Windows-1252;;ammatti_1_19800101#ammatti_1_19870101;; sourcecode;sourcename;targetcode;targetname "'00'";"Tekniikan alaan kuuluva suunnittelu-, johto- ja tutkimustyö";"'00'";"Tekniikan alaan kuuluva työ" "'000'";"Arkkitehdit";"'000'";"Arkkitehdit, rakennusarkkitehdit" "'001'";"Rakennusinsinöörit";"'0011'";"Rakennusinsinöörit" "'002'";"Sähkövoimatekniikan insinöörit";"'0021'";"Sähkövoimatekniikan insinöörit" "'003'";"Teletekniikan insinöörit";"'0031'";"Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit" "'004'";"Koneinsinöörit";"'0041'";"Koneinsinöörit" "'005'";"Kemiallis-teknisen alan insinöörit";"'0051'";"Kemiallis-teknisen alan insinöörit" "'006'";"Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit";"'0061'";"Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit" "'007'";"Muiden teknisten alojen insinöörit";"'0071'";"Muiden teknisten alojen insinöörit" "'008'";"Mittausinsinöörit";"'0081'";"Maanmittausinsinöörit" "'01'";"Tekniikan alaan kuuluva työnjohto- ja suoritustyö";"'00'";"Tekniikan alaan kuuluva työ" "'01'";"Tekniikan alaan kuuluva työnjohto- ja suoritustyö";"'80'";"Graafinen työ" "'010'";"Rakennusteknikot";"'0012'";"Rakennusteknikot ja -työnjohtajat" "'010'";"Rakennusteknikot";"'0091'";"Piirtäjät ym." "'011'";"Sähkövoimatekniikan teknikot";"'0022'";"Sähkövoimatekniikan teknikot ja työnjohtajat" "'011'";"Sähkövoimatekniikan teknikot";"'0091'";"Piirtäjät ym." "'012'";"Teletekniikan teknikot";"'0032'";"Elektroniikan ja tietotekniikan teknikot ja työnjohtajat" "'012'";"Teletekniikan teknikot";"'0091'";"Piirtäjät ym." "'013'";"Koneteknikot";"'0042'";"Koneteknikot ja -työnjohtajat" "'013'";"Koneteknikot";"'0091'";"Piirtäjät ym." "'014'";"Kemiallis-teknisen alan teknikot";"'0052'";"Kemiallis-teknisen alan teknikot ja työnjohtajat" "'014'";"Kemiallis-teknisen alan teknikot";"'0091'";"Piirtäjät ym." "'015'";"Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot";"'0062'";"Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot ja työnjohtajat" "'015'";"Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot";"'0091'";"Piirtäjät ym." "'016'";"Muiden teknisten alojen teknikot";"'0072'";"Muiden teknisten alojen teknikot ja työnjohtajat" "'016'";"Muiden teknisten alojen teknikot";"'8011'";"Faktorit" "'017'";"Mittausteknikot ja kartoittajat";"'0082'";"Maanmittausteknikot ja -työnjohtajat" "'017'";"Mittausteknikot ja kartoittajat";"'0083'";"Kartoittajat" "'018'";"Piirustusapulaiset";"'0091'";"Piirtäjät ym." "'019'";"Mittausapulaiset";"'0092'";"Mittausapulaiset" "'019'";"Mittausapulaiset";"'0099'";"Muut alaryhmään 009 kuuluvat" "'02'";"Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ";"'01'";"Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ" "'02'";"Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ";"'02'";"Biologian alaan kuuluva työ" "'02'";"Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ";"'14'";"Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö" "'020'";"Kemistit";"'010'";"Kemistit" "'021'";"Fyysikot";"'011'";"Fyysikot" "'021'";"Fyysikot";"'1423'";"Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät" "'022'";"Geologit";"'013'";"Geologit ym." "'0231'";"Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät";"'0141'";"Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät" "'0232'";"Sääteknikot, säähavainnontekijät";"'0142'";"Sääteknikot ja säähavainnontekijät" "'024'";"Eläinlääkärit";"'141'";"Eläinlääkärit" "'025'";"Biologit";"'021'";"Biologit" "'025'";"Biologit";"'1423'";"Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät" "'0261'";"Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan tutkimus- ja suunnittelutyö";"'0221'";"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan tutkijat ja suunnittelijat" "'0262'";"Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan neuvonta- ja valistustoiminta";"'0222'";"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvonta- ja valistustyö" "'0271'";"Metsätaloustutkimustyö";"'0231'";"Metsätaloustutkijat" "'0271'";"Metsätaloustutkimustyö";"'029'";"Muut ryhmään 02 kuuluvat" "'0272'";"Metsätalousneuvonta- ja valvontatyö";"'0232'";"Metsätalousneuvojat ja -valvojat" "'028'";"Laborantit ja laboratorioapulaiset";"'012'";"Laborantit, laboratorioapulaiset" "'028'";"Laborantit ja laboratorioapulaiset";"'019'";"Muut ryhmään 01 kuuluvat" "'03'";"Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö";"'10'";"Terveyden- ja sairaanhoitotyö" "'03'";"Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö";"'12'";"Hammashoitoalan työ" "'03'";"Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö";"'75'";"Konepaja- ja rakennusmetallityö" "'030'";"Lääkärit";"'101'";"Lääkärit" "'031'";"Hammaslääkärit";"'121'";"Hammaslääkärit" "'0321'";"Ylihoitajat";"'102'";"Ylihoitajat" "'0322'";"Osastonhoitajat";"'1031'";"Osastonhoitajat" "'0323'";"Laboratoriohoitajat";"'1041'";"Laboratoriohoitajat" "'0324'";"Muut sairaanhoitajat";"'1032'";"Erikoissairaanhoitajat" "'0324'";"Muut sairaanhoitajat";"'1033'";"Sairaanhoitajat" "'0324'";"Muut sairaanhoitajat";"'1035'";"Terveydenhoitajat" "'0324'";"Muut sairaanhoitajat";"'1042'";"Röntgenhoitajat" "'0331'";"Hammashoitajat";"'1221'";"Erikoishammashoitajat" "'0331'";"Hammashoitajat";"'1222'";"Hammashoitajat" "'0332'";"Vastaanottoapulaiset";"'1082'";"Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym." "'034'";"Kätilöt";"'1034'";"Kätilöt" "'035'";"Mielisairaanhoitajat";"'105'";"Mielisairaanhoitajat" "'0361'";"Apuhoitajat";"'1061'";"Apuhoitajat, perushoitajat" "'0361'";"Apuhoitajat";"'1081'";"Sairaala-apulaiset" "'0362'";"Lääkintävahtimestarit";"'1062'";"Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat" "'037'";"Tekniset sairaanhoitoapulaiset";"'1083'";"Välinehuoltajat" "'037'";"Tekniset sairaanhoitoapulaiset";"'1084'";"Tutkimusapulaiset (sairaala ym.)" "'038'";"Laitoslastenhoitajat (sairaaloissa)";"'107'";"Lastenhoitajat (sairaala)" "'039'";"Muut lääketieteellisen ja sairaanhoitotyön ammatit";"'1082'";"Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym." "'039'";"Muut lääketieteellisen ja sairaanhoitotyön ammatit";"'7534'";"Laitosasentajat (ei tekstiiliteollisuuden)" "'04'";"Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö";"'10'";"Terveyden- ja sairaanhoitotyö" "'04'";"Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö";"'11'";"Terveydenhuollon kuntouttava työ" "'04'";"Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö";"'13'";"Apteekkialan työ" "'04'";"Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö";"'14'";"Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö" "'0401'";"Proviisorit ja apteekkarit";"'131'";"Apteekkarit, proviisorit" "'0402'";"Farmaseutit";"'132'";"Farmaseutit" "'0403'";"Farmanomit ja apteekissa toimivat tekniset apulaiset";"'133'";"Lääketyöntekijät (apteekissa)" "'041'";"Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit";"'1111'";"Lääkintävoimistelijat" "'041'";"Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit";"'1112'";"Kuntohoitajat" "'041'";"Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit";"'1121'";"Toimintaterapeutit" "'041'";"Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit";"'1122'";"Askartelunohjaajat, työnohjaajat" "'041'";"Lääkintävoimistelijat, toimintaterapeutit";"'119'";"Muut ryhmään 11 kuuluvat" "'042'";"Terveystarkastajat";"'1421'";"Johtavat terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'042'";"Terveystarkastajat";"'1422'";"Terveystarkastajat, työsuojelutarkastajat" "'043'";"Hierojat ym.";"'1112'";"Kuntohoitajat" "'043'";"Hierojat ym.";"'1113'";"Hierojat" "'044'";"Ruokavalioasiantuntijat";"'114'";"Ravitsemusterapeutit" "'049'";"Muut terveyden- ja sairaanhoidon