Toisen polven maahanmuuttajia vielä vähän Suomessa

  1. Miten mitata ulkomaalaisuutta?
  2. Muissa Pohjoismaissa vähintään kaksinkertainen määrä
  3. Maahanmuuttajat ovat nuoria
  4. Nuoret maahanmuuttajat opiskelevat vähemmän
  5. Ensimmäisen polven työllistyminen vaikeinta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Nuoret maahanmuuttajat opiskelevat vähemmän

Nyky-yhteiskunnassa työelämässä selviytymisen edellytys on riittävän koulutuksen hankkiminen. Tilastokeskuksen asiantuntija Pekka Myrskylän mukaan kouluttamattoman työllisyys pysyy koko työiän paljon keskimääräistä alemmalla tasolla.

Opiskelun ulkopuolelle jäämiseen näyttää vaikuttavan henkilön syntyperä (Kuvio 4). Kaikista 16 – 24-vuotiaista, joilla oli korkeintaan ylioppilastutkinto suoritettuna, noin 75 prosenttia oli opiskelemassa perusasteen jälkeisessä oppilaitoksessa syksyllä 2010. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista opiskelemassa olevien osuus oli hieman yli 50 prosenttia ja toisen polven maahanmuuttajista 68 prosenttia.

Kuvio 4. Opiskelemassa olevien osuudet syyslukukaudella 2010

Lähde: Oppilaitostilastot. Tilastokeskus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.7.2012