Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Opiskelijoiden kulutus on jäänyt jälkeen muiden kulutuksesta

  1. Asuminen, liikkuminen ja syöminen vievät opiskelijoiden rahat
  2. Opiskelijoiden menot alittavat kohtuullisen minimin
  3. Opiskelijoiden tulot eivät riitä menoihin
  4. Julkisten hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys suuri opiskelijoille
  5. Väliaikaisesti niukat tulot?
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Opiskelijoiden menot alittavat kohtuullisen minimin

Kuluttajatutkimuskeskuksen laskemissa kohtuullisen minimin mukaisen kulutuksen viitebudjeteissa ruoka, asuminen ja liikkuminen ovat suurimmat menoryhmät (Lehtinen ym. 2010). Viitebudjettien laatimisen tarkoituksena on selvittää, millainen on kohtuullisen minimin mukainen kulutustaso, jolla ihminen tulee toimeen.

Vuonna 2014 Kuluttajatutkimuskeskus päivitti viitebudjetit vuodelle 2013 (Lehtinen & Aalto 2014). Viitebudjetteja laadittiin useille erilaisille kotitalouksille. Yksin asuvan alle 45-vuotiaan kohtuulliseksi minimiksi arvioitiin vuonna 2013 pääkaupunkiseudulla noin 1 500 euroa kuukaudessa ja muualla Suomessa hieman alle 1 300 euroa (Lehtinen & Aalto 2014). Kulutustutkimuksen mukaan opiskelijatalouden kuukausimenot olivat vuonna 2012 keskimäärin 1 210 euroa (kulutusyksikköä kohti). On kuitenkin hyvä muistaa, että opiskelijoiden kulutusmenoja pienentävät opiskelija-alennukset. Opiskelija-alennuksia voi saada muun muassa matkustamisesta, lehdistä, vaatteista, palveluista ja liikuntapaikoista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015