ammatit";"'1092'";"Kiropraktikot, naprapaatit ym." "'05'";"Opetusalaan kuuluva työ";"'03'";"Opetusalaan kuuluva työ" "'05'";"Opetusalaan kuuluva työ";"'11'";"Terveydenhuollon kuntouttava työ" "'05'";"Opetusalaan kuuluva työ";"'20'";"Julkisen hallinnon johtotyö" "'0501'";"Yliopistojen rehtorit ja professorit";"'0311'";"Professorit" "'0501'";"Yliopistojen rehtorit ja professorit";"'2011'";"Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'0502'";"Yliopistojen opettajat, assistentit ym.";"'0312'";"Lehtorit, yliassistentit" "'0502'";"Yliopistojen opettajat, assistentit ym.";"'0313'";"Assistentit, tuntiopettajat ym." "'051'";"Muiden oppilaitosten rehtorit";"'030'";"Koulujen rehtorit" "'052'";"Luokanopettajat";"'033'";"Luokanopettajat" "'0531'";"Aineenopettajat (peruskoulu ja lukio)";"'0321'";"Peruskoulun ja lukion aineenopettajat" "'0532'";"Ammatillisten aineiden opettajat sekä muut aineenopettajat (ammatilliset oppilaitokset)";"'0322'";"Ammatillisten oppilaitosten aineenopettajat" "'0533'";"Muiden oppilaitosten aineenopettajat";"'0323'";"Muiden oppilaitosten aineenopettajat" "'0534'";"Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset)";"'0324'";"Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset)" "'054'";"Erityisopettajat";"'0341'";"Erityisluokanopettajat" "'054'";"Erityisopettajat";"'0342'";"Luokattomat erityisopettajat" "'055'";"Päiväkotien johtajat ja lastentarhanopettajat";"'035'";"Lastentarhanopettajat ym." "'0561'";"Koulutuspäälliköt";"'0361'";"Koulutuspäälliköt" "'0562'";"Muut kouluttajat";"'0362'";"Muut kouluttajat" "'0591'";"Muut opettajat";"'0391'";"Puhetaidon opettajat" "'0591'";"Muut opettajat";"'0392'";"Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit" "'0591'";"Muut opettajat";"'113'";"Puheterapeutit" "'0592'";"Muut opetusalan työntekijät";"'0393'";"Muut opettajat" "'0592'";"Muut opetusalan työntekijät";"'0399'";"Muut opetusalan työntekijät" "'06'";"Uskonnon alaan kuuluva työ";"'04'";"Uskonnon alaan kuuluva työ" "'060'";"Papit (ev.-lut. ja ortodoks.)";"'0411'";"Papit (ev.lut. ja ortodoksit)" "'061'";"Saarnaajat ym.";"'0412'";"Saarnaajat ym." "'062'";"Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät";"'049'";"Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät" "'07'";"Lainopillinen työ";"'05'";"Lainopillinen työ" "'07'";"Lainopillinen työ";"'20'";"Julkisen hallinnon johtotyö" "'07'";"Lainopillinen työ";"'23'";"Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym." "'070'";"Tuomioistuinten lakimiehet";"'051'";"Tuomioistuinlakimiehet" "'071'";"Syyttäjät ja ylemmät poliisivirkamiehet";"'052'";"Syyttäjät" "'071'";"Syyttäjät ja ylemmät poliisivirkamiehet";"'2011'";"Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'072'";"Asianajajat (lainopillisen tutkinnon suorittaneet)";"'053'";"Asianajajat" "'073'";"Lainopilliset asiamiehet";"'054'";"Lainopilliset asiamiehet" "'079'";"Muut lainopillisen alan ammatit";"'059'";"Muut ryhmään 05 kuuluvat" "'079'";"Muut lainopillisen alan ammatit";"'239'";"Muut ryhmään 23 kuuluvat" "'08'";"Taiteellinen, viihteellinen ja kirjallinen työ";"'06'";"Toimittajan työ ja joukkoviestintä" "'08'";"Taiteellinen, viihteellinen ja kirjallinen työ";"'07'";"Taide- ja viihdealan työ" "'08'";"Taiteellinen, viihteellinen ja kirjallinen työ";"'30'";"Mainos- ja markkinointityö" "'08'";"Taiteellinen, viihteellinen ja kirjallinen työ";"'39'";"Muu kaupallinen työ" "'080'";"Kuvaamataiteilijat";"'072'";"Kuvataiteilijat ym." "'081'";"Mainospiirtäjät";"'3021'";"Mainostoimittajat ym." "'081'";"Mainospiirtäjät";"'3022'";"Mainospiirtäjät" "'082'";"Somistajat, tekstaajat";"'399'";"Muut kaupallisen alan työntekijät" "'083'";"Kirjailijat ja kriitikot";"'071'";"Kirjailijat, kriitikot" "'0841'";"Sanomalehden toimittajat ja kustannustoimittajat";"'0611'";"Lehden toimittajat ym." "'0841'";"Sanomalehden toimittajat ja kustannustoimittajat";"'0612'";"Kustannustoimittajat ym." "'0842'";"Mainostoimittajat ym.";"'3021'";"Mainostoimittajat ym." "'0851'";"Tuotesuunnittelijat ja taiteilijat ym.";"'0731'";"Tuotesuunnittelijat ja -taiteilijat" "'0852'";"Mallintekijät ym.";"'0732'";"Mallintekijät ym." "'0861'";"Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat";"'0751'";"Näyttelijät, lausujat" "'0861'";"Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat";"'0752'";"Tanssijat, koreografit" "'0861'";"Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat";"'0753'";"Laulajat" "'0862'";"Muut esiintyvät taiteilijat";"'0751'";"Näyttelijät, lausujat" "'0862'";"Muut esiintyvät taiteilijat";"'0752'";"Tanssijat, koreografit" "'0862'";"Muut esiintyvät taiteilijat";"'0753'";"Laulajat" "'0862'";"Muut esiintyvät taiteilijat";"'0754'";"Muut esiintyvät taiteilijat" "'087'";"Muusikot";"'0753'";"Laulajat" "'087'";"Muusikot";"'076'";"Muusikot, säveltäjät" "'088'";"Radio- ja tv-ohjelmatoimittajat ja -ohjaajat ym.";"'062'";"Ohjelmatoimittajat (radio, televisio)" "'0891'";"Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym.";"'0752'";"Tanssijat, koreografit" "'0891'";"Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym.";"'0771'";"Ohjaajat, teatterinjohtajat ym." "'0891'";"Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym.";"'0791'";"Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät" "'0892'";"Muut taide- ja viihdealan työntekijät";"'0772'";"Muut taide- ja viihdealan työntekijät" "'0892'";"Muut taide- ja viihdealan työntekijät";"'0799'";"Muut alaryhmään 079 kuuluvat" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'06'";"Toimittajan työ ja joukkoviestintä" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'07'";"Taide- ja viihdealan työ" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'08'";"Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, informaatikot" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'09'";"Muu tieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'15'";"Sosiaalialan työ" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'16'";"Lasten päivähoitotyö" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'17'";"Psykologinen työ" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'18'";"Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'20'";"Julkisen hallinnon johtotyö" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'22'";"Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoito" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'23'";"Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym." "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'25'";"Atk-alan työ" "'09'";"Muu tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ";"'27'";"Matkailualan työ" "'0901'";"Tilintarkastajat ja reviisorit";"'2321'";"Tilintarkastajat, reviisorit" "'0902'";"Laskentatarkkaajat ja taloustarkkaajat";"'2322'";"Laskentatarkkaajat, taloustarkkaajat" "'0911'";"Johto- ja hallintotehtävissä toimivat sosiaalityöntekijät";"'151'";"Sosiaalialan laitosten johtajat" "'0911'";"Johto- ja hallintotehtävissä toimivat sosiaalityöntekijät";"'152'";"Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät" "'0911'";"Johto- ja hallintotehtävissä toimivat sosiaalityöntekijät";"'1811'";"Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat" "'0912'";"Sosiaalialan erityistyöntekijät";"'152'";"Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät" "'0912'";"Sosiaalialan erityistyöntekijät";"'153'";"Sosiaalihoitajat ja -terapeutit" "'0912'";"Sosiaalialan erityistyöntekijät";"'1541'";"Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa" "'0912'";"Sosiaalialan erityistyöntekijät";"'179'";"Muut ryhmään 17 kuuluvat" "'0913'";"Muut sosiaalialan työntekijät";"'1541'";"Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa" "'0913'";"Muut