Julkaistu: 8.12.2014

Lääkäripalveluiden käyttö jakaa väestöä

  1. Terveyskeskus on yleisin väylä lääkärin vastaanotolle
  2. Hyvätuloiset käyvät muita useammin lääkärin vastaanotolla
  3. Työterveyshuollon piiristä putoaminen vähentää lääkärikäyntejä
  4. Lääkärimenot
  5. Perusterveydenhuolto on vain osa terveyspalveluita
  6. Tietolaatikko 1
  7. Tietolaatikko 2
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Hyvätuloiset käyvät muita useammin lääkärin vastaanotolla

Lääkärikäyntien määrä kasvaa tulojen myötä (tuloviidenneksistä ja -kymmenyksistä ks. tietolaatikko 2). Viidenneksittäin tarkasteltuna erot ovat selviä, mutta maltillisia. Pienituloisin viidennes kävi lääkärissä keskimäärin 2 kertaa vuoden aikana suurituloisimpien käydessä lähes 3 kertaa. Väliin jäävien tuloluokkien välillä erot käyntimäärässä eivät ole suuria, mutta palvelukanavan valintaan tulojen vaikutus on ilmeinen. Mitä suuremmat tulot sitä vähemmän terveyskeskuskäyntejä ja vastaavasti enemmän työterveyslääkärin käyntejä. Yksityislääkäripalvelujen suhteen trendi on samansuuntainen, mutta vasta ylimmässä tuloviidenneksessä yksityislääkäripalvelujen käyttöaste on selvästi muita suurempi (kuvio 3).

Kuvio 3. Lääkärikäynnit henkeä kohti kotitalouden tuloviidenneksen mukaan vuonna 2012

Lähde: Tilastokeskus. Kotitalouksien kulutus

Tulokymmenyksittäin tarkasteltuna alin kymmenys erottuu selvästi muusta joukosta. Pienituloisimpien joukko koostuu valtaosin eläkeläisistä (28%), opiskelijoista (23%) ja työttömistä (18%). Korkeakouluopiskelijoiden YTHS:n lääkärikäynnit puuttuvat tarkastelusta, mutta mielestäni se ei riitä selittämään näin poikkeavaa tulosta. (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Lääkärikäynnit henkeä kohti kotitalouden tulokymmenyksen mukaan vuonna 2012

Lähde: Tilastokeskus. Kotitalouksien kulutus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014