XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

Datasamlingsblankett

 

För kännedom till dem som tidigare deltagit i datainsamlingen: på blanketten finns föregående års uppgifter förifyllda för att underlätta besvarandet.

Du kan logga in på blanketten via länken till datainsamlingsblanketten som finns nedan eller via länken "Besvara enkäten" som finns i den gröna pilen uppe på sidan till höger.

Besvära enkäten