code;level;classificationItemName; "'SSSSS'";0;"Ammatit yhteensä"; "'0'";1;"Sotilaat"; "'01'";2;"Upseerit"; "'011'";3;"Upseerit"; "'0110'";4;"Upseerit"; "'02'";2;"Aliupseerit"; "'021'";3;"Aliupseerit"; "'0210'";4;"Aliupseerit"; "'03'";2;"Sotilasammattihenkilöstö"; "'031'";3;"Sotilasammattihenkilöstö"; "'0310'";4;"Sotilasammattihenkilöstö"; "'1'";1;"Johtajat"; "'11'";2;"Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"; "'111'";3;"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"; "'1111'";4;"Lainsäätäjät"; "'1112'";4;"Julkishallinnon ylimmät virkamiehet"; "'11121'";5;"Valtion keskushallinnon johtajat"; "'11122'";5;"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"; "'1113'";4;"Heimo- ja kyläpäälliköt"; "'1114'";4;"Järjestöjen johtajat"; "'11141'";5;"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"; "'11142'";5;"Muiden järjestöjen johtajat"; "'112'";3;"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"; "'1120'";4;"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"; "'12'";2;"Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"; "'121'";3;"Liiketoiminta- ja hallintojohtajat"; "'1211'";4;"Talousjohtajat"; "'1212'";4;"Henkilöstöjohtajat"; "'1213'";4;"Politiikka- ja suunnittelujohtajat"; "'1219'";4;"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"; "'122'";3;"Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat"; "'1221'";4;"Myynti- ja markkinointijohtajat"; "'1222'";4;"Mainos- ja tiedotusjohtajat"; "'1223'";4;"Tutkimus- ja kehitysjohtajat"; "'13'";2;"Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat"; "'131'";3;"Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat"; "'1311'";4;"Maa- ja metsätalouden johtajat"; "'1312'";4;"Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat"; "'132'";3;"Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat"; "'1321'";4;"Teollisuuden tuotantojohtajat"; "'1322'";4;"Kaivostoiminnan tuotantojohtajat"; "'1323'";4;"Rakennustoiminnan tuotantojohtajat"; "'1324'";4;"Hankinta- ja jakelujohtajat"; "'133'";3;"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"; "'1330'";4;"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"; "'134'";3;"Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"; "'1341'";4;"Lastenhoidon johtajat"; "'1342'";4;"Terveydenhuollon johtajat"; "'1343'";4;"Vanhustenhuollon johtajat"; "'1344'";4;"Sosiaalihuollon johtajat"; "'1345'";4;"Opetusalan johtajat"; "'1346'";4;"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"; "'1349'";4;"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat"; "'14'";2;"Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat"; "'141'";3;"Hotellin- ja ravintolanjohtajat"; "'1411'";4;"Hotellinjohtajat"; "'1412'";4;"Ravintolanjohtajat"; "'142'";3;"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat"; "'1420'";4;"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat"; "'143'";3;"Muiden palvelualojen johtajat"; "'1431'";4;"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat"; "'1439'";4;"Muut palvelualojen johtajat"; "'2'";1;"Erityisasiantuntijat"; "'21'";2;"Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat"; "'211'";3;"Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat"; "'2111'";4;"Fyysikot ja astronomit"; "'2112'";4;"Meteorologit"; "'2113'";4;"Kemistit"; "'2114'";4;"Geologit ja geofyysikot"; "'212'";3;"Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat"; "'2120'";4;"Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät"; "'213'";3;"Biotieteiden erityisasiantuntijat"; "'2131'";4;"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat"; "'2132'";4;"Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat"; "'21321'";5;"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat"; "'21322'";5;"Metsätalouden erityisasiantuntijat"; "'2133'";4;"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat"; "'214'";3;"Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)"; "'2141'";4;"Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat"; "'2142'";4;"Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat"; "'2143'";4;"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat"; "'2144'";4;"Konetekniikan erityisasiantuntijat"; "'2145'";4;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat"; "'2146'";4;"Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat"; "'2149'";4;"Muut tekniikan erityisasiantuntijat"; "'215'";3;"Sähköteknologian erityisasiantuntijat"; "'2151'";4;"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat"; "'2152'";4;"Elektroniikan erityisasiantuntijat"; "'2153'";4;"ICT-alan erityisasiantuntijat"; "'21531'";5;"Tietoliikenneteknologian tutkijat"; "'21532'";5;"Tietotekniikka-alan