Rakentamisen toimialakatsaus IV/2011

  1. Asuinrakentamisen kasvu hiipunut
  2. Asuntotuotanto vuosina 2009–2012
  3. Maa- ja vesirakentaminen elpyy
  4. Rakennuskustannusten nousu jatkuu
  5. Uudisrakentamisen kasvua lähinnä varastorakentamisessa
  6. Maa- ja vesirakennusalalla työllisyystilanne parantui
  7. Uudisrakentamisen työtunnit jatkavat laskuaan
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jan Moilanen 09 1734 2723
Sähköposti:
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Asuinrakentamisen kasvu hiipunut

Valmistuneiden asuinrakennusten määrä kasvoi alkuvuodesta 2011. Kasvua kerrytti valtion vahva tuki vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotannossa. Voimakkaimman kasvun taittuminen havaittiin tilastoista kuitenkin jo vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin rakennusaloitusten sekä rakennuslupien kuutiomäärät vähenivät vuotta edeltävään tilanteeseen verrattuna merkittävästi.

Uudisrakentamisen määrä kasvoi maltillisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Reilun kahden prosentin kasvu muodostui pääasiassa teollisuus-, varasto- ja toimistorakentamisesta. Asuinrakentamisen volyymin kasvu on vuoden 2010 pyrähdyksestä hiipunut lähes tyystin.

Koko rakennusalan työllisyyskehitys on suhteellisen tasaista, mutta kohentunut selvästi maa- ja vesirakennusalalla, jolla työskentelee joka kymmenes koko alan työvoimasta. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä selvästi, noin 16 prosenttia, enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennusalan suotuisa työllisyyskehitys ilmeni myös työttömien määrässä, joka pieneni reilulla viidellä prosentilla vuoden 2011 loka-joulukuussa.

Uudisrakentamisen tehdyt työtunnit olivat loivassa laskussa vuoden viimeisellä neljänneksellä mutta korjausrakentamisen työtunnit kasvoivat hieman. Kokonaisuudessaan ammattirakentajien työtunnit kasvoivat vuonna 2011 noin 3,6 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012