Suomalaisyrityksillä tuotantoprosessit hallussa

Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2012.

Yritysten toimintaedellytyksiä eri maissa voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Julkisen sektorin tarjoamat makrotason ympäristö ja infrastruktuuri luovat perustan yritystoiminnalle ja osaltaan mahdollistavat yritysten tiiviin verkostoitumisen tai vahvojen klusterien syntymisen.

Parhaimmillaan kannustava ympäristö heijastuu suoraan myös yritystoimintaan kilpailukykyisinä ja laadukkaina tuotteina tai palveluina. Tähän liittyvät keskeisesti myös menestyksellinen johtaminen ja onnistuneet toimintastrategiat. Myös kynnys luoda yritystoimintaa on matala.

Yritystoimintaa kannustavilla tekijöillä eri maissa on yhä suurempi merkitys silloin, kun yrityksissä pohditaan toiminnan sijoittamista globaalisti ja samanaikaisesti mahdollisimman tuottavasti. Myös yritysjohdon oikeat valinnat ratkaisevat pitkälti yrityksen menestyksen.

Tuotantoprosessien toimivuus ja toisaalta markkinoinnin vahvuus ovat keskeisiä tekijöitä tuotantoketjussa. Näitä tekijöitä eri maissa on arvioitu tuoreessa World Economic Forumin kilpailukykyraportissa, joka kattaa yli 140 maata.

Perinteisenä insinöörien luvattuna maana Suomi sijoittuu vahvasti tuotantoprosessien toimivuudessa neljännelle sijalle. Edellämme ovat vain Japani, Sveitsi ja Saksa. Muista Pohjoismaista Ruotsin sijoitus oli kuudes, Norja oli sijalla 13 ja Tanska sijalla 16. Eteläisen naapurimaamme Viron sijoitus oli 45. mutta Venäjä oli vasta sijalla 113.

Toisaalta markkinointiin liittyvissä työkaluissa ja tekniikassa on suomalaisilla yrityksillä selvästi enemmän kiinni kurottavaa. Sijoitus oli listalla 20., kun markkinoinnin kärkimaat olivat Britannia, Hollanti ja Yhdysvallat. Ruotsin sijoitus oli viides, myös Tanska ja Norja sijoittuivat hieman Suomea paremmin.

Yritystoiminnan menestyksen edellytys on koko tuotantoprosessin hallinta innovoinnista tuotteeksi, markkinoille ja asiakkaille. Innovoinnissa ja tuotekehityksessä suomalaiset ovat aina olleet vahvoilla, mutta olisiko niiden pohjalta syntyneiden tuotteiden markkinoinnissa vielä parantamisen varaa?

_______________________
World Economic Forum (WEF) julkaisee vuosittain kilpailukykyraportin, joka kattaa myös yritysten toimintaedellytyksiä kuvaavia osia. On huomattava, että oheinen eri maita vertaileva aineisto perustuu yritysjohdolle tehtyyn suppeaan kyselyyn eri maissa.


Päivitetty 5.11.2012