tutkijat"; "'216'";3;"Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat"; "'2161'";4;"Talonrakennuksen arkkitehdit"; "'2162'";4;"Maisema-arkkitehdit"; "'2163'";4;"Tuote- ja vaatesuunnittelijat"; "'2164'";4;"Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat"; "'2165'";4;"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat"; "'2166'";4;"Graafiset ja multimediasuunnittelijat"; "'22'";2;"Terveydenhuollon erityisasiantuntijat"; "'221'";3;"Lääkärit"; "'2211'";4;"Yleislääkärit"; "'2212'";4;"Ylilääkärit ja erikoislääkärit"; "'22121'";5;"Ylilääkärit"; "'22122'";5;"Erikoislääkärit"; "'222'";3;"Hoitotyön erityisasiantuntijat"; "'2221'";4;"Ylihoitajat ja osastonhoitajat"; "'22211'";5;"Ylihoitajat"; "'22212'";5;"Osastonhoitajat"; "'2222'";4;"Johtavat kätilöt"; "'223'";3;"Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat"; "'2230'";4;"Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat"; "'224'";3;"Muiden terveyspalvelujen tuottajat"; "'2240'";4;"Muiden terveyspalvelujen tuottajat"; "'225'";3;"Eläinlääkärit"; "'2250'";4;"Eläinlääkärit"; "'226'";3;"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat"; "'2261'";4;"Hammaslääkärit"; "'2262'";4;"Proviisorit"; "'2263'";4;"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat"; "'2264'";4;"Fysioterapian erityisasiantuntijat"; "'2265'";4;"Ravitsemusalan erityisasiantuntijat"; "'2266'";4;"Kuulontutkijat ja puheterapeutit"; "'2267'";4;"Optometrian erityisasiantuntijat"; "'2269'";4;"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat"; "'23'";2;"Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat"; "'231'";3;"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat"; "'2310'";4;"Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat"; "'23101'";5;"Professorit"; "'23102'";5;"Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)"; "'23103'";5;"Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)"; "'23104'";5;"Yliopettajat (AMK)"; "'23105'";5;"Lehtorit (AMK)"; "'23106'";5;"Tuntiopettajat ym. (AMK)"; "'232'";3;"Ammatillisen koulutuksen opettajat"; "'2320'";4;"Ammatillisen koulutuksen opettajat"; "'233'";3;"Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat"; "'2330'";4;"Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat"; "'23301'";5;"Matemaattisten aineiden opettajat"; "'23302'";5;"Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat"; "'23303'";5;"Taito- ja taideaineiden opettajat"; "'23304'";5;"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat"; "'234'";3;"Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat"; "'2341'";4;"Peruskoulun alaluokkien opettajat"; "'23411'";5;"Luokanopettajat"; "'23412'";5;"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)"; "'2342'";4;"Lastentarhanopettajat"; "'235'";3;"Muut opetusalan erityisasiantuntijat"; "'2351'";4;"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat"; "'2352'";4;"Erityisopettajat"; "'2353'";4;"Muut kieltenopettajat"; "'2354'";4;"Muut musiikin opettajat"; "'2355'";4;"Muut taideaineiden opettajat"; "'2356'";4;"Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat"; "'2359'";4;"Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat"; "'23591'";5;"Opinto-ohjaajat"; "'23592'";5;"Muut opetuksen erityisasiantuntijat"; "'24'";2;"Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat"; "'241'";3;"Rahoitusalan erityisasiantuntijat"; "'2411'";4;"Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat"; "'2412'";4;"Rahoitus- ja sijoitusneuvojat"; "'2413'";4;"Rahoitusanalyytikot"; "'242'";3;"Hallinnon erityisasiantuntijat"; "'2421'";4;"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat"; "'2422'";4;"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat"; "'2423'";4;"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat"; "'2424'";4;"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat"; "'243'";3;"Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat"; "'2431'";4;"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat"; "'2432'";4;"Tiedottajat"; "'2433'";4;"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)"; "'2434'";4;"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat"; "'25'";2;"Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat"; "'251'";3;"Systeemityön erityisasiantuntijat"; "'2511'";4;"Sovellusarkkitehdit"; "'2512'";4;"Sovellussuunnittelijat"; "'2513'";4;"Web- ja multimediakehittäjät"; "'2514'";4;"Sovellusohjelmoijat"; "'2519'";4;"Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät"; "'252'";3;"Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat"; "'2521'";4;"Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat"; "'2522'";4;"Tietojärjestelmien ylläpitäjät"; "'2523'";4;"Tietoverkkojen