Palaa luokitusten etusivulle

Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain.

Ammattiluokitus 2001 Ammattiluokitus 2010
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 Johtajat
2 Erityisasiantuntijat
3 Asiantuntijat
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
9 Muut työntekijät
11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
111 Ylimmät virkamiehet 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
1110 Ylimmät virkamiehet 1111 Lainsäätäjät
1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
11101 Valtion keskushallinnon johtajat 1111 Lainsäätäjät
11121 Valtion keskushallinnon johtajat
11102 Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat 1111 Lainsäätäjät
11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet
11103 Kuntien ja kaupunkien johtajat 1111 Lainsäätäjät
11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet
114 Järjestöjen johtajat 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
1141 Puolueiden johtajat 1114 Järjestöjen johtajat
11142 Muiden järjestöjen johtajat
1142 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat 1114 Järjestöjen johtajat
11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat
1143 Muiden järjestöjen johtajat 1114 Järjestöjen johtajat
11142 Muiden järjestöjen johtajat
12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
52 Myyjät, kauppiaat ym.
121 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
1210 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet
11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet
1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
122 Tuotanto- ja linjajohtajat 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat
131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat
132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat
133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat
141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat
142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat
143 Muiden palvelualojen johtajat
213 Biotieteiden erityisasiantuntijat
265 Taiteilijat
315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat
522 Myyjät ja kauppiaat
1221 Maa- ja metsätalouden johtajat 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat
1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat
2132 Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
21321 Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
1222 Teollisuuden tuotantojohtajat 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat
1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat
1223 Rakennusalan tuotantojohtajat 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat
1224 Kaupan ym. johtajat 1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat
5222 Myymäläesimiehet
1225 Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt 1411 Hotellinjohtajat
1412 Ravintolanjohtajat
1226 Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat
1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
3152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt
12261 Laivan päälliköt (iso alus) 31521 Isojen alusten päälliköt ja perämiehet
12269 Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat
1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
31523 Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit
1227 Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat
1228 Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
1439 Muut palvelualojen johtajat
1229 Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat 1341 Lastenhoidon johtajat
1342 Terveydenhuollon johtajat
1343 Vanhustenhuollon johtajat
1344 Sosiaalihuollon johtajat
1345 Opetusalan johtajat
1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat
1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat
2654 Ohjaajat ja tuottajat
12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit 1345 Opetusalan johtajat
12292 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat 1341 Lastenhoidon johtajat
1342 Terveydenhuollon johtajat
1343 Vanhustenhuollon johtajat
1344 Sosiaalihuollon johtajat
12293 Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat 1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat
12294 Kulttuurijohtajat 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat
1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat
2654 Ohjaajat ja tuottajat
12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat
123 Asiantuntijajohtajat 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat
122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat
132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat
133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat
226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat
241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat
242 Hallinnon erityisasiantuntijat
243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat
251 Systeemityön erityisasiantuntijat
252 Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat
332 Myynti- ja ostoagentit
1231 Talous- ja hallintojohtajat 1211 Talousjohtajat
1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat
1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat
2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat
1232 Henkilöstöjohtajat 1212 Henkilöstöjohtajat
2423 Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat
1233 Myynti- ja markkinointijohtajat 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat
2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
3322 Myyntiedustajat
1234 Mainos- ja tiedotusjohtajat 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat
2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
1235 Osto- ja varastopäälliköt 1324