Kasvu rassaa kannattavuutta

  1. Informaatiosektorilla nopeasti myös kannattavuutta
  2. Teollisuudessa käyttökatteet romahtivat vuonna 2009
  3. Informaatiosektorin omavaraisuus kunnossa
  4. Pääomat kasvua vauhdittamaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Merja Kiljunen ja Samuli Rikama työskentelevät Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 1/2012.

Ripeästi kasvavien yritysten markkina-asema ja toimintatavat ovat vasta muotoutumassa. Liiketoiminnan kasvattaminen muita markkinoilla toimivia yrityksiä nopeammin vaatii haasteellista ja pitkäjänteistä toimintaa. Voimavarojen panostaminen kasvuun heikentää yleensä yritysten kannattavuutta ja hidastaa oman pääoman karttumista.
_________________________

Talouden voimakkaat heilahtelut ja kriisit viime vuosina ovat heikentäneet kasvuyritysten kehittymisedellytyksiä. Yritystoiminnan kannattavuus ja toimintaympäristö ovat olleet koetuksella talouden yleisestä epävarmuudesta ja rahoituksen saatavuudesta johtuen.

Ripeää kasvua hakevien yritysten toimintaa ohjaa jo määritelmän mukaan vahva panostus toiminnan laajentamiseen muita toimialoilla toimivia – ja toiminnassaan vakiintuneita – yrityksiä nopeammin. Tämä edellyttää yrityksiltä vankkaa osaamista, kilpailukykyisiä, innovatiivisia ja kiinnostavia tuotteita sekä aktiivisia markkinointiponnisteluja. Varsinkin tiukan kansainvälisen kilpailun aloilla toimivien yritysten erottuminen massasta on tärkeää.

Kasvuyritysten on myös hyväksyttävä se, että lyhyellä tähtäimellä kasvuun panostamisella uhrataan toiminnan kannattavuus. Yritystoiminnan hedelmät ovat korjattavissa pitkällä juoksulla, mikäli yrityksen kasvuhakuinen strategia osoittautuu oikeaksi.

Informaatiosektorilla nopeasti myös kannattavuutta

Yritystoiminnan kannattavuus vaihtelee paljonkin toimialoittain. Etenkin merkittäviä investointeja vaativilla toimialoilla, kuten teollisuudessa, käyttökatteen tulee olla riittävä pääomakulujen kattamiseksi.

Sen sijaan useilla palvelualoilla pääomaa ja investointeja tarvitaan huomattavasti vähemmän. Useilla tietointensiivisillä palvelualoilla keskeisin tuotannontekijä on henkilöstön osaaminen ja taidot.

Vuonna 2009 käyttökate oli teollisuuden, rakentamisen ja kaupan aloilla pienempi kasvuyrityksissä kuin kaikissa toimialalla toimivissa yrityksissä keskimäärin (Kuvio 1). Tulos johtunee pääosin panostuksesta kasvuun. Käyttökate oli kasvuyrityksissä noin prosenttiyksikön verran heikompi kuin muissa vastaavien toimialojen yrityksissä.

Kuvio 1. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta eri toimialoilla 2009, %

Lähde: Yritysten rakennetilasto. Tilastokeskus

Informaatiosektorin kannattavuus poikkeaa päälinjasta huomattavasti kahdellakin tavalla. Toimialan reilun 7 prosentin käyttökate vuonna 2009 oli suurempi kuin useilla muilla toimialoilla. Informaatiosektorin yritykset koostuvat pääosin ohjelmistojen suunnitteluun sekä atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointiin keskittyvistä yrityksistä.

Informaatiosektoriin kuuluu myös toimialoja – esimerkiksi teleoperaattorit – joiden toiminta edellyttää hyvää käyttökatetta mittavien verkko- ja laiteinvestointien rahoittamiseksi. Nämä osaltaan nostavat toimialan käyttökatetta.

Muista toimialoista poiketen informaatiosektorilla toimivien kasvuyritysten kannattavuus on parisen prosenttiyksikköä muita toimialan yrityksiä korkeammalla – eli kasvuyritykset informaatiosektorilla kannattavat paremmin kuin muut saman toimialan yritykset.

Tulos on mielenkiintoinen, sillä näin ollen informaatiosektorin kasvuyrityksissä voidaan myös edelleen rahoittaa kasvua liiketoiminnan tuloksella sekä muita informaatiosektorin että muiden toimialojen yrityksiä paremmin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2012