sosiaalialan työntekijät";"'1542'";"Muut sosiaalialan työntekijät" "'092'";"Lastenpäivähoitotyöntekijät (ei kodeissa)";"'161'";"Lastenhoitajat (päiväkodeissa)" "'092'";"Lastenpäivähoitotyöntekijät (ei kodeissa)";"'1629'";"Muut lasten päivähoidon työntekijät" "'093'";"Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus";"'1811'";"Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat" "'093'";"Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus";"'1812'";"Nuoriso- ja raittiustoimenohjaajat" "'093'";"Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus";"'1822'";"Urheilu- ja liikuntatoimenohjaajat" "'093'";"Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus";"'1892'";"Loma- ja virkistystoiminnan ohjaajat" "'0941'";"Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat";"'0811'";"Kirjastonhoitajat" "'0941'";"Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat";"'0812'";"Muut kirjastotyöntekijät" "'0941'";"Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat";"'0821'";"Arkiston- ja museonhoitajat" "'0941'";"Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat";"'083'";"Informaatikot" "'0942'";"Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät";"'0812'";"Muut kirjastotyöntekijät" "'0942'";"Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät";"'0821'";"Arkiston- ja museonhoitajat" "'0942'";"Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät";"'0822'";"Muut arkisto- ja museotyöntekijät" "'095'";"Taloudellisen, tilastollisen yms. tutkimus- ja suunnittelutyön tekijät";"'091'";"Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat" "'095'";"Taloudellisen, tilastollisen yms. tutkimus- ja suunnittelutyön tekijät";"'2012'";"Valtionhallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'095'";"Taloudellisen, tilastollisen yms. tutkimus- ja suunnittelutyön tekijät";"'2022'";"Kunnallishallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'0961'";"Atk-päälliköt";"'2511'";"Atk-päälliköt" "'0962'";"Atk-suunnittelijat";"'2512'";"Atk-suunnittelijat" "'0962'";"Atk-suunnittelijat";"'2514'";"Atk-neuvojat ja -konsultit" "'0963'";"Ohjelmoijat";"'2513'";"Ohjelmoijat" "'097'";"Psykologit";"'1711'";"Terveydenhuolto- ja kuntoutuspsykologit" "'097'";"Psykologit";"'1712'";"Työn ja ammattien psykologit" "'097'";"Psykologit";"'1713'";"Sosiaali- ja koulutoimen psykologit" "'0981'";"Henkilökunta- ja työnvälitystyöntekijät";"'095'";"Järjestötyöntekijät" "'0981'";"Henkilökunta- ja työnvälitystyöntekijät";"'221'";"Työnvälitysvirkailijat" "'0981'";"Henkilökunta- ja työnvälitystyöntekijät";"'222'";"Henkilöstöasioiden hoitajat" "'0982'";"Suhdetoiminnan johtohenkilöt";"'0941'";"Suhdetoiminnan johtohenkilöt" "'0983'";"Muut suhdetoimintatyön ja järjestötyön tekijät";"'0942'";"Muut suhdetoimintatyön tekijät" "'0983'";"Muut suhdetoimintatyön ja järjestötyön tekijät";"'095'";"Järjestötyöntekijät" "'0984'";"Tiedottajat sekä matkailu- ja kulttuurialan työntekijät";"'063'";"Tiedottajat" "'0984'";"Tiedottajat sekä matkailu- ja kulttuurialan työntekijät";"'0791'";"Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät" "'0984'";"Tiedottajat sekä matkailu- ja kulttuurialan työntekijät";"'271'";"Matkailuasiamiehet ja -sihteerit" "'0991'";"Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym.";"'0822'";"Muut arkisto- ja museotyöntekijät" "'0991'";"Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym.";"'091'";"Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat" "'0991'";"Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym.";"'092'";"Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat" "'0991'";"Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym.";"'096'";"Kääntäjät, tulkit" "'0992'";"Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen työn tekijät";"'092'";"Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat" "'0992'";"Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen työn tekijät";"'093'";"Haastattelijat" "'10'";"Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ";"'14'";"Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö" "'10'";"Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ";"'15'";"Sosiaalialan työ" "'10'";"Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ";"'20'";"Julkisen hallinnon johtotyö" "'10'";"Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ";"'29'";"Muu hallinto- ja toimistotyö" "'100'";"Julkisen hallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'2011'";"Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'100'";"Julkisen hallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'2021'";"Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'1423'";"Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'151'";"Sosiaalialan laitosten johtajat" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'2011'";"Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'2012'";"Valtionhallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'2021'";"Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'2022'";"Kunnallishallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'209'";"Muut ryhmään 20 kuuluvat" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'291'";"Verovalmistelijat ja -tarkastajat" "'101'";"Julkisen hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt";"'2923'";"Tullivirkailijat" "'11'";"Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen työ";"'21'";"Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö" "'11'";"Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen työ";"'23'";"Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym." "'11'";"Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen työ";"'30'";"Mainos- ja markkinointityö" "'11'";"Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen työ";"'32'";"Ostotyö" "'11'";"Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen työ";"'33'";"Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö" "'110'";"Liikeyritysten johtajat";"'2111'";"Toimitusjohtajat ym." "'111'";"Tekniset johtohenkilöt";"'2112'";"Tekniset johtajat" "'112'";"Kaupalliset johtohenkilöt";"'3011'";"Mainos- ja markkinointipäälliköt" "'112'";"Kaupalliset johtohenkilöt";"'3211'";"Ostopäälliköt" "'112'";"Kaupalliset johtohenkilöt";"'331'";"Myyntityön johto" "'113'";"Hallinnollisen selvitystyön ja laskentatoimen johtohenkilöt";"'2113'";"Talous- ja hallintojohtajat" "'113'";"Hallinnollisen selvitystyön ja laskentatoimen johtohenkilöt";"'231'";"Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat" "'114'";"Kaupallisten, ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen johtohenkilöt";"'212'";"Järjestöjen ja liittojen johtajat" "'115'";"Henkilöstöhallinnon johtohenkilöt";"'2114'";"Henkilöstöhallinnon johtajat" "'119'";"Muut liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollisen työn ammatit";"'2113'";"Talous- ja hallintojohtajat" "'119'";"Muut liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollisen työn ammatit";"'331'";"Myyntityön johto" "'12'";"Kirjanpito- ja kassanhoitotyö";"'23'";"Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym." "'12'";"Kirjanpito- ja kassanhoitotyö";"'26'";"Pankki- ja vakuutusalan työ" "'12'";"Kirjanpito- ja kassanhoitotyö";"'34'";"Tavaroiden myyntityö" "'12'";"Kirjanpito- ja kassanhoitotyö";"'56'";"Posti- ja tietoliikennetyö" "'12'";"Kirjanpito- ja kassanhoitotyö";"'92'";"Tarjoilutyö" "'1201'";"Kirjanpitokamreerit ym.";"'2331'";"Kirjanpitokamreerit ym." "'1202'";"Muut kirjanpitäjät";"'2332'";"Muut kirjanpitäjät ym." "'121'";"Pankkien, postien ja konttorien kassanhoitajat";"'2333'";"Kassanhoitajat (konttori/toimisto)" "'121'";"Pankkien, postien ja konttorien kassanhoitajat";"'2612'";"Muut