XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Voinko keskeyttää lomakkeen täyttämisen ja palata lomakkeelle myöhemmin?

Vastaamisen voi keskeyttää ja palata lomakkeelle myöhemmin uudestaan. Jos joudut keskeyttämään, paina Jatka myöhemmin -painiketta. Seuraavalla kerralla lomake avautuu siitä kohdasta, jossa vastaaminen keskeytyi. Aiemmin annetut vastaukset ovat tallentuneina lomakkeella.

Jos toimipaikan yhteystiedot ovat muuttuneet, voinko vastata kyselyyn?

Toimipaikan muuttuneet yhteystiedot voi korjata itse suoraan lomakkeelle.

Jos toimipaikassa ei ole lainkaan henkilöstöä, mitä teen?

Jos toimipaikan henkilöstömäärä on vastaamishetkellä nolla (0), kysely päättyy ja lomake ohjautuu viimeiselle sivulle.

Vastataanko kysymyksiin koko yrityksen tasolla?

Kysely on toimipaikkakohtainen. Tiedot kerätään aina siitä toimipaikasta, johon vastauskutsu on osoitettu.

Voinko yhdistää useita toimipaikkoja ja antaa tiedot yhdellä kertaa kaikista?

Tiedot kerätään aina siitä toimipaikasta, johon vastauskutsu on osoitettu. Joskus tietojen eriyttäminen on organisatorisista syistä johtuen vaikeaa, mutta tavoitteena on löytää sellainen yksikkö, joka vastaa otokseen valikoitunutta toimipaikkaa mahdollisimman hyvin ja josta tiedot voidaan eriytetysti antaa. 

Meillä ei ole rekrytoitu ketään pitkään aikaan, onko mielekästä vastata?

Kaikkien otokseen valikoituneiden toimipaikkojen vastaukset ovat tärkeitä tutkimuksen onnistumisen ja tulosten luotettavuuden kannalta. On tärkeää, että myös sellaiset toimipaikat vastaavat, jotka eivät ole rekrytoineet ketään pitkään aikaan ja joilla ei ole avoimia työpaikkoja tiedonkeruuajankohtana.

Tämä on pieni toimipaikka, kannattaako vastata?

Kaikkien otokseen valikoituneiden toimipaikkojen vastaukset ovat tärkeitä tutkimuksen onnistumisen ja tulosten luotettavuuden kannalta. On tärkeää, että erikokoiset toimipaikat vastaavat ja myös sellaiset, jotka eivät ole rekrytoineet ketään pitkään aikaan ja joilla ei ole avoimia työpaikkoja tiedonkeruuajankohtana.

Sain kutsun osallistua tutkimukseen, mutta en tiedä rekrytoinneista mitään, mitä teen?

Kysely osoitetaan toimipaikassa rekrytoinneista vastaavalle henkilölle. Jos et ole oikea henkilö vastaamaan, voit lähettää vastauskutsun eteenpäin sähköpostitse oikealle henkilölle tai lähettää vastuututkijalle sähköpostia vastauskutsussa mainittuun osoitteeseen.

Voinko vastata paperilomakkeella?

Vastaaminen on mahdollista ensivaiheessa ainoastaan verkkolomakkeella ja myöhemmässä vaiheessa myös puhelimitse tehtävänä haastatteluna.

Toimipaikasta ei saa luovuttaa tämäntyyppistä tietoa. Voinko vastata ”nimettömänä”?

Annetut tiedot käsitellään luottamuksellisina, ja vastausaineistoa käytetään ainoastaan tilastointia ja tieteellistä tutkimusta varten. Tutkimuksen tulokset julkaistaan aina sellaisessa muodossa, josta yksittäisen toimipaikan antamia tietoja ei voi erottaa tai tunnistaa. Jotta annettuja vastauksia voi hyödyntää tilastollisiin tarkoituksiin mielekkäällä tavalla, on välttämätöntä, että käytössämme on myös taustatietoja toimipaikasta.

Mitä hyötyä tästä tutkimuksesta on?

Elinkeinoelämä ja työvoimahallinto tarvitsevat tietoa, jonka avulla voi paremmin kohdentaa toimintaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi sekä rekrytointiongelmien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Vaikeasti täytettävät työpaikat on esimerkki yhdestä erityisen mielenkiinnon kohteena olevista aihealueista.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään avoimien työpaikkojen tilastointiin niin Suomessa kuin Euroopassa. Tilastokeskuksen avointen työpaikkojen tilaston tiedot täydentävät työ- ja elinkeinoministeriön tilastoimia avoimia työpaikkoja. Myös tiedot työntekijöiden rekrytoinneista, rekrytointivaikeuksista ja viimeisimmän työpaikan täyttöön liittyvistä piirteistä kuvaavat työmarkkinoiden nykytilannetta. Vuositasolla tapahtuvia muutoksia seuraamalla työvoimahallinnon on mahdollista tunnistaa työmarkkinoiden kehityspiirteitä ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin.