Iso data – suuret lupaukset ja pullonkaulat

  1. Iso data on bisnestä
  2. Kuluttajan vakoilua...
  3. ...ja hyödyllistä ennakointia
  4. Elämä yllättää aina
  5. Tarvitaan uudenlaista asiantuntijuutta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jussi Melkas työskentelee Tilastokeskuksessa kehittämispäällikkönä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2012.

______________________

Ensin puhuttiin avoimesta datasta, sitten edettiin isoon dataan (Big Data). Isosta datasta puhuttiin mm. Maailman talousfoorumissa vuoden 2012 alkupuolella.

Avoimella datalla tarkoitetaan lähinnä sitä, että julkisin varoin tuotetut tietovarannot avataan yleiseen käyttöön. Kun keskusteltiin avoimesta datasta, kiinnitettiin huomiota demokratian ja kansalaiskontrollin edistymiseen sekä julkisen hallinnon tehokkuuden parantamiseen. Tuore esimerkki tiedon avaamisesta on Maanmittauslaitoksen karttatietojen vapauttaminen maksuttomaan käyttöön.

Iso data on bisnestä

Iso data kattaa enemmän ja lupaa enemmän. Se viittaa paitsi julkisen hallinnon aineistoihin, myös yksityisten yritysten keräämiin ja niiden toiminnassa syntyviin aineistoihin. Sen vuoksi avoimuus ei ole samalla tavalla keskustelun keskiössä kuin julkisen sektorin aineistoissa. Yrityksille tietoaineistot ovat hankittua pääomaa, jota ei niin vain anneta muiden käyttöön.

Isoa dataa kertyy paljon. Se miksi asiasta on juuri nyt alettu puhua, johtuu siitä, että ajatellaan sen lupaavan myös isoa bisnestä. Datamassaan liittyy kuitenkin ongelmia, sillä aineisto on useimmiten epätäsmällistä, monimutkaista ja johtopäätösten kannalta väärin rakentunutta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.7.2012