pankkitoimihenkilöt" "'121'";"Pankkien, postien ja konttorien kassanhoitajat";"'562'";"Posti- ja teleliikenteen virkailijat" "'122'";"Myymälöiden ja ravintoloiden kassanhoitajat";"'3432'";"Myymäläkassat" "'122'";"Myymälöiden ja ravintoloiden kassanhoitajat";"'9213'";"Tarjoilijat ja baarimestarit" "'129'";"Muut kirjanpito- ja kassanhoitotyön ammatit";"'2339'";"Muu tilinpitohenkilökunta" "'129'";"Muut kirjanpito- ja kassanhoitotyön ammatit";"'239'";"Muut ryhmään 23 kuuluvat" "'13'";"Sihteeri- ja konekirjoitustyö";"'24'";"Sihteeri- ja toimistotyö" "'130'";"Sihteerit";"'2411'";"Osasto- ja toimistosihteerit" "'130'";"Sihteerit";"'2412'";"Muut sihteerit" "'130'";"Sihteerit";"'2413'";"Kirjeenvaihtajat" "'131'";"Konekirjoittajat ja pikakirjoittajat";"'2431'";"Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät" "'131'";"Konekirjoittajat ja pikakirjoittajat";"'2432'";"Laskuttajat" "'14'";"Tietokoneiden käsittelytyö";"'25'";"Atk-alan työ" "'140'";"Tietokoneoperaattorit";"'252'";"Tietokoneoperaattorit" "'141'";"Atk-kirjoittajat";"'2531'";"Atk-kirjoittajat" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'06'";"Toimittajan työ ja joukkoviestintä" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'10'";"Terveyden- ja sairaanhoitotyö" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'21'";"Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'23'";"Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym." "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'24'";"Sihteeri- ja toimistotyö" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'25'";"Atk-alan työ" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'26'";"Pankki- ja vakuutusalan työ" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'27'";"Matkailualan työ" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'29'";"Muu hallinto- ja toimistotyö" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'56'";"Posti- ja tietoliikennetyö" "'15'";"Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ";"'80'";"Graafinen työ" "'150'";"Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset, monistajat ym.";"'1082'";"Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym." "'150'";"Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset, monistajat ym.";"'2332'";"Muut kirjanpitäjät ym." "'150'";"Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset, monistajat ym.";"'2423'";"Toimistoapulaiset ym." "'151'";"Yleiskonttoristit";"'2422'";"Yleiskonttoristit ym." "'151'";"Yleiskonttoristit";"'2423'";"Toimistoapulaiset ym." "'1521'";"Pankkien osastojenhoitajat ym.";"'2611'";"Pankkien osastonhoitajat ym." "'1522'";"Pankkitoimihenkilöt ja kassatoimihenkilöt";"'2612'";"Muut pankkitoimihenkilöt" "'1531'";"Osastopäälliköt, vahinkotarkastajat ym.";"'2621'";"Osastopäälliköt, aluejohtajat" "'1531'";"Osastopäälliköt, vahinkotarkastajat ym.";"'2622'";"Vahinkotarkastajat" "'1532'";"Muut vakuutusvirkailijat";"'2624'";"Muut vakuutustoimihenkilöt" "'154'";"Sairauskassa- ja sosiaalivakuutusvirkailijat";"'263'";"Sosiaalivakuutusvirkailijat" "'155'";"Matkailualan toimihenkilöt";"'272'";"Matkatoimistovirkailijat" "'1561'";"Huolintatyönjohtajat";"'2921'";"Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt" "'1562'";"Laivanselvittäjät ja rahtaajat";"'2922'";"Laivaus- ja huolinta-alan konttorihenkilöstö" "'1562'";"Laivanselvittäjät ja rahtaajat";"'2923'";"Tullivirkailijat" "'1563'";"Muut huolintatyöntekijät";"'2922'";"Laivaus- ja huolinta-alan konttorihenkilöstö" "'1563'";"Muut huolintatyöntekijät";"'2923'";"Tullivirkailijat" "'157'";"Isännöitsijät, varastonhoitajat ym.";"'2931'";"Isännöitsijät ym." "'157'";"Isännöitsijät, varastonhoitajat ym.";"'2932'";"Varastonhoitajat ym." "'1581'";"Tarjousinsinöörit ja luottopäälliköt ym.";"'2113'";"Talous- ja hallintojohtajat" "'1581'";"Tarjousinsinöörit ja luottopäälliköt ym.";"'231'";"Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat" "'1582'";"Muut tarjousten laskijat";"'231'";"Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat" "'1582'";"Muut tarjousten laskijat";"'8011'";"Faktorit" "'159'";"Muut konttorityön ammatit";"'069'";"Muut ryhmään 06 kuuluvat" "'159'";"Muut konttorityön ammatit";"'233'";"Tilinpitohenkilökunta" "'159'";"Muut konttorityön ammatit";"'242'";"Toimistotyöntekijät" "'159'";"Muut konttorityön ammatit";"'253'";"Atk-kirjoittajat ym." "'159'";"Muut konttorityön ammatit";"'291'";"Verovalmistelijat ja -tarkastajat" "'159'";"Muut konttorityön ammatit";"'292'";"Huolitsijat, kuljetussuunnittelijat" "'159'";"Muut konttorityön ammatit";"'563'";"Puhelunvälityshenkilöstö" "'20'";"Tukku- ja vähittäiskauppiaat";"'34'";"Tavaroiden myyntityö" "'200'";"Tukkukauppiaat";"'3411'";"Tukkukauppiaat" "'201'";"Vähittäiskauppiaat";"'3412'";"Vähittäiskauppiaat" "'202'";"Vuokraajat";"'349'";"Muut ryhmään 34 kuuluvat" "'21'";"Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti";"'25'";"Atk-alan työ" "'21'";"Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti";"'26'";"Pankki- ja vakuutusalan työ" "'21'";"Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti";"'29'";"Muu hallinto- ja toimistotyö" "'21'";"Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti";"'30'";"Mainos- ja markkinointityö" "'21'";"Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti";"'31'";"Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti ja välitys" "'2101'";"Aluejohtajat ym.";"'2621'";"Osastopäälliköt, aluejohtajat" "'2102'";"Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat ym.";"'2623'";"Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat" "'211'";"Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvopapereiden välittäjät";"'299'";"Muut ryhmään 29 kuuluvat" "'211'";"Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvopapereiden välittäjät";"'311'";"Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät" "'211'";"Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvopapereiden välittäjät";"'312'";"Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät" "'211'";"Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvopapereiden välittäjät";"'319'";"Muut ryhmään 31 kuuluvat" "'2121'";"Mainospäälliköt ym.";"'2514'";"Atk-neuvojat ja -konsultit" "'2121'";"Mainospäälliköt ym.";"'3011'";"Mainos- ja markkinointipäälliköt" "'2121'";"Mainospäälliköt ym.";"'3012'";"Mainos- ja markkinointisuunnittelijat ja -tutkijat" "'2122'";"Muut markkinoinnin edistäjät";"'3023'";"Muut mainostyöntekijät" "'22'";"Kauppaedustustyö";"'33'";"Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö" "'220'";"Myyntimiehet, myyntiedustajat";"'3321'";"Myyntimiehet, myyntiedustajat" "'220'";"Myyntimiehet, myyntiedustajat";"'3323'";"Myyntineuvottelijat, tekniset myyjät ym." "'221'";"Kauppa-agentit";"'3322'";"Kauppa-agentit" "'23'";"Muu kaupallinen työ";"'23'";"Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym." "'23'";"Muu kaupallinen työ";"'32'";"Ostotyö" "'23'";"Muu kaupallinen työ";"'33'";"Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö" "'23'";"Muu kaupallinen työ";"'34'";"Tavaroiden myyntityö" "'23'";"Muu kaupallinen työ";"'39'";"Muu kaupallinen työ" "'2301'";"Myynti-insinöörit ja ostajat";"'3212'";"Ostajat, ostoapulaiset" "'2301'";"Myynti-insinöörit ja ostajat";"'322'";"Ostoasiamiehet" "'2301'";"Myynti-insinöörit ja ostajat";"'3323'";"Myyntineuvottelijat, tekniset myyjät ym." "'2302'";"Muut konttorimyyjät";"'3212'";"Ostajat, ostoapulaiset" "'2302'";"Muut konttorimyyjät";"'322'";"Ostoasiamiehet" "'2302'";"Muut konttorimyyjät";"'333'";"Konttorimyyjät" "'231'";"Myymälähenkilöstö";"'239'";"Muut ryhmään 23 kuuluvat" "'231'";"Myymälähenkilöstö";"'3431'";"Myyjät" "'231'";"Myymälähenkilöstö";"'3432'";"Myymäläkassat" "'232'";"Myymälänhoitajat