Iso data – suuret lupaukset ja pullonkaulat

  1. Iso data on bisnestä
  2. Kuluttajan vakoilua...
  3. ...ja hyödyllistä ennakointia
  4. Elämä yllättää aina
  5. Tarvitaan uudenlaista asiantuntijuutta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tarvitaan uudenlaista asiantuntijuutta

Global Pulse -projekti toteaa, että sekä dataintoilijat että -skeptikot menevät harhaan. Iso data ei ratkaise kaikkia ihmiskunnan ongelmia. Sen lupaukset täyttyvät, jos ymmärrämme oikein sen rajoituksia. Se ei myöskään korvaa perinteisiä virallisia tilastoja päätöksenteon tukena, mutta oikein käytettynä tukee niiden käyttöä.

Jotta uusista käyttöön saatavista aineistoista olisi todella hyötyä, tarvitaan pätevää tulkintaa, joka ymmärtää aineistojen rajoitukset.

Useiden asiantuntijoiden mukaan maailmassa ei kuitenkaan ole riittävästi sellaista datalukutaitoa, että aineistojen informaatio voitaisiin todella ottaa hyödylliseen käyttöön. Iso data -kehityksen suurin haaste on pätevien analyytikkojen puute.

Jotta lisääntyvästä datasta tulisi hyvää bisnestä ja yhteiskunnan kehityksen työkalu, myös Suomen koululaitoksen tulisi antaa opiskelijoille nykyistä paremmat taidot:

  • edetä datasta tosielämän ongelmien ratkomiseen eli kykyä ongelmien määrittelyyn ja ratkaisemiseen (käsitteellinen ajattelu ja teoreettinen jäsentäminen)
  • erottaa tärkeä satunnaisesta (tilastollinen ajattelu)
  • kertoa havainnoista päättäjille ja yleisölle.

Lähteitä:

Brynjolfsson Erik & MacAfee Andrew:

Race Against the Machine. Digital Frontier Press, 2011

The Global Community of Information Professionals: Certified Information professional -koulutusohjelma, http://www.aiim.org/Training/Certification

Duhigg Charles: How Companies Learn Your Secrets. New York Times Magazine 16.2.2012

Pres Gil: What's the Big data -blogi,

http://whatsthebigdata.com/,

A very short history of the big data, 6.6.2012

Rasmus Daniel W. Why Big Data Won't Make You Smart, Rich, Or Pretty, 27.1.2012

Royal Statistical Society News: Education, statistics and the bug data future, 5.4.2012

United Nations. Global Pulse. Big data for Development: Challenges & Opportunities. May 2012.

World Economic Forum: Big Data Big Impact: New Possibilities for International Development.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.7.2012