XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Statistikcentralen publicerar resultat från undersökningen kvartalsvis på ingångssidan till statistiken över lediga arbetsplatser. Dessutom publicerar EU:s statistikbyrå Eurostat på sin webbplats resultat från Finlands och övriga EU-länders statistik över lediga jobb.

Arbets- och näringsministeriet publicerar årligen analyser av anskaffningen av arbetskraft och tillkomsten av nya jobb med undersökningen som utgångspunkt. Analyserna finns tillgängliga på ministeriets webbplats.