Alussa asutaan yksin tai kaksin – lopussa uudestaan yksin

  1. Vanhempien luota muutetaan entistä enemmän asumaan yksin
  2. Alle kolmekymppisten avoliitot ovat edelleen useimmiten lapsettomia
  3. Lapsettomien osuus väestössä on lisääntynyt
  4. Lasten hankinta ja avioituminen ovat siirtyneet myöhemmäksi
  5. Joka neljäs yksin asuva 30–59-vuotias mies on eronnut
  6. Puoliso pidentää elinikää
  7. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Joka neljäs yksin asuva 30–59-vuotias mies on eronnut

Yksin asuminen on tyypillistä miehille myös keski-iässä. Yksin asuvista 30−59-vuotiaista miehistä runsas neljännes oli eronneita, leskiä oli hieman alle prosentti ja naimattomia kaksi kolmasosaa. Koska miesten keskimääräinen avioitumisikä on 33 vuotta, tulee osa tähän ikäryhmään kuuluvista naimattomista vielä perheellistymään myöhemmin.

Edelleen naimisissa oli viisi prosenttia yksin asuvista 30−59-vuotiaista miehistä; todennäköisesti he olivat asumuserossa tai jostakin syystä kirjoilla eri osoitteessa kuin heidän puolisonsa. Yksin asuvista leskimiehistä seitsemän kymmenestä oli isiä, mutta nämä isät olivat pääosin ikäryhmän vanhimmassa päässä.

Sellaisia alle 40-vuotiaita yksin asuvia leskimiehiä, joilla oli lapsia, oli vain alle prosentti. Tässä tapauksessa lapset siis asuivat jossakin muualla. Yksin asuvista naimattomista 30−59-vuotiaista miehistä 83 prosenttia oli lapsettomia. (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Yksin asuvat 30−59-vuotiaat miehet siviilisäädyn mukaan vuonna 2012. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Miehet asuvat erojen seurauksina keski-ikäisinä usein ainakin tilapäisesti yksin. Yksin asuvista 30−59-vuotiaista eronneista (ml. erot rekisteröidyistä parisuhteista) miehistä peräti 84 prosenttia oli isiä vuoden 2012 lopussa. Lapsen ikää ei tässä ole otettu huomioon, joten osa lapsista on jo täysi-ikäisiä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013