XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Alueellisessa luottokantatiedustelussa (tiedustelu lakkautettu 11/2009) kysytään myönnettyjä luottoja alueittain luotonsaajan sektorin ja toimialan sekä lisäksi luoton käyttötarkoituksen mukaan eriteltyinä. Alueellinen luottokantatilasto pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen yhteisestä tilastollisesta alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS). Tiedot kerätään kerran vuodessa vuodenvaihteen tilanteesta. Excel-työkirjan avulla tehty konekielinen raportti toimitetaan Tilastokeskukseen salattua postijärjestelmää käyttäen.

Alueellisia luottokantatietoja kerätään pankeilta, muilta rahoitusta välittäviltä rahalaitoksilta, vakuutusyhtiöiltä, muilta rahoituslaitoksilta, valtiolta ja sosiaaliturvarahastoilta.

Tilastokeskus on lopettanut alueellisen luottokantatilaston laadinnan ja julkaisemisen tilastovuodesta 2009 alkaen. Alueellisen luottokantatilaston tietoja on julkaistu vuosittain tilaston kotisivulla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat. Tilastokeskus jatkaa normaalisti kotimaista luotonantoa kuvaavan neljännesvuosittaisen luottokantatilaston laadintaa ja julkaisemista.

Jatkossa tietoja kotitalouksien lainojen jakaantumisesta alueittain (kuntatasolla) on saatavilla Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta osoitteessa http://www.stat.fi/til/velk/index.html. Velkaantumistilaston julkistamisaikataulu on lähes vastaava kuin nyt lakkautettavalla alueellisella luottokantatilastolla.