Suomalaisten vapaa-aika lisääntyy ja päivärytmit myöhentyvät
Ajankäytön muutokset 2000-luvulla

  1. Vuodenaika määrää ajankäytön rytmin
  2. Työhön kuluu vähemmän aikaa kuin ennen
  3. Miehet tekevät entistä enemmän kotitöitä
  4. Aikapula vaivaa työssä käyviä ja pienten lasten vanhempia
  5. Tietokoneen yleistyminen on muuttanut vapaa-aikaa
  6. Suosituimmat liikuntalajit ovat kävely ja kotivoimistelu

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Hannu Pääkkönen on erikoistutkija ja Riitta Hanifi tutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2012.

Suomalaisten ajankäytön jakautuminen nukkumiseen, ruokailuun, ansiotyöhön, opiskeluun, kotityöhön ja vapaa-aikaan on pysynyt melko vakaana kolmen vuosikymmenen ajan. Selvin muutos viime vuosikymmenellä oli taloudellisen taantuman aiheuttama ansiotyön väheneminen ja vapaa-ajan kasvu. Myös opiskeluun käytetty aika on vähentynyt 1970-luvun loppuun verrattuna, mutta nukkumiseen ja kotitöihin käytetty aika on pysynyt ennallaan.

Ajankäytön päivä- ja viikkorytmeissä on tapahtunut muutoksia kolmen vuosikymmenen aikana. Suomalaisten päivärytmi on myöhentynyt. Nukkumaan mennään nyt selvästi myöhemmin kuin vuonna 1979. Lauantain kotityöt aloitetaan myöhemmin kuin edellisinä vuosikymmeninä, ja sunnuntaina ulkoillaan entistä myöhemmin.

Viikonlopun päivät ovat lähentyneet ajankäytöltään toisiaan. Lauantain ja sunnuntain ero kotitöiden tekemisessä on kaventunut, koska kotitöitä tehdään lauantaina vähemmän kuin ennen. Vapaa-aikaa oli vielä 1980-luvun lopulla enemmän sunnuntaina kuin lauantaina, mutta nyt vapaa-ajan määrä on lauantaina ja sunnuntaina lähes yhtä suuri.

Vuodenaika määrää ajankäytön rytmin

Ajankäyttötutkimuksen koko vuodelle ajoittuva tiedonkeruu mahdollistaa ajankäytön vuodenaikarytmien tarkastelun. Ansiotyötä tehdään eniten syksyllä ja vähiten kesällä. Kesällä puolestaan tehdään eniten kotitöitä, erityisesti erilaisia rakennus- ja korjaustöitä, joihin sisältyvät myös pihatyöt. Vapaa-aikaa vietetään talvella kotikeskeisemmin kuin kesällä. Kesällä harrastetaan liikuntaa, sosiaalista kanssakäymistä sekä kulttuuri- ja huvitilaisuuksissa käymistä, kun taas talvella vietetään aikaa tietokoneen ääressä, katsotaan televisiota ja luetaan kirjoja. Kesällä myös nukutaan ja lepäillään eniten. Kuitenkin ansio- ja kotityöhön käytetään aikaa yhteensä vähiten talvella.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.12.2012