Alussa asutaan yksin tai kaksin – lopussa uudestaan yksin

  1. Vanhempien luota muutetaan entistä enemmän asumaan yksin
  2. Alle kolmekymppisten avoliitot ovat edelleen useimmiten lapsettomia
  3. Lapsettomien osuus väestössä on lisääntynyt
  4. Lasten hankinta ja avioituminen ovat siirtyneet myöhemmäksi
  5. Joka neljäs yksin asuva 30–59-vuotias mies on eronnut
  6. Puoliso pidentää elinikää
  7. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Puoliso pidentää elinikää

Elinajan piteneminen vaikuttaa hyvin paljon siihen, asutaanko elämän loppupuolella yksin vai muiden kanssa. Viime vuosikymmeninä elinajan pitenemisestä merkittävä osa on tullut vanhojen ikäryhmien kuolevuuden alenemisesta. Nykyisen kuolevuuden vallitessa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta saavuttaa 60 vuoden iän, ja hieman useampi kuin kuusi kymmenestä 80 vuoden iän. On tunnettua, että naiset elävät paljon pitempään kuin miehet.

Sekä naisten että miesten kuolevuus on alentunut. Silti nykyisen kuolevuuden vallitessa vain noin puolet miehistä saavuttaa 80 vuoden iän, mutta naisista melkein kolme neljästä. Tämä viittaa siihen, että vanhoissa ikäryhmissä naisten liitot päättyvät hyvin usein leskeyteen ja yksin asumiseen, kuten aiemmin esitetystä yksin asumista ikäryhmittäin esittävästä kuviosta voi havaita.

Toisaalta koska miesten elinaika on pidentynyt kuolevuuden alenemisen seurauksena, myös naisten yksinasumisen alku on siirtynyt yhä myöhäisemmäksi. Tämä koskee erityisesti naimisissa olevia, sillä avioliitto "suojaa" miehiä ennenaikaiselta kuolemalta (ks. Andersson & Saarikalle 2013). Kun naimisissa oleva mies voi odottaa elävänsä 80 vuoden ikään asti, niin eronneen miehen elinajan odote on hieman alle 73 vuotta, leskimiehenkin vain niukin naukin päälle 74 vuotta vuoden 2012 kuolevuuden mukaan.

Vuoteen 1990 verrattuna vuoden 2012 perhetilastossa iäkkäiden miesten kuolevuuden aleneminen ilmenee avio- ja avoparina elävien miesten suurempana osuutena 74-vuotiaista lähtien. (Kuvio 9.)

Kuvio 9. Avio- tai avopuolisoiden osuus sukupuolen ja iän mukaan vuosina 1990 ja 2012. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013