Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Opiskelijoiden kulutus on jäänyt jälkeen muiden kulutuksesta

  1. Asuminen, liikkuminen ja syöminen vievät opiskelijoiden rahat
  2. Opiskelijoiden menot alittavat kohtuullisen minimin
  3. Opiskelijoiden tulot eivät riitä menoihin
  4. Julkisten hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys suuri opiskelijoille
  5. Väliaikaisesti niukat tulot?
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Julkisten hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys suuri opiskelijoille

Kuten jo edellä todettiin, opiskelijataloudet kuluttavat enemmän kuin heillä on tuloja. Kun otetaan tulojen ja kulutusmenojen lisäksi tarkasteluun mukaan julkisesti rahoitettujen hyvinvointipalvelujen (terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut) kulutus, opiskelijatalouksien tilanne lähentyy muita kotitalouksia (kuvio 6).

Kuvio 6. Opiskelijatalouksien ja kaikkien kotitalouksien tulot, menot ja todellinen kulutus vuonna 2012. Euroa/kulutusyksikkö

Lähde: Tilastokeskus. Kotitalouksien kulutus.

Kun hyvinvointipalvelujen rahallinen arvo lisätään kulutusmenoihin, saadaan ns. todellinen yksilöllinen kulutus. Opiskelijakotitaloudet eivät pystyisi nykytilanteessa ylläpitämään käyttämiensä terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen tasoa, jos ne pitäisi maksaa kokonaan itse. Keskimäärin kotitaloudet pystyisivät lähes kokonaan rahoittamaan todelliset kulutusmenonsa, mutta opiskelijatalouksilla todellinen kulutus ylitti tulot keskimäärin noin 9 000 eurolla kulutusyksikköä kohti vuonna 2012 (kuvio 6). Opiskelijakotitalouksien todellisesta kulutuksesta noin kolmannes tuli verovaroista rahoitettujen hyvinvointipalvelujen käytön kautta, kun keskimäärin kotitalouksilla näiden palvelujen osuus oli noin 15 prosenttia (Tilastokeskus 2014 c).

Julkisten hyvinvointipalvelujen merkitys riippuu pitkälti kotitalouden elinvaiheesta. Opiskelijatalouksille ilmaisilla koulutuspalveluilla on luonnollisesti taloudellisesti suurin merkitys. Koulutuspalvelujen arvo oli vuonna 2012 opiskelijataloudella lähes 6 000 euroa kulutusyksikköä kohti. Sen sijaan terveys- ja sosiaalipalveluja opiskelijataloudet käyttävät selvästi muita kotitalouksia vähemmän. (Kuvio 7; Tilastokeskus 2014 c.)

Kuvio 7. Opiskelijatalouksien ja kaikkien kotitalouksien julkisten hyvinvointipalvelujen rahallinen arvo 2012. Euroa/kulutusyksikkö

Lähde: Tilastokeskus. Kotitalouksien kulutus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015