erityisasiantuntijat"; "'2529'";4;"Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat"; "'26'";2;"Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat"; "'261'";3;"Lainopilliset erityisasiantuntijat"; "'2611'";4;"Asianajajat"; "'2612'";4;"Tuomioistuinlakimiehet"; "'2619'";4;"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat"; "'262'";3;"Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat"; "'2621'";4;"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat"; "'26211'";5;"Arkistonhoitajat"; "'26212'";5;"Museoalan erityisasiantuntijat"; "'2622'";4;"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym."; "'263'";3;"Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat"; "'2631'";4;"Ekonomistit"; "'2632'";4;"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat"; "'2633'";4;"Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit"; "'2634'";4;"Psykologit"; "'2635'";4;"Sosiaalityön erityisasiantuntijat"; "'26351'";5;"Sosiaalityöntekijät ym."; "'26352'";5;"Sosiaalialan suunnittelijat ym."; "'2636'";4;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat"; "'264'";3;"Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät"; "'2641'";4;"Kirjailijat ym."; "'2642'";4;"Toimittajat"; "'26421'";5;"Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt"; "'26422'";5;"Lehtien yms. toimittajat"; "'26423'";5;"Radio- ja tv-toimittajat"; "'2643'";4;"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät"; "'265'";3;"Taiteilijat"; "'2651'";4;"Kuvataiteilijat"; "'2652'";4;"Muusikot, laulajat ja säveltäjät"; "'2653'";4;"Tanssitaiteilijat ja koreografit"; "'2654'";4;"Ohjaajat ja tuottajat"; "'2655'";4;"Näyttelijät"; "'2656'";4;"Juontajat, kuuluttajat ym."; "'2659'";4;"Muut taiteilijat"; "'3'";1;"Asiantuntijat"; "'31'";2;"Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat"; "'311'";3;"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat"; "'3111'";4;"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat"; "'3112'";4;"Rakentamisen asiantuntijat"; "'31121'";5;"Talonrakentamisen asiantuntijat"; "'31122'";5;"Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat"; "'31123'";5;"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat"; "'3113'";4;"Sähkötekniikan asiantuntijat"; "'3114'";4;"Elektroniikan asiantuntijat"; "'3115'";4;"Konetekniikan asiantuntijat"; "'3116'";4;"Kemian prosessitekniikan asiantuntijat"; "'3117'";4;"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat"; "'3118'";4;"Tekniset piirtäjät"; "'3119'";4;"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat"; "'312'";3;"Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa"; "'3121'";4;"Kaivostyönjohtajat"; "'3122'";4;"Teollisuuden työnjohtajat"; "'3123'";4;"Rakennusalan työnjohtajat"; "'313'";3;"Prosessinvalvonnan asiantuntijat"; "'3131'";4;"Voimalaitosten prosessinhoitajat"; "'3132'";4;"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat"; "'3133'";4;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat"; "'3134'";4;"Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat"; "'3135'";4;"Metallien jalostuksen prosessinhoitajat"; "'3139'";4;"Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat"; "'314'";3;"Biotieteiden asiantuntijat"; "'3141'";4;"Laborantit ym."; "'3142'";4;"Maa- ja kalatalousteknikot"; "'3143'";4;"Metsätalousteknikot"; "'315'";3;"Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat"; "'3151'";4;"Laivojen konepäälliköt ja -mestarit"; "'3152'";4;"Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt"; "'31521'";5;"Isojen alusten päälliköt ja perämiehet"; "'31522'";5;"Pienten alusten päälliköt"; "'31523'";5;"Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit"; "'3153'";4;"Lentokapteenit ja -perämiehet"; "'3154'";4;"Lennonjohtajat"; "'3155'";4;"Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat"; "'32'";2;"Terveydenhuollon asiantuntijat"; "'321'";3;"Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat"; "'3211'";4;"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat"; "'3212'";4;"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)"; "'3213'";4;"Farmaseutit"; "'3214'";4;"Hammas- ja apuvälineteknikot"; "'32141'";5;"Hammasteknikot"; "'32142'";5;"Apuvälineteknikot"; "'322'";3;"Sairaanhoitajat, kätilöt ym."; "'3221'";4;"Sairaanhoitajat ym."; "'32211'";5;"Sairaanhoitajat"; "'32212'";5;"Terveydenhoitajat"; "'3222'";4;"Kätilöt"; "'323'";3;"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat"; "'3230'";4;"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat"; "'324'";3;"Seminologit ym."; "'3240'";4;"Seminologit ym."; "'325'";3;"Muut terveydenhuollon asiantuntijat"; "'3251'";4;"Suuhygienistit"; "'3252'";4;"Potilas- ja terveystietojen