Teollisuuden toimialakatsaus III/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa heikompaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Sekä liikevaihto että tuottajahinnat nousivat edelleen
  4. Teollisuuden avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi
  5. Teollisuuden näkymät heikkenivät entisestään
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Eetu Toivanen (09) 1734 3331
Sähköposti: volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Suhdannetilanne ja näkymät

Euroopan maiden velkakriisi uhkaa finanssimarkkinoiden vakautta ja koko maailmantalouden tasapainoista kehitystä. Suomalaisten teollisuusyritysten suhdanteet alkoivat heikentyä kesän jälkeen ja tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan hieman tavanomaista heikommaksi. Suhdanneodotukset lähitulevaisuuteen ovat heikentyneet selvästi.

Teollisuuden (C, TOL 2008) tuotannon viime vuoden toisella neljänneksellä alkanut kasvu kääntyi laskuun tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Laskua oli 0,2 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Myös kausitasoitettu tuotanto väheni 0,8 prosenttia vuoden 2011 toisesta neljänneksestä. Lokakuussa lasku vahvistui ja teollisuustuotannon määrä oli 5,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvu tosin hidastui jo toisena peräkkäisenä neljänneksenä ja liikevaihto kasvoi enää 5,7 prosenttia verrattuna vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen.

Tilastokeskuksen julkaisema teollisuuden uudet tilaukset jatkoi kasvuaan myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut ja lokakuussa uudet tilaukset laskivat ensimmäisen kerran sitten tammikuun 2010.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) lokakuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomen teollisuuden lyhyen aikavälin näkymät synkkenivät vuoden kolmannella neljänneksellä. Kun toisella neljänneksellä suhdanneodotukset kasvoivat 9 prosenttia, vähenivät ne kolmannella neljänneksellä jo 20 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2011