Ulkomaankauppa tärkeimpien kumppanien kanssa alijäämäistä

  1. Viron kauppa Italian ja Puolan tasolla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee asiantuntijana Tilastokeskuksessa yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2011.

Suomea pidetään yleisesti vientivetoisena avoimena taloutena. Meille tärkeiden kauppakumppanien – erityisesti Venäjän, Saksan ja Ruotsin – talouskehitystä seurataan tarkasti. Epävarmoina aikoina viennin hiipuminen heijastuu suoraan taloudelliseen toimeliaisuuteen.

Vienti on kuitenkin vain kolikon toinen puoli, sillä usein sekä vienti että tuonti kulkevat käsi kädessä. Itse asiassa tavarakauppamme Venäjän ja Saksan kanssa on selvästi alijäämäistä eli tuonti näistä maista ylittää reilusti viennin arvon.

Tämän vuoden alkupuoliskolla vientimme nousi selvästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vienti Eurooppaan euroalueen ulkopuolelle nousi lähes kolmanneksen. Sen sijaan meille tärkeän euroalueen heikko taloustilanne painoi vientituotteidemme kysyntää - kasvua kirjattiin vain 8 prosenttia.

Vuoden 2011 alkupuoliskolla Ruotsi oli Suomen tärkein vientimaa, noin 3,5 miljardilla eurolla. Vienti Saksaan jäi pienemmäksi, alle kolmeen miljardiin euroon, vaikka maan talous on ollut hyvässä vedossa.

Venäjä on perinteisesti ollut Suomelle tärkeä kauppakumppani. Kokonaiskauppa-vaihdolla mitattuna Venäjä oli merkittävin kauppakumppanimme mutta kauppa sinne vahvasti alijäämäistä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vientimme Venäjälle oli 2,4 miljardia euroa, kun tuonti hätyytteli kuuden miljardin rajaa.

Tuonti Venäjältä koostuu valtaosin öljystä (60 %) sekä muusta energiasta ja raaka-aineista eri muodoissaan. Suomalaisyritysten vienti muodostuu pääosin jalostetuista tuotteista, kuten kemiallisista aineista ja tuotteista (24 %), teollisuuden koneista ja laitteista (17 %) sekä sähkökoneista ja laitteista (14 %). Elintarvikkeiden ja juomien vienti ylsi kahdeksaan prosenttiin kokonaisviennistä.

Vienti ja tuonti vuoden 2011 alkupuoliskolla

Lähde: Tullihallitus

Viron kauppa Italian ja Puolan tasolla

Suomen ja sen muiden kauppakumppanien väliselle ulkomaankaupalle on tyypillistä melko hyvä tasapaino viennin ja tuonnin välillä. Kiinan kauppa oli alkuvuonna Suomelle jonkin verran alijäämäistä, Hollannin, Yhdysvaltojen sekä Britannian kanssa käyty tavarakauppa puolestaan ylijäämäistä.

Huomionarvoista on, että kauppavaihtomme eteläisen naapurimme Viron kanssa on suunnilleen samalla tasolla kuin Italian tai Puolan kauppa. Vientimme Viroon oli alkuvuonna lähes 600 miljoonaa euroa, kun tuonti ylitti 700 miljoonan rajan.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.11.2011