Kaupan toimialakatsaus IV/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu hiipui hieman viimeisellä neljänneksellä
  3. Kaupan alan työllisten määrä tasaisessa kasvussa
  4. Fokus: Lähikaupat vähenevät kasvukeskusten ulkopuolella
  5. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951
Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Fokus: Osmo Laine, toimitusjohtaja, Päivittäistavarakauppa ry

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan suhdannekuva pysyi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä vakaana talouteen kohdistuneesta epävarmuudesta huolimatta. Liikevaihto jatkoi kasvuaan loka-joulukuussa, vaikka kasvuvauhti hieman hidastuikin alkuvuodesta. Kaupan alan suhdannenäkymiä pidetään edelleen epävarmoina ja kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2012, mutta ainakin tammikuussa 2012 kaupan toimialalla kertyi reipasta kasvua.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen jatkoi heikkenemistään vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Vuodenvaihteessa luottamus kääntyi nousuun, mutta luottamus on pysynyt silti heikompana kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä paranivat vuoden 2012 helmikuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot omasta taloudesta heikkenivät helmikuussa hieman, mutta odotukset omista säästämismahdollisuuksista paranivat. Kuluttajista 42 prosenttia piti helmikuussa 2012 kestotavaroiden ostamista kannattavana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 45 prosenttia. Kulutusaikeet olivat edelleen maltillisia, mutta monet kotitaloudet aikoivat käyttää rahaa esimerkiksi asunnon korjauksiin. Auton aikoi ostaa seuraavan vuoden aika joko melko tai hyvin varmasti 17 prosenttia kotitalouksista, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 18 prosenttia.

Konkursseja pantiin vireille vuoden 2011 tammi-joulukuussa lähes 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kaupan toimialalla konkurssien määrä kasvoi reilut 10 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaupan toimialan konkurssien määrä kuitenkin väheni 1,6 prosenttia vuoden 2010 loka-joulukuusta.

Kaupan yritysten varastojen arvo oli neljännellä neljänneksellä 12,5 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu oli suurinta autokaupassa, jossa varastot kasvoivat yli 33 prosenttia. Vähittäiskaupassa varastot kasvoivat liki 7 prosenttia ja tukkukaupassa varastojen arvo kasvoi lähes 8 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan kaupan alan suhdannekuva oli loppuvuonna hieman odotuksia parempaa, sillä myynnin kasvu oli ennustettua nopeampaa ja henkilöstömäärissä ei tapahtunut muutoksia. Odotukset suhdannetilanteen kehittymisestä ovat edelleen varovaiset. Myynnille ennustetaan hidasta kasvua ja henkilöstön odotetaan hieman supistuvan.

Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne pysyi viimeisellä vuosineljänneksellä selvästi EU-keskiarvoa paremmalla tasolla. Vähittäiskaupan yritysten suhdannetilannetta kuvaava luottamusindikaattori on ollut Suomessa pääsääntöisesti korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin jo useamman vuoden ajan. Euroalueella luottamus saavutti huippunsa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä ja on ollut siitä eteenpäin laskussa. Suomessa luottamusindikaattori on edelleen plussalla, vaikkakin se on ollut laskussa vuoden 2011 toisesta neljänneksestä lähtien.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012