käsittelijät"; "'3253'";4;"Terveysneuvojat"; "'3254'";4;"Optikot"; "'3255'";4;"Fysioterapeutit ym."; "'3256'";4;"Avustavat hoitotyöntekijät"; "'3257'";4;"Terveys- ja työsuojelutarkastajat"; "'3258'";4;"Sairaankuljetuksen ensihoitajat"; "'3259'";4;"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat"; "'32591'";5;"Toimintaterapeutit"; "'32592'";5;"Muut terapeutit"; "'33'";2;"Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat"; "'331'";3;"Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat"; "'3311'";4;"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat"; "'3312'";4;"Luotto- ja laina-asiantuntijat"; "'3313'";4;"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat"; "'3314'";4;"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat"; "'3315'";4;"Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat"; "'332'";3;"Myynti- ja ostoagentit"; "'3321'";4;"Vakuutusalan palvelumyyjät"; "'3322'";4;"Myyntiedustajat"; "'3323'";4;"Sisäänostajat"; "'3324'";4;"Kaupanvälittäjät"; "'333'";3;"Yrityspalveluiden välittäjät"; "'3331'";4;"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät"; "'3332'";4;"Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät"; "'3333'";4;"Työnvälittäjät"; "'3334'";4;"Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät"; "'33341'";5;"Kiinteistönvälittäjät"; "'33342'";5;"Isännöitsijät"; "'3339'";4;"Muut liike-elämän asiantuntijat"; "'334'";3;"Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit"; "'3341'";4;"Toimistotyön esimiehet"; "'3342'";4;"Asianajosihteerit"; "'3343'";4;"Johdon sihteerit ja osastosihteerit"; "'3344'";4;"Toimistosihteerit (terveydenhuolto)"; "'335'";3;"Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet"; "'3351'";4;"Tulli- ja rajavirkamiehet"; "'3352'";4;"Verovalmistelijat ja -tarkastajat"; "'3353'";4;"Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät"; "'3354'";4;"Lupavirkamiehet"; "'3355'";4;"Komisariot ja ylikonstaapelit"; "'3359'";4;"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet"; "'34'";2;"Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat"; "'341'";3;"Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät"; "'3411'";4;"Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat"; "'34111'";5;"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet"; "'34112'";5;"Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat"; "'34113'";5;"Kuluttajaneuvojat ym."; "'3412'";4;"Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym."; "'34121'";5;"Sosiaalialan ohjaajat"; "'34122'";5;"Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)"; "'34123'";5;"Työn- ja askarteluohjaajat"; "'3413'";4;"Seurakuntatyöntekijät"; "'34131'";5;"Diakonit ja diakonissat"; "'34139'";5;"Muut seurakuntatyöntekijät"; "'342'";3;"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym."; "'3421'";4;"Urheilijat"; "'3422'";4;"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat"; "'3423'";4;"Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat"; "'343'";3;"Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt"; "'3431'";4;"Valokuvaajat"; "'3432'";4;"Sisustussuunnittelijat ym."; "'3433'";4;"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät"; "'3434'";4;"Keittiöpäälliköt"; "'3435'";4;"Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat"; "'34351'";5;"Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat"; "'34359'";5;"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat"; "'35'";2;"Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat"; "'351'";3;"Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt"; "'3511'";4;"Käytön operaattorit"; "'3512'";4;"Käytön tukihenkilöt"; "'3513'";4;"Tietoverkkoteknikot"; "'3514'";4;"Webmasterit ja -teknikot"; "'352'";3;"Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot"; "'3521'";4;"Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot"; "'3522'";4;"Televiestinnän tekniset asiantuntijat"; "'4'";1;"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät"; "'41'";2;"Toimistotyöntekijät"; "'411'";3;"Toimistoavustajat"; "'4110'";4;"Toimistoavustajat"; "'412'";3;"Yleissihteerit"; "'4120'";4;"Yleissihteerit"; "'413'";3;"Tekstinkäsittelijät ja tallentajat"; "'4131'";4;"Tekstinkäsittelijät"; "'4132'";4;"Tallentajat"; "'42'";2;"Asiakaspalvelutyöntekijät"; "'421'";3;"Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät"; "'4211'";4;"Pankki- ym. toimihenkilöt"; "'4212'";4;"Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym."; "'4213'";4;"Panttilainaajat"; "'4214'";4;"Maksujenperijät"; "'422'";3;"Muut asiakaspalvelutyöntekijät"; "'4221'";4;"Matkatoimistovirkailijat"; "'4222'";4;"Puhelinpalveluneuvojat"; "'4223'";4;"Puhelinvaihteenhoitajat"; "'4224'";4;"Hotellin vastaanottovirkailijat"; "'4225'";4;"Informaatiopisteen