ja osastonhoitajat";"'342'";"Myymälänhoitajat ja -tarkastajat" "'233'";"Kiertävät myyjät";"'345'";"Torikauppiaat, kotimyyjät ym." "'234'";"Huoltoaseman myyjät";"'3441'";"Huoltoaseman hoitajat" "'234'";"Huoltoaseman myyjät";"'3442'";"Huoltoaseman myyjät ja kassat" "'239'";"Muu myyntihenkilöstö";"'239'";"Muut ryhmään 23 kuuluvat" "'239'";"Muu myyntihenkilöstö";"'3324'";"Tuote-esittelijät, myyntikonsulentit" "'239'";"Muu myyntihenkilöstö";"'342'";"Myymälänhoitajat ja -tarkastajat" "'239'";"Muu myyntihenkilöstö";"'3439'";"Muut alaryhmään 343 kuuluvat" "'239'";"Muu myyntihenkilöstö";"'399'";"Muut kaupallisen alan työntekijät" "'30'";"Maa-, metsä- ja puutarhatalouden johtotyö";"'40'";"Maatilatalous, eläintenhoito" "'30'";"Maa-, metsä- ja puutarhatalouden johtotyö";"'41'";"Puutarha- ja puistotyö" "'30'";"Maa-, metsä- ja puutarhatalouden johtotyö";"'44'";"Metsätyö" "'300'";"Maan- ja metsänviljelijät";"'400'";"Maanviljelijät, metsänviljelijät" "'301'";"Puutarhanviljelijät";"'410'";"Puutarhanviljelijät" "'302'";"Maataloustyön johto";"'401'";"Maataloustyön johto" "'303'";"Metsätaloustyön johto";"'441'";"Metsätaloustyön johto" "'3041'";"Kaupunginpuutarhurit, ylipuutarhurit ym.";"'411'";"Puutarhatyön johto" "'3042'";"Muut puutarhatyön työnjohtajat";"'411'";"Puutarhatyön johto" "'305'";"Kotieläinten kasvattajat";"'402'";"Karjatalousyrittäjät ym." "'306'";"Turkiseläinten kasvattajat";"'403'";"Turkistarhaajat" "'307'";"Porojenkasvattajat";"'4041'";"Poronomistajat" "'31'";"Maatalous- ja puutarhatyö, eläintenhoito";"'40'";"Maatilatalous, eläintenhoito" "'31'";"Maatalous- ja puutarhatyö, eläintenhoito";"'41'";"Puutarha- ja puistotyö" "'31'";"Maatalous- ja puutarhatyö, eläintenhoito";"'49'";"Muu maa- ja metsätaloustyö" "'310'";"Maanviljelystyöntekijät ja kotieläintenhoitajat";"'405'";"Maataloustyöntekijät" "'310'";"Maanviljelystyöntekijät ja kotieläintenhoitajat";"'406'";"Kotieläintenhoitajat" "'311'";"Puutarha- ja puistotyöntekijät";"'412'";"Puutarhatyöntekijät" "'311'";"Puutarha- ja puistotyöntekijät";"'499'";"Muut ryhmään 49 kuuluvat" "'312'";"Turkiseläinten hoitajat";"'407'";"Turkiseläintenhoitajat ym." "'313'";"Poronhoitajat";"'4042'";"Poronhoitajat" "'319'";"Muut maatalous- ja puutarhatyön sekä eläintenhoidon ammatit";"'409'";"Muut ryhmään 40 kuuluvat" "'32'";"Riistanhoito ja metsästys";"'42'";"Riistanhoito ja metsästys" "'320'";"Riistanhoitajat ja metsästäjät";"'421'";"Riistanvalvojat, metsästäjät" "'33'";"Kalastus";"'43'";"Kalastus" "'330'";"Kalastajat";"'431'";"Kalastajat" "'3311'";"Kalastusmestarit";"'4321'";"Kalastusmestarit" "'3312'";"Muut kalanviljelystyöntekijät";"'4322'";"Kalanviljelystyöntekijät" "'34'";"Metsätyö";"'44'";"Metsätyö" "'340'";"Metsä- ja uittotyöntekijät";"'4421'";"Metsurit ym." "'340'";"Metsä- ja uittotyöntekijät";"'4422'";"Metsäkoneenkuljettajat" "'340'";"Metsä- ja uittotyöntekijät";"'443'";"Uittotyöntekijät" "'40'";"Kaivos- ja louhintatyö";"'60'";"Kaivos- ja louhintatyö" "'400'";"Kaivosmiehet, panostajat ym.";"'601'";"Kaivostyöntekijät, panostajat ym." "'41'";"Syväkairaustyö";"'60'";"Kaivos- ja louhintatyö" "'41'";"Syväkairaustyö";"'61'";"Öljynporaustyö, turpeennosto" "'410'";"Iskuporaajat ja syväkairaajat";"'601'";"Kaivostyöntekijät, panostajat ym." "'410'";"Iskuporaajat ja syväkairaajat";"'603'";"Poraajat, kairaajat (malminetsintä ym.)" "'410'";"Iskuporaajat ja syväkairaajat";"'611'";"Poraus- ja tuotantotyöntekijät" "'42'";"Rikastustyö";"'60'";"Kaivos- ja louhintatyö" "'420'";"Rikastusmiehet";"'602'";"Rikastustyöntekijät" "'49'";"Muu kaivos- ja louhintatyö";"'60'";"Kaivos- ja louhintatyö" "'49'";"Muu kaivos- ja louhintatyö";"'61'";"Öljynporaustyö, turpeennosto" "'490'";"Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät";"'609'";"Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät" "'490'";"Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät";"'612'";"Turpeennostajat" "'50'";"Meripäällystötyö";"'50'";"Meripäällystötyö" "'5001'";"Kapteenit ja perämiehet";"'5011'";"Kapteenit ja perämiehet" "'5002'";"Laivurit ym.";"'5011'";"Kapteenit ja perämiehet" "'5002'";"Laivurit ym.";"'5012'";"Laivurit ym." "'5011'";"Luotsauspäälliköt ym.";"'502'";"Luotsit" "'5012'";"Luotsit ym.";"'502'";"Luotsit" "'5021'";"Konepäälliköt";"'5031'";"Konepäälliköt" "'5022'";"Konemestarit";"'5032'";"Konemestarit" "'51'";"Kansi- ja konemiehistö";"'51'";"Kansi- ja konemiehistön työ" "'510'";"Kansimiehistö sekä pienten alusten kuljettajat";"'5111'";"Kansimiehistö" "'511'";"Konemiehistö";"'5112'";"Konemiehistö" "'52'";"Lentotyö";"'52'";"Lentokuljetustyö" "'5201'";"Lentokapteenit ja lentoperämiehet ym.";"'5211'";"Lentokapteenit ja -perämiehet" "'5202'";"Helikopterilentäjät ym.";"'5212'";"Helikopterilentäjät ym." "'53'";"Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö";"'53'";"Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö" "'530'";"Veturin- ja moottorivaununkuljettajat, -hoitajat";"'531'";"Veturin-ja moottorivaununkuljettajat" "'54'";"Tieliikennetyö";"'54'";"Tieliikennetyö" "'540'";"Moottoriajoneuvon- ja raitiovaununkuljettajat";"'540'";"Linja- ja henkilöauton kuljettajat ym." "'540'";"Moottoriajoneuvon- ja raitiovaununkuljettajat";"'541'";"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvoyhdistelmien kuljettajat" "'541'";"Tavaralähetit ja ajurit ym.";"'542'";"Tavaralähetit" "'55'";"Liikennepalvelutyö";"'55'";"Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö" "'5501'";"Järjestelymestarit, konduktöörit ym.";"'5551'";"Konduktöörit, järjestelymestarit ym." "'5502'";"Asema-, juna- ja vaihdemiehet";"'5552'";"Asemamiehet ym." "'5511'";"Rahti- ja lentoliikennevirkailijat";"'5531'";"Rahti- ja lentoliikennevirkailijat" "'5512'";"Kenttäemännät ja tavarankuljettajat";"'5532'";"Kenttäemännät ja tavarankuljettajat" "'552'";"Tie- ja raitiotieliikenteen palveluhenkilöstö";"'557'";"Tie- ja raitiovaunuliikenteen palvelutyö" "'56'";"Liikenteen johto ja työnjohto";"'29'";"Muu hallinto- ja toimistotyö" "'56'";"Liikenteen johto ja työnjohto";"'55'";"Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö" "'5601'";"Satamakapteenit ja satamapäälliköt";"'5511'";"Satamakapteenit ja -päälliköt" "'5602'";"Satamavirkailijat ja -työnjohtajat ym.";"'5512'";"Satamavirkailijat ja ahtaustyönjohtajat" "'5611'";"Lentoasemien päälliköt ja lennonjohtajat";"'5521'";"Lennonjohtajat ym." "'5612'";"Lennonselvittelijät ja -valmistelijat";"'5522'";"Lennonselvittäjät ym." "'5621'";"Asemapäälliköt ja liikennetarkastajat";"'5541'";"Asemapäälliköt ym." "'5622'";"Liikenneohjaajat ja -virkailijat ym.";"'5542'";"Liikenneohjaajat ym." "'563'";"Tieliikenteen johto";"'2921'";"Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt" "'563'";"Tieliikenteen johto";"'556'";"Tieliikenteen johto" "'57'";"Posti-, lennätin-, puhelin- ja radioliikennetyö";"'56'";"Posti- ja tietoliikennetyö" "'570'";"Posti- ja teleliikenteen konttorinhoitajat";"'561'";"Postitoimipaikanhoitajat" "'571'";"Posti- ja teleliikenteen muut virkamiehet";"'562'";"Posti- ja teleliikenteen virkailijat" "'572'";"Puhelunvälittäjät ja puhelinvaihteenhoitajat";"'563'";"Puhelunvälityshenkilöstö" "'573'";"Sähköttäjät, radiosähköttäjät";"'5641'";"Sähköttäjät" "'574'";"Muut viestittäjät";"'5641'";"Sähköttäjät" "'574'";"Muut viestittäjät";"'5642'";"Televirkailijat ym. viestittäjät" "'58'";"Posti- ja lähettityö";"'24'";"Sihteeri- ja toimistotyö" "'58'";"Posti- ja lähettityö";"'57'";"Postinkantajan ym. työ" "'580'";"Postinkantajat ja -lajittelijat";"'5711'";"Postinkantajat ja -lajittelijat" "'581'";"Lehdenjakajat";"'5712'";"Lehdenjakajat" "'582'";"Toimistovahtimestarit ja -lähetit ym.";"'244'";"Toimistovahtimestarit ym." "'582'";"Toimistovahtimestarit