Julkaistu: 8.12.2014

Työikäiset ostavat makeaa, eläkeikäiset rasvaa

  1. Iäkkäiden pariskuntien kulutusasema on parantunut
  2. Elintarvikekulutuksen erot työ- ja eläkeikäisten pientalouksissa
  3. Tulevaisuuden analyysit
  4. Tietolaatikko
  5. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tietolaatikko

Tarkasteltavat kotitaloudet
Havaintojen määrän saaminen riittävän suureksi asetti rajoituksia ikäryhmitykselle (taulukko). Näin ollen ikäluokituksia ei voitu tehdä analyysin kannalta optimaalisiksi.
  • Yksin asuvien työ- ja eläkeikäisten miesten kotitalouksien määrät ovat pieniä, vaikka yksin asuvien mieseläkeläisten alaikärajaksi asetettiin 65 vuotta.
  • Työikäisten ryhmät määriteltiin siten, että elämäntilanne olisi suhteellisen vakiintunut; tarkastelussa mukana olevat ovat keski-ikäisiä.
  • Eläkeläisten osalta oletetaan, että eläkeläisen rooliin on ehditty asettua, tosin miesten kohdalla tämä on vahvahko oletus.
  • Muutosten tarkastelussa käsitellään vain huomattavia eroja.
Taulukko. Tutkittavien kotitalousryhmien havaintomäärät vuosina 1985 ja 2012
1985 2012
Paritaloudet
45–54-vuotiaat 265 170
70–79-vuotiaat 228 276
Yhden hengen taloudet
35–59-vuotiaat miehet 113 125
35–59-vuotiaat naiset 136 105
Yli 65-vuotiaat miehet 51 87
70–84-vuotiaat naiset 197 147

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014