Suuret yritykset hallitsevat vientiä
– etenkin USA:ssa ja Suomessa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 1/2012.

Suomen yritystoiminta on perinteisesti nojannut teollisuuteen ja erityisesti suurilla yrityksillä on ollut huomattava painoarvo. Suomen talous tukeutuu lisäksi vahvasti vientiin, mutta mitä tiedämme ulkomaankauppaa käyvistä yrityksistä?

Perinteiset ulkomaankauppatilastot luokitellaan niiden tuotteiden tai tuoteryhmien mukaan, joilla ulkomaankauppaa käydään. Vientiyritysten ominaisuuksien mukaan luokiteltu aineisto tarjoaa uuden näkökulman tarkastella ulkomaankauppaa – etenkin vientiä.

Yleensä mielenkiinnon kohteena on selvittää, minkälaiset yritykset kussakin maassa käyvät ulkomaankauppaa. Tällöin keskeisiä muuttujia ovat yrityksen koko ja toimiala.

OECD:n mukaan ulkomaankauppa on usein keskittynyt suuriin yli 250 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Tyypillisesti nämä yritykset vastaavat noin puolesta viennin arvoa.

Varsinkin Yhdysvalloissa ja Suomessa vienti on huomattavan keskittynyt suuriin yrityksiin, jotka muodostavat viennin arvosta noin 70 prosenttia. Yhdysvalloissa talouden valtavat sisämarkkinat tarjoavat yritystoiminnalle usein riittävän pohjan eikä vientiponnistuksiin ole tarvetta. Sen sijaan suuret yhdysvaltalaiset monikansalliset yritykset hallitsevat globaalimarkkinoita monilla aloilla, mikä heijastuu myös vientiin.

Suomen riippuvuus suurten yritysten viennistä on merkittävä ja esimerkiksi suurempi kuin Ruotsin, joka on useiden monikansallisten yritysten kotimaa. Suomen paperi-, metalli- ja elektroniikkavetoinen elinkeinorakenne on suosinut suurten vientiyritysten kehittymistä. Pohjoismaista Tanskassa suurten yritysten osuus viennistä on selvästi vähäisempi, vain noin puolet.

Useissa suurissa talouksissa yli 250 henkilöä työllistävien yritysten osuus on alle puolet viennin arvosta – esimerkiksi Saksassa, Espanjassa ja Italiassa noin 45 prosenttia. On huomattava, että eteläisessä naapurissamme Virossa suurten yritysten merkitys viennistä oli erityisen pieni, vain noin 15 prosenttia.

Yli 250 henkeä työllistävien yritysten osuus viennistä vuonna 2009

Lähde: OECD, StatExtracts

OECD:n tiedot perustuvat vientiä ja tuontia harjoittavien yritysten määrään sekä ulkomaankaupan arvoon yrityskoon mukaan. Trade by enterprise characteristic -tilaston tiedot perustuvat EU-maiden osalta EU:n tilastoviraston Eurostatin ja kansallisten tilastovirastojen tietoihin. Tietojen laatu saattaa vaihdella maittain.

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2012