asiakasneuvojat"; "'4226'";4;"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat"; "'4227'";4;"Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat"; "'4229'";4;"Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät"; "'42291'";5;"Hälytyspäivystäjät"; "'42299'";5;"Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät"; "'43'";2;"Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät"; "'431'";3;"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym."; "'4311'";4;"Taloushallinnon toimistotyöntekijät"; "'4312'";4;"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät"; "'4313'";4;"Palkanlaskijat"; "'432'";3;"Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät"; "'4321'";4;"Varastonhoitajat ym."; "'4322'";4;"Tuotannon valmistelijat"; "'4323'";4;"Kuljetuksen toimistotyöntekijät"; "'43231'";5;"Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym."; "'43239'";5;"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät"; "'44'";2;"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät"; "'441'";3;"Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät"; "'4411'";4;"Kirjastotyöntekijät"; "'4412'";4;"Postinkantajat ja -lajittelijat"; "'44121'";5;"Postinkantajat"; "'44122'";5;"Toimistovahtimestarit"; "'4413'";4;"Koodaajat, oikolukijat ym."; "'4414'";4;"Kirjurit ym."; "'4415'";4;"Arkistotyöntekijät"; "'4416'";4;"Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät"; "'4419'";4;"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät"; "'5'";1;"Palvelu- ja myyntityöntekijät"; "'51'";2;"Palvelutyöntekijät"; "'511'";3;"Matkustuspalvelutyöntekijät, konduktöörit ja oppaat"; "'5111'";4;"Lentoemännät, purserit ym."; "'5112'";4;"Konduktöörit, lipuntarkastajat ym."; "'5113'";4;"Matkaoppaat"; "'512'";3;"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät"; "'5120'";4;"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät"; "'51201'";5;"Kokit, keittäjät ja kylmäköt"; "'51202'";5;"Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt"; "'513'";3;"Tarjoilutyöntekijät"; "'5131'";4;"Tarjoilijat"; "'5132'";4;"Baarimestarit"; "'514'";3;"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym."; "'5141'";4;"Kampaajat ja parturit"; "'5142'";4;"Kosmetologit ym."; "'515'";3;"Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet"; "'5151'";4;"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa"; "'5152'";4;"Yksityiskotien taloudenhoitajat"; "'5153'";4;"Kiinteistöhuollon työntekijät"; "'516'";3;"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät"; "'5161'";4;"Astrologit, ennustajat ym."; "'5162'";4;"Henkilökohtaiset palvelijat"; "'5163'";4;"Hautauspalvelutyöntekijät"; "'51631'";5;"Hautaustoimistonhoitajat ym."; "'51632'";5;"Muut hautaustyöntekijät"; "'5164'";4;"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat"; "'5165'";4;"Ajo-opettajat"; "'5169'";4;"Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät"; "'52'";2;"Myyjät, kauppiaat ym."; "'521'";3;"Katu- ja torikauppiaat"; "'5211'";4;"Kioski- ja torimyyjät"; "'5212'";4;"Katumyyjät (elintarvikkeet)"; "'522'";3;"Myyjät ja kauppiaat"; "'5221'";4;"Kauppiaat (pienyrittäjät)"; "'5222'";4;"Myymäläesimiehet"; "'5223'";4;"Myyjät"; "'523'";3;"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät"; "'5230'";4;"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät"; "'524'";3;"Muut myyntityöntekijät"; "'5241'";4;"Mallit"; "'5242'";4;"Tuote-esittelijät"; "'5243'";4;"Suoramyyjät"; "'5244'";4;"Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät"; "'5245'";4;"Huoltamotyöntekijät"; "'5246'";4;"Kahvila- ja baarimyyjät"; "'5249'";4;"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät"; "'53'";2;"Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät"; "'531'";3;"Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat"; "'5311'";4;"Lastenhoitotyöntekijät"; "'53111'";5;"Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym."; "'53112'";5;"Perhepäivähoitajat"; "'53113'";5;"Lastenkerhojen ohjaajat ym."; "'5312'";4;"Koulunkäyntiavustajat"; "'532'";3;"Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat"; "'5321'";4;"Lähihoitajat"; "'53211'";5;"Mielenterveyshoitajat"; "'53212'";5;"Kehitysvammaisten hoitajat"; "'53213'";5;"Sosiaalialan hoitajat"; "'53219'";5;"Muut lähihoitajat"; "'5322'";4;"Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)"; "'53221'";5;"Kotityöpalvelutyöntekijät"; "'53222'";5;"Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym."; "'5329'";4;"Muut terveydenhuoltoalan työntekijät"; "'53291'";5;"Hammashoitajat"; "'53292'";5;"Välinehuoltajat"; "'53293'";5;"Apteekkien lääketyöntekijät"; "'53294'";5;"Hierojat ja kuntohoitajat"; "'54'";2;"Suojelu- ja vartiointityöntekijät"; "'541'";3;"Suojelu- ja