Julkaistu: 29.9.2014

Suomalaisia poikia odottaa läntisen Euroopan lyhyin elämä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Markus Rapo on yliaktuaari Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2013.

Vastasyntyneiden suomalaisten poikalasten keskimääräinen elinajanodote on läntisen Euroopan lyhin vuonna 2011 (kuvio 1). Uutinen perustuu EU:n tilastoviraston Eurostatin 36:sta Euroopan maasta keräämiin tietoihin.

Kuvio 1. Vastasyntyneen pojan keskimääräinen elinajanodote 36 Euroopan maassa vuonna 2011.

Lähde: Eurostat.

Poikalasten elinajanodote oli pisin Islannissa (80,7 v.) ja lyhin Liettuassa (68,1 v.) Suomalaisten poikalasten elinajanodote (77,3 v.) oli vasta 21. sijalla. Suomalaisten poikien odoteluku on jopa hieman lyhyempi kuin 27 EU-maan keskiarvo (77,4 v.).

Suomalaisten poikalasten elinajanodote oli Pohjoismaiden lyhin. Islannin (80,7 v.) lisäksi Suomen edelle menivät niin Ruotsi (79,9 v.), Norja (79,1 v.) kuin Tanskakin (77,8 v.) – tanskalaisten poikien elinajanodote tosin oli vain hieman suurempi kuin suomalaisten.

Pisin tyttölasten elinajanodote oli Ranskassa (85,7 v.) ja lyhin Makedoniassa (77,2 v.). Suomalaiset tytöt sijoittuvat kansainvälisessä vertailussa huomattavasti paremmin kuin suomalaiset pojat. Vastasyntyneiden suomalaistyttöjen keskimääräinen elinajanodote (83,8 v.) on yhdeksännellä sijalla 36 maan joukossa.

Pohjoismaissa suomalaisten tyttöjen odote oli ruotsalaisten ohella toiseksi paras. Pohjoismaissa pisin tyttölasten odotettavissa oleva elinikä oli – poikalasten tavoin – Islannissa (84,1 v.) ja lyhyin Tanskassa (81,9 v.).

Elinajanodote on Suomessa pidentynyt tasaista vauhtia. Vuonna 1971 vastasyntyneiden poikalasten odote oli 65,9 vuotta ja tyttölasten 74,2 vuotta, mutta vuonna 2012 poikien odote oli jo 77,5 ja tyttöjen 83,4 vuotta (kuvio 2).

Kuvio 2. Vastasyntyneiden tyttöjen ja poikien keskimääräinen elinajan odote Suomessa vuosina 1971–2012.

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Poikalasten elinajanodote on viimeisen runsaan 40 vuoden kuluessa pidentynyt 11,6 vuodella eli keskimäärin 0,3 vuodella vuotta kohden. Tyttölasten elinajanodote on pidentynyt 9,2 vuodella, keskimäärin 0,2 vuodella vuodessa. Sukupuolten välinen ero on siis hieman kaventunut.

Viimeisen 15 vuoden aikana kehitys on jatkunut samansuuntaisena: poikien elinajanodote on pidentynyt 4,1 vuotta (0,3 v. vuodessa) ja tyttöjen 2,8 vuotta (0,2 v. vuodessa). Eliniän pidentymisessä ei ole havaittavissa hidastumisen merkkejä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.9.2014