ja -lähetit ym.";"'579'";"Muut ryhmään 57 kuuluvat" "'59'";"Muu kuljetus- ja liikennetyö";"'59'";"Muu kuljetus- ja liikennetyö" "'590'";"Majakanvartijat";"'591'";"Majakanvartijat, kanavanhoitajat, satamavartijat ym." "'591'";"Kanavan- ja lossinhoitajat, satamavartijat";"'591'";"Majakanvartijat, kanavanhoitajat, satamavartijat ym." "'5991'";"Aikataulunsuunnittelijat ja liikennesuunnittelijat ym.";"'5991'";"Aikataulusuunnittelijat, liikennelaskijat ym." "'5992'";"Muut kuljetus- ja liikennetyön työntekijät";"'5999'";"Muut alaryhmään 599 kuuluvat" "'60'";"Tekstiilityö";"'70'";"Tekstiilityö" "'600'";"Langanvalmistuksen esityöt";"'701'";"Langanvalmistuksen esityön tekijät" "'601'";"Kehrääjät ym.";"'702'";"Kehrääjät ym." "'602'";"Kutojat";"'703'";"Kutojat, neulojat" "'603'";"Laitosmiehet (tekstiilityö) ja koneenasettajat";"'704'";"Laitosmiehet (tekstiilityö)" "'604'";"Neulojat ja neuletyöntekijät";"'703'";"Kutojat, neulojat" "'605'";"Viimeistämön ja värjäämön työntekijät";"'705'";"Viimeistely- ja värjäämötyöntekijät" "'606'";"Valmisteiden tarkastajat, kankaan tarkastajat";"'706'";"Valmisteiden tarkastajat, kankaantarkastajat" "'609'";"Muut tekstiilityön ammatit";"'709'";"Muut ryhmään 70 kuuluvat" "'61'";"Leikkaus-, ompelu- ja verhoilutyö ym.";"'71'";"Ompelutyö ym." "'610'";"Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat";"'711'";"Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat" "'611'";"Turkkurit";"'712'";"Turkkurit" "'612'";"Modistit ja hatuntekijät";"'713'";"Modistit, hatuntekijät" "'613'";"Verhoilijat";"'714'";"Verhoilijat" "'614'";"Mallinsuunnittelijat (mallimestarit) ja leikkaajat (myös nahka- vaatteiden ja hansikkaiden)";"'715'";"Leikkaajat, mallimestarit (tekstiili ja vaatetus)" "'615'";"Valmisvaateteollisuuden ompelijat ym. (myös nahkavaatteiden ja hansikkaiden)";"'716'";"Ompelijat ym. (valmisvaateteollisuus)" "'619'";"Muut leikkaus-, ompelu- ja verhoilutyön ammatit";"'719'";"Muut ryhmään 71 kuuluvat" "'62'";"Jalkine- ja nahkatyö";"'72'";"Jalkine- ja nahkatyö" "'620'";"Jalkinemestarit ja suutarit";"'721'";"Suutarit" "'621'";"Jalkineiden leikkaajat ym.";"'722'";"Jalkinetyöntekijät" "'622'";"Jalkineneulojat";"'722'";"Jalkinetyöntekijät" "'623'";"Pinkojat ja pohjaajat ym.";"'722'";"Jalkinetyöntekijät" "'624'";"Muut jalkinetyöntekijät";"'722'";"Jalkinetyöntekijät" "'625'";"Nahanompelijat ym.";"'723'";"Nahkatarviketyöntekijät" "'63'";"Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö";"'73'";"Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö" "'63'";"Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö";"'75'";"Konepaja- ja rakennusmetallityö" "'630'";"Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät";"'731'";"Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät" "'631'";"Kuumentajat, karkaisijat, hehkuttajat ym.";"'732'";"Lämpökäsittelijät" "'632'";"Kylmä- ja kuumavalssaajat";"'733'";"Metallurgiset muokkaajat" "'633'";"Sepät";"'735'";"Sepät" "'634'";"Valimotyöntekijät";"'736'";"Valimotyöntekijät" "'635'";"Langanvetäjät, putkenvetäjät";"'734'";"Langanvetäjät, putkenvetäjät ym." "'639'";"Muut rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyön ammatit";"'736'";"Valimotyöntekijät" "'639'";"Muut rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyön ammatit";"'739'";"Muut ryhmään 73 kuuluvat" "'639'";"Muut rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyön ammatit";"'758'";"Pintakäsittelijät" "'639'";"Muut rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyön ammatit";"'759'";"Muut ryhmään 75 kuuluvat" "'64'";"Hienomekaaninen työ";"'19'";"Muu terveydenhuolto, sosiaalialan työ ym." "'64'";"Hienomekaaninen työ";"'74'";"Hienomekaaninen työ" "'640'";"Hienomekaanikot";"'1912'";"Apuvälineteknikot" "'640'";"Hienomekaanikot";"'741'";"Hienomekaanikot" "'641'";"Kellosepät";"'742'";"Kellosepät" "'642'";"Optikot";"'1911'";"Optikot" "'643'";"Hammasteknikot";"'1913'";"Hammasteknikot" "'643'";"Hammasteknikot";"'1919'";"Muut alaryhmään 191 kuuluvat" "'644'";"Kulta- ja hopeasepät ym.";"'743'";"Kulta- ja hopeasepät" "'645'";"Kaivertajat";"'744'";"Kaivertajat" "'65'";"Konepaja- ja rakennusmetallityö";"'75'";"Konepaja- ja rakennusmetallityö" "'65'";"Konepaja- ja rakennusmetallityö";"'76'";"Sähkötyö" "'650'";"Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät";"'751'";"Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät" "'651'";"Koneenasentajat ym.";"'752'";"Koneenasentajat ym." "'652'";"Koneen- ja moottorinkorjaajat";"'7532'";"Koneen- ja moottorinkorjaajat" "'652'";"Koneen- ja moottorinkorjaajat";"'761'";"Sähköasentajat" "'653'";"Ohut- ja paksulevysepät";"'754'";"Levysepät" "'654'";"Putkityöntekijät";"'755'";"Putkityöntekijät" "'655'";"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat (polttajat)";"'756'";"Hitsaajat, kaasuleikkaajat ym." "'656'";"Metalloijat";"'758'";"Pintakäsittelijät" "'657'";"Kokoojat ja vaihetyöntekijät";"'757'";"Konepaja- ja metallituotteiden kokoojat" "'659'";"Muut konepaja- ja rakennusmetallityön ammatit";"'751'";"Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät" "'659'";"Muut konepaja- ja rakennusmetallityön ammatit";"'758'";"Pintakäsittelijät" "'659'";"Muut konepaja- ja rakennusmetallityön ammatit";"'759'";"Muut ryhmään 75 kuuluvat" "'66'";"Sähkötyö";"'76'";"Sähkötyö" "'66'";"Sähkötyö";"'79'";"Radio-, tv-, elokuva- ja videotekninen työ" "'66'";"Sähkötyö";"'87'";"Kiinteiden koneiden käyttö energiantuotannossa ja vesihuollossa" "'660'";"Sähköasentajat";"'761'";"Sähköasentajat" "'661'";"Sähkökoneenhoitajat";"'872'";"Sähkökoneiden käyttäjät" "'662'";"Sähkökoneenasentajat (vahvavirta)";"'762'";"Sähkökoneenasentajat" "'663'";"Elektroniikka- ja teleasentajat";"'763'";"Elektroniikka-asentajat" "'664'";"Puhelin- ja linja-asentajat";"'764'";"Puhelin- ja linja-asentajat" "'665'";"Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojat";"'765'";"Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojat" "'6661'";"Radio- ja tv-tarkkailijat sekä äänittäjät ym.";"'791'";"Radio- ja tv-tarkkailijat sekä äänittäjät" "'6662'";"Muut radio- ja tv-lähetyslaitteiden sekä elokuvakoneiden käyttäjät";"'791'";"Radio- ja tv-tarkkailijat sekä äänittäjät" "'6662'";"Muut radio- ja tv-lähetyslaitteiden sekä elokuvakoneiden käyttäjät";"'792'";"Muut radio- ja tv-lähetyslaitteiden sekä elokuvakoneiden ja kuvanauhurien käyttäjät" "'669'";"Muut sähkötyön ammatit";"'763'";"Elektroniikka-asentajat" "'669'";"Muut sähkötyön ammatit";"'769'";"Muut ryhmään 76 kuuluvat" "'67'";"Puutyö";"'62'";"Talonrakennustyö ym." "'67'";"Puutyö";"'77'";"Puutyö" "'670'";"Pyöreän puutavaran käsittelijät";"'771'";"Pyöreän puutavaran käsittelijät" "'671'";"Puutavaratyöntekijät";"'772'";"Sahatyöntekijät ym." "'672'";"Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät";"'773'";"Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät" "'673'";"Rakennuspuutyöntekijät";"'621'";"Kirvesmiehet" "'673'";"Rakennuspuutyöntekijät";"'625'";"Lattianpäällystystyöntekijät" "'674'";"Veneenrakentajat, vaununkoripuusepät ym.";"'775'";"Veneenrakentajat, vaunukorisepät" "'675'";"Penkkipuusepät";"'776'";"Huonekalupuusepät" "'675'";"Penkkipuusepät";"'777'";"Konepuusepät" "'676'";"Huonekalu- ja sisustuspuusepät ym.";"'621'";"Kirvesmiehet" "'676'";"Huonekalu- ja sisustuspuusepät ym.";"'776'";"Huonekalupuusepät" "'677'";"Konepuusepät ym.";"'777'";"Konepuusepät" "'678'";"Puupinnankäsittelijät";"'778'";"Puupinnan käsittelijät" "'679'";"Muut puutyön ammatit";"'779'";"Muut ryhmään 77 kuuluvat" "'68'";"Maalaus- ja lakkaustyö";"'62'";"Talonrakennustyö ym." "'68'";"Maalaus- ja lakkaustyö";"'78'";"Maalaustyö" "'680'";"Maalarit, lakkaajat ja