vartiointityöntekijät"; "'5411'";4;"Palomiehet"; "'5412'";4;"Poliisit"; "'5413'";4;"Vanginvartijat"; "'5414'";4;"Vartijat"; "'5419'";4;"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät"; "'6'";1;"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym."; "'61'";2;"Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym."; "'611'";3;"Pelto- ja puutarhaviljelijät"; "'6111'";4;"Pelto- ja avomaaviljelijät"; "'61111'";5;"Peltoviljelijät"; "'61112'";5;"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät"; "'6112'";4;"Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat"; "'6113'";4;"Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät"; "'61131'";5;"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät"; "'61132'";5;"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät"; "'6114'";4;"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat"; "'612'";3;"Eläintenkasvattajat"; "'6121'";4;"Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat"; "'61211'";5;"Karjankasvattajat ym."; "'61212'";5;"Karjanhoitajat ym."; "'61213'";5;"Lemmikkieläinten kasvattajat"; "'61214'";5;"Maatalouslomittajat"; "'6122'";4;"Siipikarjankasvattajat"; "'6123'";4;"Mehiläistenhoitajat ym."; "'6129'";4;"Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat"; "'61291'";5;"Turkiseläinten ja porojen kasvattajat"; "'61299'";5;"Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat"; "'613'";3;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat"; "'6130'";4;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat"; "'62'";2;"Metsä- ja kalatalouden työntekijät"; "'621'";3;"Metsurit ja metsätyöntekijät"; "'6210'";4;"Metsurit ja metsätyöntekijät"; "'622'";3;"Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät"; "'6221'";4;"Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät"; "'62211'";5;"Kalanviljely-yrittäjät"; "'62212'";5;"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät"; "'6222'";4;"Kalastajat"; "'6223'";4;"Syvänmerenkalastajat"; "'6224'";4;"Riistanhoitajat ja metsästäjät"; "'63'";2;"Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät"; "'631'";3;"Kotitarveviljelijät"; "'6310'";4;"Kotitarveviljelijät"; "'632'";3;"Kotitarvekarjankasvattajat"; "'6320'";4;"Kotitarvekarjankasvattajat"; "'633'";3;"Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat"; "'6330'";4;"Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat"; "'634'";3;"Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät"; "'6340'";4;"Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät"; "'7'";1;"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät"; "'71'";2;"Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)"; "'711'";3;"Rakennustyöntekijät ym."; "'7111'";4;"Talonrakentajat"; "'7112'";4;"Muurarit ym."; "'7113'";4;"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym."; "'7114'";4;"Betonirakentajat ja raudoittajat"; "'7115'";4;"Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät"; "'7119'";4;"Muut rakennustyöntekijät"; "'712'";3;"Rakennusten viimeistelytyöntekijät"; "'7121'";4;"Kattoasentajat ja -korjaajat"; "'7122'";4;"Lattianpäällystystyöntekijät"; "'7123'";4;"Rappaajat"; "'7124'";4;"Eristäjät"; "'7125'";4;"Lasinasentajat"; "'7126'";4;"Putkiasentajat"; "'7127'";4;"Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat"; "'713'";3;"Maalarit ja rakennuspuhdistajat"; "'7131'";4;"Rakennusmaalarit ym."; "'7132'";4;"Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat"; "'7133'";4;"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat"; "'72'";2;"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat"; "'721'";3;"Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym."; "'7211'";4;"Muotin- ja keernantekijät"; "'7212'";4;"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat"; "'7213'";4;"Ohutlevysepät"; "'7214'";4;"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät"; "'7215'";4;"Kaapelin- ja köysienasentajat"; "'722'";3;"Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat"; "'7221'";4;"Sepät"; "'7222'";4;"Työkaluntekijät ja lukkosepät"; "'7223'";4;"Koneenasettajat ja koneistajat"; "'7224'";4;"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat"; "'723'";3;"Koneasentajat ja -korjaajat"; "'7231'";4;"Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat"; "'7232'";4;"Lentokoneasentajat ja -korjaajat"; "'7233'";4;"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat"; "'7234'";4;"Polkupyöränkorjaajat ym."; "'73'";2;"Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät"; "'731'";3;"Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot"; "'7311'";4;"Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat"; "'7312'";4;"Soittimien tekijät ja