Julkaistu: 23.2.2015

Kulutus on tärkein talouskasvun tekijä

  1. Tuotanto ei kasva pelkästään kulutusta lisäämällä
  2. Kulutuksella on ekologiset ja globaalit rajansa
  3. Yksityinen ja julkinen kulutus
  4. Myös julkinen kulutus lisää kysyntää taloudessa
  5. Julkisista kulutusmenoista valtaosa on kansalaisten hyvinvointipalveluita
  6. Bruttokansantuotteesta taloudellisen hyvinvoinnin mittaamiseen
  7. Kotitalouksien tulot ja kulutus seuraavat viiveellä talouskehitystä
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kotitalouksien tulot ja kulutus seuraavat viiveellä talouskehitystä

Käytännössä tuloja kuvaavat bruttokansantuote, kansantulo ja kotitalouksien oikaistu tulo ovat kehittyneet Suomessa melko samaa tahtia kuten luontevaa onkin. Kuviossa 6 on esitetty näiden aggregaattien reaalinen kehitys Suomessa.

Kuvio 6. Tulojen ja kulutuksen reaalinen kehitys vuosina 1990–2013. 1990 = 100

Lähde: Tilastokeskus. Kansantalouden tilinpito.

Varsinkin kansantulo ja kansantuote ovat kehittyneet hyvin samalla lailla lukuun ottamatta lama-aikoja 1990-luvun alussa ja viime vuosina. Lama-aikoina reaalinen kansantulo on supistunut enemmän kuin kansantuote, mikä on ollut seurausta lähinnä vaihtosuhteen eli vienti- ja tuontihintojen epäsuotuisasta kehityksestä. Kotitalouksien oikaistulle tulolle puolestaan on ollut tyypillistä, että se reagoi lama-aikoina hitaasti kansantulon supistumiseen. Laman alkuvaiheessa kotitalouksien tulot ovat vielä kasvaneet ja alkaneet supistua vasta parin vuoden viiveellä. Nykyisessä taantumassa kotitalouksien tulot eivät ole vielä juurikaan pienentyneet, vaikka kansantuote on supistunut kuusi prosenttia ja kansantulo 10 prosenttia huippuarvoistaan.

Kuviossa on esitetty myös kotitalouksien todellinen kulutus. Se on kehittynyt melkein samalla tavalla kuin kotitalouksien tulotkin. Vuonna 2009 nykyisen talouskriisin alkaessa kotitaloudet tosin supistivat kulutustaan vaikka tulot vielä kasvoivat.

Jatkossa sekä yksityisen että julkisen kulutuksen merkitys kansantaloudessa tulee hyvin todennäköisesti säilymään suunnilleen nykyisellä tasolla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015