lattiantekijät";"'625'";"Lattianpäällystystyöntekijät" "'680'";"Maalarit, lakkaajat ja lattiantekijät";"'781'";"Rakennusmaalarit" "'680'";"Maalarit, lakkaajat ja lattiantekijät";"'782'";"Muut maalarit ja lakkaajat" "'69'";"Rakennusalan muut työt";"'62'";"Talonrakennustyö ym." "'69'";"Rakennusalan muut työt";"'63'";"Maa- ja vesirakennustyö" "'69'";"Rakennusalan muut työt";"'86'";"Muu teollinen työ" "'690'";"Muurarit, rapparit ja laattatyöntekijät";"'621'";"Kirvesmiehet" "'690'";"Muurarit, rapparit ja laattatyöntekijät";"'622'";"Muurarit" "'691'";"Rakennuselementtien, rakennuskivien asettajat ym.";"'621'";"Kirvesmiehet" "'691'";"Rakennuselementtien, rakennuskivien asettajat ym.";"'623'";"Raudoittajat, betonityöntekijät ym." "'692'";"Betoniraudoittajat";"'623'";"Raudoittajat, betonityöntekijät ym." "'693'";"Sementti- ja betonityöntekijät";"'623'";"Raudoittajat, betonityöntekijät ym." "'693'";"Sementti- ja betonityöntekijät";"'861'";"Betonituotetyöntekijät" "'694'";"Asfalttityöntekijät";"'631'";"Asfaltti-, rata- ja tietyöntekijät" "'695'";"Eristäjät";"'626'";"Eristäjät" "'696'";"Lasinasettajat";"'627'";"Lasittajat" "'697'";"Aputyöntekijät talonrakennustyössä";"'624'";"Talonrakennustyöntekijät" "'698'";"Aputyömiehet muissa rakennustöissä";"'624'";"Talonrakennustyöntekijät" "'698'";"Aputyömiehet muissa rakennustöissä";"'631'";"Asfaltti-, rata- ja tietyöntekijät" "'699'";"Muut rakennustyön ammatit";"'629'";"Muut ryhmään 62 kuuluvat" "'699'";"Muut rakennustyön ammatit";"'631'";"Asfaltti-, rata- ja tietyöntekijät" "'699'";"Muut rakennustyön ammatit";"'639'";"Muut ryhmään 63 kuuluvat" "'70'";"Graafinen työ";"'80'";"Graafinen työ" "'700'";"Latojat ym.";"'8012'";"Painopinnan valmistajat" "'701'";"Painajat";"'802'";"Painajat" "'702'";"Jäljennöstyöntekijät";"'8012'";"Painopinnan valmistajat" "'703'";"Kirjansitomotyöntekijät";"'803'";"Kirjansitomotyöntekijät" "'709'";"Muut graafisen työn ammatit";"'809'";"Muut ryhmään 80 kuuluvat" "'71'";"Lasi-, keraaminen- ja tiilityö";"'81'";"Lasi-, keraaminen- ja tiilityö" "'710'";"Lasihyttityöntekijät ym.";"'811'";"Lasihyttityöntekijät ym." "'711'";"Muovaajat (keraamiset tuotteet)";"'812'";"Muovaajat (keraamiset tuotteet)" "'712'";"Uuninhoitajat (lasi- ja keraamiset valmisteet)";"'813'";"Uuninhoitajat (lasi, keramiikka)" "'713'";"Koristelijat, lasittajat (lasi- ja keraamiset tuotteet)";"'814'";"Koristelijat, lasittajat" "'714'";"Massanvalmistajat ja sekoittajat (lasi, keramiikka, tiili)";"'819'";"Muut ryhmään 81 kuuluvat" "'719'";"Muut lasi-, keraamisen- ja tiilityön ammatit";"'819'";"Muut ryhmään 81 kuuluvat" "'72'";"Elintarviketyö";"'82'";"Elintarviketeollisuustyö" "'720'";"Myllytyöntekijät";"'821'";"Myllytyöntekijät" "'721'";"Leipurit ja kondiittorit";"'822'";"Leipurit, kondiittorit" "'722'";"Suklaa- ja makeistyöntekijät";"'823'";"Suklaa- ja makeistyöntekijät" "'723'";"Panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät ym.";"'824'";"Panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät" "'724'";"Säilyketyöntekijät";"'825'";"Säilyke- ja pakastetyöntekijät" "'725'";"Teurastajat, makkara- ja suolityöntekijät";"'826'";"Teurastajat, leikkeletyöntekijät" "'726'";"Meijerityöntekijät, meijeristit";"'827'";"Meijerityöntekijät" "'727'";"Einestyöntekijät";"'828'";"Einestyöntekijät" "'728'";"Sokerinvalmistustyöntekijät";"'829'";"Muut ryhmään 82 kuuluvat" "'729'";"Muut elintarviketyön ammatit";"'829'";"Muut ryhmään 82 kuuluvat" "'73'";"Kemianprosessityö, massa-, paperi- ja kartonkityö";"'61'";"Öljynporaustyö, turpeennosto" "'73'";"Kemianprosessityö, massa-, paperi- ja kartonkityö";"'83'";"Kemian prosessityö" "'73'";"Kemianprosessityö, massa-, paperi- ja kartonkityö";"'84'";"Massa- ja paperityö" "'730'";"Tislaajat";"'831'";"Prosessinhoitajat (kemian prosessityö)" "'731'";"Keittäjät ja uuninhoitajat (kemianprosessityö)";"'832'";"Keittäjät, uuninhoitajat (kemian prosessityö)" "'732'";"Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat (kemianprosessityö)";"'833'";"Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat (kemialliset tuotteet)" "'733'";"Puuhiomotyöntekijät";"'841'";"Paperimassatyöntekijät" "'734'";"Selluloosatyöntekijät";"'841'";"Paperimassatyöntekijät" "'735'";"Paperi- ja kartonkityöntekijät";"'842'";"Paperityöntekijät" "'736'";"Öljynjalostustyöntekijät";"'611'";"Poraus- ja tuotantotyöntekijät" "'736'";"Öljynjalostustyöntekijät";"'831'";"Prosessinhoitajat (kemian prosessityö)" "'739'";"Muut kemiallisen työn ammatit";"'831'";"Prosessinhoitajat (kemian prosessityö)" "'739'";"Muut kemiallisen työn ammatit";"'839'";"Muut ryhmään 83 kuuluvat" "'74'";"Tupakkateollisuustyö";"'86'";"Muu teollinen työ" "'740'";"Tupakkateollisuustyöntekijät";"'860'";"Tupakkatyöntekijät" "'75'";"Muu teollinen työ";"'80'";"Graafinen työ" "'75'";"Muu teollinen työ";"'84'";"Massa- ja paperityö" "'75'";"Muu teollinen työ";"'85'";"Kumi- ja muovituotetyö" "'75'";"Muu teollinen työ";"'86'";"Muu teollinen työ" "'750'";"Kori- ja harjatyöntekijät";"'865'";"Kori- ja harjatyöntekijät" "'751'";"Kumituotetyöntekijät";"'851'";"Kumituotetyöntekijät" "'752'";"Muovituotetyöntekijät";"'852'";"Muovituotetyöntekijät" "'753'";"Nahkatyöntekijät ja nahanmuokkaajat";"'862'";"Nahkurit, nahanmuokkaajat" "'754'";"Valokuvaamolaboratoriotyöntekijät, kopistit ym.";"'804'";"Valokuvalaboratoriotyöntekijät" "'755'";"Soittimentekijät ym.";"'863'";"Soittimentekijät ja -virittäjät" "'756'";"Kivityöntekijät";"'864'";"Kivityöntekijät" "'757'";"Paperinjalostusalan vaihetyöntekijät";"'843'";"Paperitavaratyöntekijät" "'758'";"Betonituote- ja elementtityöntekijät";"'861'";"Betonituotetyöntekijät" "'759'";"Muut teollisen työn ammatit";"'869'";"Muut ryhmään 86 kuuluvat" "'76'";"Pakkaus- ja paketoimistyö";"'88'";"Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö" "'760'";"Pakkaajat ja paketoijat ym.";"'881'";"Pakkaajat, paketoijat" "'77'";"Työkoneiden ja kiinteiden moottorien käyttö ja hoito";"'64'";"Työkoneiden käyttö" "'77'";"Työkoneiden ja kiinteiden moottorien käyttö ja hoito";"'75'";"Konepaja- ja rakennusmetallityö" "'77'";"Työkoneiden ja kiinteiden moottorien käyttö ja hoito";"'87'";"Kiinteiden koneiden käyttö energiantuotannossa ja vesihuollossa" "'770'";"Nosturien kuljettajat ym.";"'641'";"Nosturinkuljettajat" "'771'";"Trukinkuljettajat, siirtolaitteen hoitajat";"'643'";"Trukinkuljettajat, siirtokoneenkuljettajat ym." "'772'";"Rakennuskoneiden kuljettajat ym.";"'642'";"Maarakennuskoneiden ym. kuljettajat" "'773'";"Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät (ei laivassa)";"'871'";"Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät" "'7741'";"Huoltovalvojat ja huoltotöiden johtajat";"'7531'";"Huoltovalvojat ja huoltotöiden johtajat" "'7742'";"Huoltomiehet, rasvaajat ym.";"'7533'";"Huoltomiehet, rasvaajat ym." "'775'";"Laitosmiehet (ei tekstiiliteollisuuden) ja takiloijat";"'7534'";"Laitosasentajat (ei tekstiiliteollisuuden)" "'78'";"Ahtaus-, kuormaus- ja varastotyö";"'88'";"Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö" "'780'";"Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät";"'883'";"Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät" "'781'";"Varastotyöntekijät";"'882'";"Varastotyöntekijät" "'789'";"Muut ahtaus-, kuormaus- ja varastotyön ammatit";"'883'";"Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät" "'79'";"Sekatyö";"'89'";"Sekatyö" "'79'";"Sekatyö";"'94'";"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö" "'790'";"Sekatyöntekijät";"'891'";"Sekatyöntekijät" "'790'";"Sekatyöntekijät";"'949'";"Puhdistustyöntekijät ym." "'80'";"Vartiointi- ja suojelutehtävät";"'10'";"Terveyden- ja sairaanhoitotyö" "'80'";"Vartiointi- ja suojelutehtävät";"'29'";"Muu hallinto- ja