XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tilastokeskus julkaisee tutkimustuloksia neljännesvuosittain avoimet työpaikat -tilaston kotisivulla. Lisäksi EU:n tilastovirasto Eurostat julkaisee Suomen ja muiden EU-maiden avoimien työpaikkojen tilastojen tuloksia kotisivuillaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee vuosittain internetsivuillaan tutkimuksen pohjalta TEM-analyyseja työvoiman hankinnasta ja uusien työpaikkojen synnystä.