virittäjät"; "'7313'";4;"Koru-, kulta- ja hopeasepät"; "'7314'";4;"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat"; "'7315'";4;"Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät"; "'7316'";4;"Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit"; "'7317'";4;"Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät"; "'7318'";4;"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät"; "'7319'";4;"Muut käsityöntekijät"; "'732'";3;"Painoalan työntekijät"; "'7321'";4;"Painopinnanvalmistajat"; "'7322'";4;"Painajat"; "'7323'";4;"Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät"; "'74'";2;"Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät"; "'741'";3;"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat"; "'7411'";4;"Rakennussähköasentajat"; "'7412'";4;"Muut sähköasentajat"; "'7413'";4;"Linja-asentajat ja -korjaajat"; "'742'";3;"Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat"; "'7421'";4;"Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat"; "'74211'";5;"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat"; "'74212'";5;"Automaatioasentajat ja -korjaajat"; "'7422'";4;"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat"; "'75'";2;"Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym."; "'751'";3;"Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym."; "'7511'";4;"Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym."; "'7512'";4;"Leipurit ja kondiittorit"; "'7513'";4;"Meijeristit, juustomestarit ym."; "'7514'";4;"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat"; "'7515'";4;"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat"; "'7516'";4;"Tupakkatuotteiden valmistajat"; "'752'";3;"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym."; "'7521'";4;"Raakapuun käsittelijät"; "'7522'";4;"Huonekalupuusepät ym."; "'7523'";4;"Konepuusepät"; "'753'";3;"Vaatetusalan työntekijät ym."; "'7531'";4;"Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät"; "'7532'";4;"Leikkaajat ja mallimestarit"; "'7533'";4;"Koru- ja muut tekstiiliompelijat"; "'7534'";4;"Verhoilijat"; "'7535'";4;"Turkisten muokkaajat ja nahkurit"; "'7536'";4;"Suutarit ym."; "'754'";3;"Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät"; "'7541'";4;"Vedenalaistyöntekijät"; "'7542'";4;"Panostajat ja räjäyttäjät"; "'7543'";4;"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)"; "'7544'";4;"Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat"; "'7549'";4;"Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät"; "'8'";1;"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät"; "'81'";2;"Prosessityöntekijät"; "'811'";3;"Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät"; "'8111'";4;"Kaivos- ja louhostyöntekijät"; "'8112'";4;"Rikastustyöntekijät"; "'8113'";4;"Iskuporaajat ja syväkairaajat"; "'8114'";4;"Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät"; "'812'";3;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät"; "'8121'";4;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät"; "'8122'";4;"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät"; "'813'";3;"Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät"; "'8131'";4;"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym."; "'8132'";4;"Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät"; "'814'";3;"Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät"; "'8141'";4;"Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'8142'";4;"Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'8143'";4;"Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'815'";3;"Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'8151'";4;"Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat"; "'8152'";4;"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat"; "'8153'";4;"Teollisuusompelijat"; "'8154'";4;"Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat"; "'8155'";4;"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym."; "'8156'";4;"Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät"; "'8157'";4;"Pesulatyöntekijät"; "'8159'";4;"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät"; "'816'";3;"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät"; "'8160'";4;"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät"; "'817'";3;"Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät"; "'8171'";4;"Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät"; "'8172'";4;"Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät"; "'818'";3;"Muut prosessityöntekijät"; "'8181'";4;"Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat"; "'8182'";4;"Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym."; "'81821'";5;"Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet"; "'81822'";5;"Muut