toimistotyö" "'80'";"Vartiointi- ja suojelutehtävät";"'90'";"Vartiointi- ja suojelutyö" "'80'";"Vartiointi- ja suojelutehtävät";"'94'";"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö" "'8001'";"Palopäälliköt";"'9011'";"Palopäälliköt" "'8002'";"Palomestarit ja piiritarkastajat ym.";"'9012'";"Palomestarit ja piiritarkastajat" "'8003'";"Palomiehet ym.";"'9013'";"Palomiehet ym." "'8011'";"Komisariot ja ylikonstaapelit";"'9031'";"Komisariot ja ylikonstaapelit" "'8012'";"Muut poliisit";"'9032'";"Muut poliisit" "'8021'";"Tullivalvonta- ja satamatarkastajat";"'2923'";"Tullivirkailijat" "'8021'";"Tullivalvonta- ja satamatarkastajat";"'9041'";"Tullivalvonta- ja satamatarkastajat" "'8022'";"Tulli-, raja- ja merivartijat";"'9042'";"Tulli-, raja- ja merivartijat" "'8031'";"Vartiopäälliköt ym.";"'9051'";"Vartiopäälliköt ym." "'8032'";"Vanginvartijat";"'9052'";"Vanginvartijat" "'804'";"Muut vartijat (siviilitehtävät)";"'906'";"Muut vartijat (siviilitehtävät)" "'804'";"Muut vartijat (siviilitehtävät)";"'941'";"Kiinteistötyöntekijät ym." "'804'";"Muut vartijat (siviilitehtävät)";"'949'";"Puhdistustyöntekijät ym." "'809'";"Muut vartiointi- ja suojelutyön ammatit";"'1062'";"Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat" "'809'";"Muut vartiointi- ja suojelutyön ammatit";"'909'";"Muut ryhmään 90 kuuluvat" "'81'";"Koti- ja suurtaloustyö";"'15'";"Sosiaalialan työ" "'81'";"Koti- ja suurtaloustyö";"'16'";"Lasten päivähoitotyö" "'81'";"Koti- ja suurtaloustyö";"'29'";"Muu hallinto- ja toimistotyö" "'81'";"Koti- ja suurtaloustyö";"'91'";"Majoitusliike- ja suurtaloustyö" "'81'";"Koti- ja suurtaloustyö";"'92'";"Tarjoilutyö" "'81'";"Koti- ja suurtaloustyö";"'93'";"Kotitaloustyö" "'810'";"Suurtalouksien hoitajat ym.";"'9111'";"Suurtalouksien hoitajat" "'810'";"Suurtalouksien hoitajat ym.";"'914'";"Hotellien yms. vastaanottovirkailijat ja vahtimestarit" "'811'";"Kokit, keittäjät ja kylmäköt";"'9112'";"Baarinhoitajat ym." "'811'";"Kokit, keittäjät ja kylmäköt";"'912'";"Kokit, keittäjät, kylmäköt" "'812'";"Keittiöapulaiset";"'913'";"Keittiöapulaiset, ravintola-apulaiset ym." "'813'";"Kotitaloudenhoitajat (kotiapulaiset)";"'931'";"Taloudenhoitajat, kotiapulaiset" "'8141'";"Kodinhoitajat ja kotisisaret";"'1551'";"Kodinhoitajat" "'8142'";"Kotiavustajat ym.";"'1552'";"Kotiavustajat" "'815'";"Perhepäivähoitajat ja lastenhoitajat (kodeissa)";"'1621'";"Perhepäivähoitajat" "'815'";"Perhepäivähoitajat ja lastenhoitajat (kodeissa)";"'1622'";"Lastenhoitajat (kodeissa)" "'816'";"Hotellien ja ravintoloiden emännät";"'9211'";"Hovimestarit" "'816'";"Hotellien ja ravintoloiden emännät";"'9212'";"Ravintolaemännät ym." "'819'";"Muut koti- ja suurtaloustyön ammatit";"'2932'";"Varastonhoitajat ym." "'82'";"Tarjoilutyö";"'91'";"Majoitusliike- ja suurtaloustyö" "'82'";"Tarjoilutyö";"'92'";"Tarjoilutyö" "'8201'";"Hovimestarit";"'9211'";"Hovimestarit" "'8202'";"Tarjoilijat ja baarimestarit";"'9212'";"Ravintolaemännät ym." "'8202'";"Tarjoilijat ja baarimestarit";"'9213'";"Tarjoilijat ja baarimestarit" "'821'";"Kahviloiden, baarien yms. tarjoilijat";"'9112'";"Baarinhoitajat ym." "'821'";"Kahviloiden, baarien yms. tarjoilijat";"'922'";"Kahviloiden, ruokaloiden yms. tarjoilijat" "'83'";"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö";"'10'";"Terveyden- ja sairaanhoitotyö" "'83'";"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö";"'29'";"Muu hallinto- ja toimistotyö" "'83'";"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö";"'90'";"Vartiointi- ja suojelutyö" "'83'";"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö";"'94'";"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö" "'83'";"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö";"'96'";"Pesula- ja silitystyö" "'830'";"Kiinteistötyöntekijät";"'108'";"Hoitoa ja tutkimusta avustava työ" "'830'";"Kiinteistötyöntekijät";"'293'";"Isännöitsijät, varastonhoitajat" "'830'";"Kiinteistötyöntekijät";"'941'";"Kiinteistötyöntekijät ym." "'8311'";"Siivoustyön johtajat ym.";"'9421'";"Siivoustyön johtajat ym." "'8312'";"Siivoojat ym.";"'1081'";"Sairaala-apulaiset" "'8312'";"Siivoojat ym.";"'9422'";"Siivoojat ym." "'832'";"Nuohoojat";"'902'";"Nuohoojat" "'839'";"Muut kiinteistönhoito- ja siivoustyön ammatit";"'9421'";"Siivoustyön johtajat ym." "'839'";"Muut kiinteistönhoito- ja siivoustyön ammatit";"'969'";"Muut ryhmään 96 kuuluvat" "'84'";"Hygienia- ja kauneudenhoitotyö";"'07'";"Taide- ja viihdealan työ" "'84'";"Hygienia- ja kauneudenhoitotyö";"'10'";"Terveyden- ja sairaanhoitotyö" "'84'";"Hygienia- ja kauneudenhoitotyö";"'95'";"Hygienia- ja kauneudenhoitotyö" "'840'";"Parturit ja kampaajat";"'9511'";"Parturit, kampaajat" "'841'";"Kosmetologit ja jalkojenhoitajat (pedikyristit)";"'1091'";"Jalkojenhoitajat" "'841'";"Kosmetologit ja jalkojenhoitajat (pedikyristit)";"'9512'";"Kosmetologit, manikyristit" "'842'";"Kylvettäjät ym.";"'9513'";"Kylvettäjät" "'849'";"Muut hygienia- ja kauneudenhoitotyön ammatit";"'0799'";"Muut alaryhmään 079 kuuluvat" "'849'";"Muut hygienia- ja kauneudenhoitotyön ammatit";"'959'";"Muut ryhmään 95 kuuluvat" "'85'";"Pesu- ja silitystyö";"'96'";"Pesula- ja silitystyö" "'8501'";"Pesulanhoitajat ym.";"'9611'";"Pesulanhoitajat ym." "'8502'";"Pesijät ja mankeloijat ym.";"'9612'";"Pesijät ym." "'8502'";"Pesijät ja mankeloijat ym.";"'962'";"Prässääjät, silittäjät, mankeloijat ym." "'851'";"Silittäjät";"'962'";"Prässääjät, silittäjät, mankeloijat ym." "'859'";"Muut pesu- ja silitystyön ammatit";"'962'";"Prässääjät, silittäjät, mankeloijat ym." "'86'";"Urheilu";"'18'";"Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus" "'86'";"Urheilu";"'97'";"Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö" "'860'";"Liikunnanohjaajat, urheilu- ja ravivalmentajat ym.";"'1822'";"Urheilu- ja liikuntatoimenohjaajat" "'860'";"Liikunnanohjaajat, urheilu- ja ravivalmentajat ym.";"'9711'";"Urheiluvalmentajat ja -ohjaajat" "'860'";"Liikunnanohjaajat, urheilu- ja ravivalmentajat ym.";"'9712'";"Urheilijat" "'87'";"Valokuvaustyö";"'07'";"Taide- ja viihdealan työ" "'870'";"Valokuvaajat ja kameramiehet";"'074'";"Valokuvaajat, elokuvaajat" "'88'";"Matkustajien palvelutyö";"'92'";"Tarjoilutyö" "'88'";"Matkustajien palvelutyö";"'99'";"Muu palvelutyö" "'880'";"Purserit ja liikenne-emännät";"'922'";"Kahviloiden, ruokaloiden yms. tarjoilijat" "'880'";"Purserit ja liikenne-emännät";"'9911'";"Purserit, lentoemännät" "'881'";"Matkanjohtajat ja matkaoppaat";"'9912'";"Matkanjohtajat, matkaoppaat" "'89'";"Muu palvelutyö";"'91'";"Majoitusliike- ja suurtaloustyö" "'89'";"Muu palvelutyö";"'99'";"Muu palvelutyö" "'890'";"Hotellien vahtimestarit";"'914'";"Hotellien yms. vastaanottovirkailijat ja vahtimestarit" "'891'";"Hotellien portieerit";"'914'";"Hotellien yms. vastaanottovirkailijat ja vahtimestarit" "'892'";"Hautauspalvelutyöntekijät";"'992'";"Hautauspalvelutyöntekijät" "'8921'";"Hautaustoimistonhoitajat ym.";"'9921'";"Hautaustoimistonhoitajat ym." "'8922'";"Muut hautaustyöntekijät";"'9922'";"Muut hautaustyöntekijät" "'899'";"Muut palvelutehtävät";"'9991'";"Bingotyöntekijät, pelinhoitajat ym." "'899'";"Muut palvelutehtävät";"'9999'";"Muut alaryhmään 999 kuuluvat" "'90'";"Sotilastyö";"'98'";"Sotilastyö" "'900'";"Upseerit ja ylemmät toimiupseerit sekä virka-asemaltaan heihin rinnastettavat";"'9811'";"Upseerit" "'901'";"Alemmat toimiupseerit ja virka-asemaltaan heihin rinnastettavat";"'9811'";"Upseerit" "'901'";"Alemmat toimiupseerit ja virka-asemaltaan heihin rinnastettavat";"'9812'";"Toimiupseerit" "'902'";"Värvätyt sotilashenkilöt (miehistöön kuuluvat)";"'989'";"Muut ryhmään 98 kuuluvat (ml. värvätyt)" "'903'";"Sotilastekninen henkilöstö";"'9813'";"Sotilastekninen henkilöstö"