Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Yritykset kansainvälistyvät suorilla sijoituksilla

Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 6/2012.

Suorien sijoitusten osuus kansantuotteesta kertoo yritysten kiinnostuksesta kansainväliseen toimintaan, kuten verkostoitumiseen, alihankintaan ja yhteistyöhön.

Suuret monikansalliset yritykset ovat perinteisesti olleet merkittäviä suorien sijoitusten tekijöitä. Maahan tulevien sekä maasta lähtevien suorien sijoitusten suhde kertoo eri maiden roolista joko sijoittajina globaaleilla markkinoilla tai muista maista tulevien sijoitusten kohteena.

Yritysten suorat sijoitukset ulkomaille kuvaavat rahavirtojen kehitystä eri maiden välillä. Tämä ei välttämättä tarkoita reaalisia investointeja eli esimerkiksi tuotantolaitosten perustamista ulkomaille. Tytäryritystilastot kuvaavat yritysten varsinaisen toiminnan sijoittumista ulkomaille.

Ruotsi pohjoismaista kärkeä

Vuonna 2010 toteutuneet suorat sijoitukset vaihtelivat maasta toiseen huomattavasti. Yritykset Sveitsissä, Ruotsissa ja Hollannissa sijoittivat ahkerasti ulkomaille. Sijoitusten arvo näissä maissa oli lähes 7 prosenttia maiden vuosittaisesta bkt:sta.

Useissa maissa suorien ulkomaisten sijoitusten merkitys oli toisaalta vähäinen. Esimerkiksi Virossa, Britanniassa ja Kreikassa ne edustivat alle prosenttia bkt:sta. Viron osalta tilanne ei ole yllättävä, Viro on lähinnä vastaanottanut sijoituksia muista maista.

Pohjoismaiden välillä on myös selviä eroja sijoitusaktiivisuudessa. Ruotsi on pohjoismaista kärkeä lähes 7 prosentin osuudella bkt:sta. Myös suomalaiset yritykset ovat vahvasti kansainvälisiä ja sijoittivat ulkomaille vuonna 2010 4,4 prosenttia bkt:sta. Norjassa vastaava osuus oli lähes 3 prosenttia ja Tanskassa vain vähän yli prosentin.

Suorien sijoitusten virrat ulkomaille osuutena bkt:sta sijoittajamaan mukaan 2010

Lähde: UNECE tietokanta, joka perustuu mm. OECD:n, IMF:n ja Eurostatin tietoihin.

_______________________
Yritysten sijoitukset ulkomaille voivat vaihdella huomattavasti vuosittain. Yritysten sijoitushalukkuuteen vaikuttavat keskeisesti talouden yleinen epävarmuus ja tulevaisuudennäkymät. Myös toteutuneet suuret investoinnit saattavat nostaa investointilukuja hetkellisesti. Täydentävän kuvan ilmiöstä tarjoavat varantotilastot, jotka kuvaavat ulkomaisten investointien kokonaisvarantoa tietyllä hetkellä.


Päivitetty 5.11.2012