Julkaistu: 23.2.2015

Kulutus on tärkein talouskasvun tekijä

  1. Tuotanto ei kasva pelkästään kulutusta lisäämällä
  2. Kulutuksella on ekologiset ja globaalit rajansa
  3. Yksityinen ja julkinen kulutus
  4. Myös julkinen kulutus lisää kysyntää taloudessa
  5. Julkisista kulutusmenoista valtaosa on kansalaisten hyvinvointipalveluita
  6. Bruttokansantuotteesta taloudellisen hyvinvoinnin mittaamiseen
  7. Kotitalouksien tulot ja kulutus seuraavat viiveellä talouskehitystä
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kulutuksella on ekologiset ja globaalit rajansa

Taloudellisten rajoitusten lisäksi kulutuksen kasvulle on myös muunlaisia rajoja: luonnonvarat ehtyvät ja ilmasto muuttuu uhkaavasti. Jos haluamme pysäyttää ilmastonmuutoksen ja vähentää kasvihuonepäästöjä, on fossiilisten polttoaineiden kulutusta alennettava radikaalisti ellemme pysty uudella teknologialla ratkaisemaan ongelmaa.

Niin sanottujen länsimaiden korkeaa kulutustasoa rajoittaa tulevaisuudessa varmasti sekin, että myös köyhien maiden asukkaat haluavat päästä osallisiksi elintason noususta ja kulutusmahdollisuuksista. Siihen heillä on täysi oikeus, mutta maapallon hupenevat luonnonvarat ja ilmastonmuutos tuskin mahdollistavat kaikille länsimaiden nykyistä elintasoa. Silloin voi kysyä, onko meillä siihen etuoikeus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015