XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Hur och när väljs företagen ut för BOPA-enkäten?

Företagen väljs ut med hjälp av Statistikcentralens urvalsmetod.

Är vårt företag uppgiftsskyldigt?

Ja, företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004). Näringsidkare är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen uppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen. Enligt 21 § i statistiklagen har Statistikcentralen rätt att få uppgifterna avgiftsfritt.

Till vad används uppgifterna i enkäten?

Uppgifterna används särskilt vid Statistikcentralen, Europeiska centralbanken och Eurostat för sammanställning av statistik över betalningsbalansen samt finans- och ekonomistatistik i Finland, euroområdet och EU-området.