Kaupan toimialakatsaus III/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu jatkui vakaana
  3. Kaupan alan palkkasumma reippaassa kasvussa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951
Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan suhdannekuva pysyi kolmannella neljänneksellä vakaana talouden epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. Liikevaihdon kehitys jatkui heinä–syyskuussa suotuisana, mutta kasvun odotetaan hidastuvan talven aikana. Myös yleiset suhdannenäkymät näyttävät aiempaa epävarmemmilta, mutta epävarmuus ei näkynyt vielä kolmannella neljänneksellä Suomen talouskasvussa. Bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan vajaan kolmen prosentin vauhtia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kaupan volyymi kasvoi vastaavana aikana noin viisi prosenttia vuoden takaisesta.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt voimakkaasti vuoden kolmannella neljänneksellä. Luottamusindikaattori on selvästi pitkän ajan keskiarvon alapuolella, vaikka keväällä alkanut heikkeneminen pysähtyikin marraskuussa. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä säilyivät pessimistisinä. Kuluttajien arviot omasta taloudesta pysyivät heikkoina marraskuussa, mutta arviot omista säästämismahdollisuuksista nähtiin edelleen valoisina. Kuluttajista 37 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 49 prosenttia. Kulutusaikeet olivat marraskuussa maltillisia, mutta silti 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 18 prosenttia.

Konkursseja pantiin vireille tammi–lokakuussa 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Kaupan toimialalla konkurssiin haettuja yrityksiä oli noin 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaupan yritysten varastojen arvo oli heinä–syyskuussa noin 12 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden kolmannella neljänneksellä. Varastojen kasvu oli suurinta autokaupassa, jossa varastot kasvoivat liki 40 prosenttia. Vähittäiskaupassa kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kertyi 4,5 prosenttia. Tukkukaupassa varastot kasvoivat noin seitsemän prosentin vauhtia.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan kaupan alan yritysten suhdannekuva pysyi kolmannella neljänneksellä melko vakaana. Vaikka kasvu jatkui ja henkilöstömäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia, niin suhdannetilannetta kuvataan vähän keskimääräistä heikommaksi. Hintojen ja kustannusten nousun uskotaan jatkuvan merkittävänä. Talvikaudella myynnin kasvun odotetaan hidastuvan selvästi heikkenevän suhdannetilanteen vuoksi.

Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli kolmannella vuosineljänneksellä selvästi EU-keskiarvoa parempi. Vähittäiskaupan yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa jo usean vuoden ajan korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Euroalueella luottamus saavutti huippunsa edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä ja on ollut laskussa kuluvana vuonna. Suomessa vähittäiskaupan luottamus on edelleen hyvällä tasolla, vaikka onkin laskenut hieman toiselta neljännekseltä.

 Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2011