Eurooppa matkalla päästöttömään energiantuotantoon
– siirtoverkot avainasemassa

  1. Siirtoverkot ratkaisevassa roolissa
  2. Kaasukapasiteetti riittävä
  3. Energiainvestoinneilla kiire
  4. Tavoite mahdollinen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Vesa Puoskari on Brysselissä asuva vapaa toimittaja ja Tieto&trendit-lehden vakituinen avustaja. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 1/2012.

EU:n komission joulukuussa julkaisema Energy Roadmap 2050 viitoittaa tietä päästöttömään energiantuotantoon. Tavoitteena on leikata kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla seuraavan neljänkymmenen vuoden aikana ja samalla turvata energiantarjonta ja säilyttää teollisuuden kilpailukyky. "Euroopalla on käytössään riittävästi uusiutuvaa energiaa, mutta Euroopan energiajärjestelmä ei voi toimia ilman mittavia investointeja energiaverkostoon", sanoo European Climate Foundationin Brysselin toimiston johtaja Tom Brookes.
______________________

"Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että vähennämme fossiilisten polttoaineiden ja lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä investoimme jakeluverkkoihin", linjaa VUB:n (Vrije Universiteit Brussel) EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan erikoistunut tutkija Claire Dupont.

    "EU:n tiekartan uusiutuvaan energiaan liittyvät
tavoitteet voisivat olla vieläkin kunnianhimoisempia.
Esimerkiksi vähentämällä kaasun osuutta energiantuotannosta voitaisiin lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä", arvioi EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan erikoistunut tutkija Claire Dupont.

"Uudistuvat energialähteet ovat paras tapa yltää päästöttömään energiantuotantoon. Teknologia on osoittanut toimivuutensa. Se on puhdasta energiaa ja se käy yhä edullisemmaksi", hän huomauttaa.

European Climate Foundationin Brysselin toimiston johtaja Tom Brookes lisää, että energiatehokkuuden parantaminen on olennaista fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiselle.

       "Ilmastonmuutoksen ehkäisy on vain yksi peruste kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiselle. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on järkevää myös taloudellisesti ja ihmisten terveyden kannalta", arvioi European Climate Foundationin Brysselin toimiston johtaja Tom Brookes.

"Meidän on luovuttava lähes kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa ja kuljetussektorilla. Käytännössä näiden on oltava päästöttömiä. Tämän seurauksena sähkön kysyntä lähes kaksinkertaistuu. Energiatehokkuus on olennaista kaikkialla, missä sähköä käytetään."

Siirtoverkot ratkaisevassa roolissa

Uusiutuvista energialähteistä komissio nostaa esille etenkin tuulivoiman kasvun. Pohjois-Euroopassa panostetaan tuuleen, kun etelässä energiaa tuotetaan auringon avulla.

Tuulen vaihteluiden vuoksi tuulivoiman keskimääräinen syöttö on noin 25–30 prosenttia kapasiteetista. Aurinkoenergialla syöttö on tätäkin alhaisempi. Uusiutuvien energialähteiden tuotannon vaihteluiden tasaamiseksi tarvitaan tehokas jakeluverkko.

"Aurinkoenergia on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, mutta sen hyödyntäminen vaatii tehokkaan jakeluverkoston. Komission visiossa energiaverkostojen rakentaminen on otettu hyvin huomioon", huomauttaa Claire Dupont.

"Jos uusiutuvan energian osuus energian kokonaistarjonnasta yltää 80 prosenttiin, tämä takaa täydellisen energiaturvallisuuden. Euroopan energiajärjestelmä ei voi kuitenkaan toimia ilman mittavia investointeja energiaverkostoon."

"Esimerkiksi Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta. Hiilenkäytön lisääminen olisi sille katastrofi, joten sen puute on korvattava uusiutuvilla energialähteillä. Saksa ei tähän yksin pysty, joten sen on katsottava rajojensa ulkopuolelle. Tähän tarvitaan maiden rajat ylittävä tehokas siirtoverkko", Brookes sanoo.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2012