Alussa asutaan yksin tai kaksin – lopussa uudestaan yksin

  1. Vanhempien luota muutetaan entistä enemmän asumaan yksin
  2. Alle kolmekymppisten avoliitot ovat edelleen useimmiten lapsettomia
  3. Lapsettomien osuus väestössä on lisääntynyt
  4. Lasten hankinta ja avioituminen ovat siirtyneet myöhemmäksi
  5. Joka neljäs yksin asuva 30–59-vuotias mies on eronnut
  6. Puoliso pidentää elinikää
  7. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lasten hankinta ja avioituminen ovat siirtyneet myöhemmäksi

Lasten hankinta on siirtynyt myöhemmälle iälle ja naimisiinmeno on lykkääntynyt. Vuonna 2012 naimisiin menevä nainen oli keskimäärin 31-vuotias ja sulhanen 33-vuotias. Nykyisin runsas puolet esikoisista syntyy avioliiton ulkopuolella, suurin osa kuitenkin avoliitossa oleville vanhemmille. Tämä ilmenee perhetilastossa siten, että sellaisten avoparien, joilla on lapsia, osuus on suurentunut vähän alle kolmekymppisten keskuudessa viimeisten parin vuosikymmenen aikana.

Avioituminen on lykkääntynyt, eikä avioliittoa aina solmita myöhemminkään. On mahdollista, että vuoden 2011 alussa voimaan tullut laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta voi tulevaisuudessa vähentää naimisiin menoa.

Avoliiton purkautuessa toinen puolisoista voi hakea taloudellista hyvitystä itselleen esimerkiksi toisen puolison omaisuudesta, mikäli avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta, parilla on yhteinen lapsi tai lapsia ei ole lainkaan. Tutkimusten arvioitavaksi jää, onko lailla naimisiinmenoa vähentävää tai avoliittoja lisäävää vaikutusta. Joka tapauksessa selvästi aiempaa pienempi osuus ikäluokasta on joskus solminut avioliiton. (Kuvio 5.)

Kuvio 5. Ensimmäisen kerran äidiksi tai isäksi tulon mediaani-ikä vuosina 1990−2012. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Vuonna 1950 syntyneistä miehistä 80 prosenttia on ollut 45 vuoden ikään mennessä naimisissa, mutta vuonna 1965 syntyneistä enää 68 prosenttia. Vastaavasti 1950 syntyneistä naisista 40 vuoden ikään mennessä 86 prosenttia on ollut naimisissa, mutta 1965 syntyneistä 72 prosenttia. (Kuvio 6.)

Kuvio 6. Naimisiin menneiden osuus tiettyyn ikään mennessä vuosina 1950−1970 syntyneistä. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Perhetilastossa tämä ilmenee siten, että 30−50-vuotiaiden ikäryhmissä aiempaa selvästi pienempi osuus on avioliitossa kuin parikymmentä vuotta aiemmin. Vastaavasti avoliitossa olevien osuus on nykyisin selvästi suurempi kuin pari vuosikymmentä sitten, mutta osuus pienenee iän myötä samalla tavalla kuin aiemminkin.

Naimisissa olleiden suhteellinen osuus avoliitossa olevista kasvaa iän myötä. Avoliitossa olevista 50-vuotiaista miehistä 38 prosenttia ja vastaavan ikäisistä naisista 45 prosenttia on ollut aiemmin naimisissa. Tämä viittaa siihen, että päättyneen avioliiton jälkeen mahdollinen uusi liitto on ainakin aluksi avoliitto. 1990-luvun puolivälissä tehdyssä perheiden muodostumista ja hajoamista käsitelleessä selvityksessä saatiin vastaavanlainen tulos (Nikander 1996). (Kuvio 7.)

Kuvio 7. 30−50-vuotiaiden miesten ja naisten perheasema vuosina 1990 ja 2012. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013