Toisen polven maahanmuuttajia vielä vähän Suomessa

  1. Miten mitata ulkomaalaisuutta?
  2. Muissa Pohjoismaissa vähintään kaksinkertainen määrä
  3. Maahanmuuttajat ovat nuoria
  4. Nuoret maahanmuuttajat opiskelevat vähemmän
  5. Ensimmäisen polven työllistyminen vaikeinta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Muissa Pohjoismaissa vähintään kaksinkertainen määrä

Mitattiinpa ulkomaalaisten määrää sitten millä mittarilla tahansa, Suomessa on vähän ulkomaalaisia verrattuna moniin muihin maihin. Vuoden 2011 lopussa Suomessa asui 183 000 ulkomaan kansalaista, 245 000 vieraskielistä ja 266 000 ulkomailla syntynyttä. Sellaisia, jotka ovat sekä ulkomailla syntyneitä, vieraskielisiä että ulkomaan kansalaisia oli 158 000.

Kuvio 1. Ulkomaalaistaustaisten osuudet väestöstä Pohjoismaissa 2011

Lähteet: Tilastokeskus ja Ruotsin, Tanskan ja Norjan tilastovirastot

Määrittelyt ovat aina yksinkertaistavia eivätkä päde yksilötasolla mutta antanevat keskimäärin kuvan kyseisten ryhmien olosuhteista. Tilastokeskuksessa on muodostettu luokitus, joka kuvaa henkilön syntyperää sekä henkilön vanhempien että oman syntymämaan pohjalta. Vuoden 2011 lopussa Suomen väestöstä hieman alle kuusi prosenttia oli ulkomailla syntyneitä tai toisen polven maahanmuuttajia eli Suomeen muuttaneiden Suomessa syntyneitä henkilöitä (Kuvio 1).

Verrattuna muihin Pohjoismaihin ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus väestöstä on vielä kovin pieni. Ruotsissa ulkomailla syntyneitä on 15 prosenttia ja toisen polven maahanmuuttajiakin jo viisi prosenttia koko väestöstä. Norjassa ja Tanskassa osuudet ovat Ruotsia pienempiä, mutta kuitenkin yli kaksinkertaisia Suomeen verrattuna.

Tässä artikkelissa ulkomaalaistaustaisina pidetään henkilöitä, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Vuoden 2011 lopussa tällaisia henkilöitä oli 260 000 (Kuvio 2). Näistä 38 000 oli Suomessa syntyneitä eli toisen polven maahanmuuttajia. Tämä ryhmä on myös nopeasti kasvamassa maahanmuuton lisääntymisen myötä.

Kuvio 2. Henkilöiden, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntynyt ulkomailla, määrän kehitys 1987–2011

Lähde: Väestötilastot. Tilastokeskus

Tällä hetkellä Suomessa asuu kuitenkin vielä huomattavasti enemmän sellaisia henkilöitä, joiden toinen vanhempi on syntynyt Suomessa ja toinen ulkomailla. Joissakin tarkasteluissa myös näitä henkilöitä voidaan pitää ulkomaalaistaustaisina; ja sen vuoksi myös tästä ryhmästä esitetään seuraavassa vertailutietoja. Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli tällaisia henkilöitä 113 000.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.7.2012