Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Opiskelijoiden kulutus on jäänyt jälkeen muiden kulutuksesta

  1. Asuminen, liikkuminen ja syöminen vievät opiskelijoiden rahat
  2. Opiskelijoiden menot alittavat kohtuullisen minimin
  3. Opiskelijoiden tulot eivät riitä menoihin
  4. Julkisten hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys suuri opiskelijoille
  5. Väliaikaisesti niukat tulot?
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Helsingin Sanomat 2014. Monen opiskelijan kaikki tuet kuluvat kotiin. Helsingin Sanomat 13.9.2014. http://www.hs.fi/paivanlehti/13092014/kotimaa/Monen+opiskelijan+kaikki+tuet+kuluvat+kotiin/a1410505985764.

Kela 2013. Kelan opintoetuustilasto 2012/13. http://uudistuva.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/%28WWWAllDocsById%29/B9462ED3E37F0405C2257CFB0036C77D/$file/Optu_12_13.pdf.

Kela 2014. Opintolainahyvitys on merkittävä parannus opintotukeen. Tiedote 15.9.2014 http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/id/1807553.

Koski-Pirilä, Anna 2013. Korkeakouluopiskelijoiden lainankäyttö lisääntyi lakimuutoksen jälkeen. Tilastokatsaukset 2013. Kela. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42355/TK_2013_12_18_Korkeakouluopiskelijoiden_lainankaytto_lisaantyi_lakimuutoksen_jalkeen.pdf?sequence=3.

Lehtinen, Anna-Riitta & Varjonen, Johanna & Raijas, Anu & Aalto, Kristiina & Pakoma, Riepu 2010. Mitä eläminen maksaa? Kohtuullisen minimin viitebudjetit. Julkaisuja 4/2010. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5461/2010_04_julkaisu_perusturva.pdf.

Lehtinen, Anna-Riitta & Aalto, Kristiina 2014. Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013. Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Tutkimuksia ja selvityksiä, 3/2014. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5822/Tutkimuksia_ja_selvityksia_Viitebudjettien_paivitys_Lehtinen_Aalto_3_2014_v2.pdf.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.  Opiskelijatutkimus 2014. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:10. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm10.pdf?lang=fi.

Tilastokeskus 2014 a. Kotitalouksien kulutus. http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/index.html.

Tilastokeskus 2014 b. Opiskelijoiden työssäkäynti 2012. Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni. Koulutus 2014. http://www.stat.fi/til/opty/2012/opty_2012_2014-03-20_tie_001_fi.html.

Tilastokeskus 2014 c. Kotitalouksien kulutus. Julkisten hyvinvointipalvelujen merkitys kulutusvertailussa. Tulot ja kulutus 2014. http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/2012/ktutk_2012_2014-04-28_kat_001_fi.html.

1 Käsitteellisesti yksi kulutusyksikkö vastaa yhden yksin elävän aikuisen kulutusta. Ks. tarkempi määritelmä tietolaatikosta.

2 Tässä käytetyt aineistot ovat vuosilta 1990, 1995, 1998, 2001, 2006 ja 2012.

3 Asumismenojen vertailua vaikeuttaa se, että omassa asunnossa tai luontoisetuasunnossa asuville talouksille menot ovat osin laskennallisia. Talouksille määritetään laskennallinen vuokra vastaavanlaisen vuokra-asunnon markkinavuokran perusteella. Lisäksi asumismenoihin sisältyvät vesimaksut, jätemaksut jne. Vuokra-asunnossa asuvien menot ovat todella maksetun vuokran mukaisia.

4 Tarkkaan ottaen kulutustutkimuksessa ei kysytä auton omistamista vaan sitä, onko kotitaloudella käytettävissä auto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015