laitosmiehet ym."; "'8183'";4;"Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat"; "'8189'";4;"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät"; "'82'";2;"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat"; "'821'";3;"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat"; "'8211'";4;"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat"; "'8212'";4;"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat"; "'8219'";4;"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat"; "'83'";2;"Kuljetustyöntekijät"; "'831'";3;"Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät"; "'8311'";4;"Veturinkuljettajat"; "'8312'";4;"Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät"; "'832'";3;"Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat"; "'8321'";4;"Moottoripyörälähetit yms."; "'8322'";4;"Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat"; "'833'";3;"Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat"; "'8331'";4;"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat"; "'8332'";4;"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat"; "'834'";3;"Työkoneiden kuljettajat"; "'8341'";4;"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat"; "'8342'";4;"Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat"; "'8343'";4;"Nosturinkuljettajat"; "'8344'";4;"Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym."; "'83441'";5;"Ahtaajat"; "'83442'";5;"Trukinkuljettajat ym."; "'835'";3;"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät"; "'8350'";4;"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät"; "'9'";1;"Muut työntekijät"; "'91'";2;"Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät"; "'911'";3;"Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym."; "'9111'";4;"Kotiapulaiset ja -siivoojat"; "'9112'";4;"Toimisto- ja laitossiivoojat ym."; "'91121'";5;"Toimistosiivoojat ym."; "'91122'";5;"Hotellisiivoojat"; "'91123'";5;"Sairaala- ja laitosapulaiset"; "'91124'";5;"Päiväkotiapulaiset"; "'91129'";5;"Muut muualla luokittelemattomat siivoojat"; "'912'";3;"Ajoneuvojen puhdistajat, ikkunanpesijät ym."; "'9121'";4;"Puhdistajat ja prässääjät"; "'9122'";4;"Ajoneuvojen pesijät"; "'9123'";4;"Ikkunanpesijät"; "'9129'";4;"Muut puhdistustyöntekijät"; "'92'";2;"Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät"; "'921'";3;"Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät"; "'9211'";4;"Maanviljelyn avustavat työntekijät"; "'9212'";4;"Karjankasvatuksen avustavat työntekijät"; "'9213'";4;"Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät"; "'9214'";4;"Avustavat puutarhatyöntekijät"; "'9215'";4;"Metsätalouden avustavat työntekijät"; "'9216'";4;"Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät"; "'93'";2;"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät"; "'931'";3;"Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät"; "'9311'";4;"Kaivosten avustavat työntekijät"; "'9312'";4;"Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät"; "'9313'";4;"Rakennusalan avustavat työntekijät"; "'932'";3;"Valmistusalan avustavat työntekijät"; "'9321'";4;"Käsinpakkaajat"; "'9329'";4;"Muut valmistusalan avustavat työntekijät"; "'933'";3;"Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym."; "'9331'";4;"Käsivetoisten- ja poljinkulkuneuvojen kuljettajat"; "'9332'";4;"Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat"; "'9333'";4;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym."; "'9334'";4;"Hyllyjen täyttäjät"; "'94'";2;"Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät"; "'941'";3;"Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät"; "'9411'";4;"Pikaruokatyöntekijät"; "'9412'";4;"Avustavat keittiötyöntekijät"; "'95'";2;"Katumyyjät, kengänkiillottajat ym."; "'951'";3;"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym."; "'9510'";4;"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym."; "'952'";3;"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)"; "'9520'";4;"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)"; "'96'";2;"Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym."; "'961'";3;"Jätehuoltotyöntekijät"; "'9611'";4;"Jätteiden kerääjät"; "'9612'";4;"Jätteiden lajittelijat"; "'9613'";4;"Kadunlakaisijat ym."; "'962'";3;"Sanomalehtien jakajat, lähetit ym."; "'9621'";4;"Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat"; "'9622'";4;"Satunnaistöiden tekijät"; "'9623'";4;"Mittareiden lukijat ym."; "'9624'";4;"Vedenhakijat ja polttopuun kerääjät"; "'9629'";4;"Muut muualla luokittelemattomat työntekijät"; "'X'";1;"Tuntematon"; "'XX'";2;"Tuntematon"; "'XXX'";3;"Tuntematon"; "'XXXX'";4;"Tuntematon"; "'XXXXX'";5;"Tuntematon";