Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Palvelut ovat merkittävä osa kotitalouksien kulutusta

  1. Palvelut runsas puolet yksityisistä menoista
  2. Palvelukulutuksen rakenne on pysynyt melko muuttumattomana
  3. Palvelutarpeet vaihtelevat eri elämänvaiheessa
  4. Opiskelijat, eläkeläiset ja lapsiperheet ovat eniten riippuvaisia arjen palveluista
  5. Yksinasuvien palvelukulutuksessa painottuu vapaa-aika
  6. Tulevaisuuteen varautuminen on osa palvelukulutusta
  7. Kotitalouden elämänvaihe ja taloudelliset mahdollisuudet vaikuttavat palvelukulutukseen
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Ahlqvist, Kirsti 2009. Palveluiden kulutus. Teoksessa: Kirsti Ahlqvist & Marko Ylitalo (toim.). Kotitalouksien kulutus 1985−2006. Tulot ja kulutus. Helsinki: Tilastokeskus.

Ahlqvist, Kirsti & Ylitalo, Marko 2009. Kulutuksen muutokset 1985−2006. Teoksessa Kirsti Ahlqvist & Marko Ylitalo (toim.). Kotitalouksien kulutus 1985−2006. Tulot ja kulutus. Helsinki: Tilastokeskus.

Ahokas, Jussi 2011. Suomen talouden palveluvaltaistuminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2011.

Kaartinen, Aija 2014. Jäljessä vai ei? Palvelukulutus Suomessa pohjoisten eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden kontekstissa. Tutkimuksia ja selvityksiä 7/2014. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Pajarinen, Mika & Rouvinen, Petri & Ylä-Anttila, Pekka 2012. Uutta arvoa palveluista. ETLA B 256. Helsinki: Taloustieto Oy. http://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-B256.pdf.

Tilastokeskus a. Kansantalouden tilinpito. http://tilastokeskus.fi/til/vtp/index.html.

Tilastokeskus b. Kotitalouksien kulutus. http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/index.html.

Tilastokeskus 2013. Kotitalouksien kulutus 2012. Opiskelijatalouksien kulutusmenot pienenivät vuodesta 2006 vuoteen 2012. Tulot ja kulutus 2013. http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/2012/ktutk_2012_2013-12-30_tie_001_fi.html.

Tilastokeskus 2014. Kotitalouksien kulutus. Hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys on suurin lapsiperheille. Tulot ja kulutus 2014. http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/2012/ktutk_2012_2014-04-28_tie_001_fi.html.

Varjonen, Johanna 2012. Syömisen ajat ja paikat. Hyvinvointikatsaus 3/2012.

1Näitä menoja ei voi suhteuttaa edellä kuvattuihin palvelumenojen kokonaisuuteen, koska olen ottanut niihin mukaan myös asumiseen liittyvät vakuutusmaksut ja asuntolainojen korot.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015