Kansainvälistyvät kasvuyritykset

  1. Yhä useampi kasvuyritys ulkomaisessa omistuksessa
  2. Isot kasvuyritykset harjoittavat vientiä
  3. Ulkomainen omistajuus helpottaa vientiä
  4. Yritystilastot näyttävät talouden suuntaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Merja Kiljunen ja Samuli Rikama työskentelevät Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 8/2011.

Kansallisesta ja talouspoliittisesta näkökulmasta on toivottavaa, että mahdollisimman moni kasvuyritys menestyy maailmanmarkkinoilla. Ulkomailla toimivat ja kilpailukykyiset yritykset tuovat ja luovat hyvinvointia Suomeen ja ovat kansallinen ylpeydenaihe. Suomi on perinteisesti ollut vahva tietotekniikassa ja sen sovelluksissa sekä monentyyppisessä koneisiin ja laitteisiin perustuvassa tuotannossa.

Yritystoiminnan kasvua haetaan usein ulkomailta. Mahdollisuudet menestyä ovat olemassa, jos tuotekonsepti on kilpailukykyinen ja toimialan näkymät suotuisat. Globaali toimintaympäristö on kuitenkin pienille kasvuyrityksille aivan erilainen markkina kuin kotimaa. Kaikkien toimialojen – kuten monien palvelujen – tuotanto ei myöskään sovellu yhtä helposti kansainvälisille markkinoille.

Yritystoiminnan kansainvälistä ulottuvuutta tarkastellaan tässä kahdesta eri näkökulmasta: ovatko yritykset ulkomaisessa omistuksessa ja käyvätkö ne ulkomaankauppaa – lähinnä harjoittavatko ne vientiä?

Yhä useampi kasvuyritys ulkomaisessa omistuksessa

Parhaimmillaan ulkomainen omistuspohja tarjoaa toimivalle yritykselle monia etuja, kuten rahoitusta, osaamisen ja tietotaidon siirtoa konsernin sisällä ja helpomman väylän ulkomaanmarkkinoille. Näin ulkomainen omistus voi tarjota yrityksille oivallisen kasvualustan laajemmille markkinoille. Ulkomaisessa omistuksessa toimivat yritykset ovat jo lähtökohdiltaan kansainvälisiä.

Vuonna 2006 ulkomaisessa omistuksessa oli kymmenesosa kasvuyrityksistä (Taulukko 1). Kasvuyritysten tuotannosta kuitenkin selvästi suurempi osuus on ulkomaisissa käsissä. Ne vastasivat lähes viidenneksestä kasvuyritysten henkilöstöstä ja tätäkin suuremmasta osuudesta liikevaihtoa.

Ulkomainen omistus kasvuyrityksissä lisääntyi vuodesta 2006 vuoteen 2009 mennessä selvästi. Vuonna 2009 ulkomaisessa omistuksessa oli 13 prosenttia kasvuyrityksistä. Nämä edustivat jo lähes 30 prosenttia kasvuyritysten henkilöstöstä ja yli kolmannesta kasvuyritysten liikevaihdosta.

Taulukko 1. Ulkomaisessa omistuksessa olevat kasvuyritykset vuosina 2006 ja 2009, % kasvuyrityksistä

Yritykset Henkilöstö Liikevaihto
2006 2009 2006 2009
Ulkomainen omistus 2006 10 19 18 29 22
Ei ulkomaista omistusta 2006 90 81 82 71 78
Yhteensä 100 100 100 100 100
Ulkomainen omistus 2009 13 28 27 48 35
Ei ulkomaista omistusta 2009 87 72 73 52 65
Yhteensä 100 100 100 100 100
Määrä yhteensä 665 26 900 76 800 8400 16 300

Lähde: Yritysten rakenteet. Tilastokeskus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 21.12.2011