Kasvuyritykset yleisimpiä informaatiosektorilla

  1. Yli puolet kasvuyrityksistä kaupassa ja palveluissa
  2. Palveluissa vankka kasvualusta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Merja Kiljunen ja Samuli Rikama työskentelevät Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2011.

Analyysi perustuu yleiseen kasvuyritysten määritelmään, jonka mukaan henkilöstö kasvaa vähintään 20 prosenttia vuodessa kolmen vuoden aikana. Henkilöstön määrä ajanjakson alussa on oltava vähintään 10.
________________________

Kasvuyritysten merkitys on selvästi suurin informaatiosektorilla (Kuvio 1). Tämä selittynee osittain ajanjaksoon 2006 – 09 osuneilla yritysjärjestelyillä. Vuonna 2008 kasvuyritykset vastasivat hieman alle 10 prosentista informaatiosektorin työllisyydestä ja liikevaihdosta.

Kuvio 1. Kasvuyritysten osuus koko toimialasta vuonna 2009

Lähde: Yritysrekisteri. Tilastokeskus

Vaikka Suomen elinkeinorakenne on huomattavan teollisuusvetoinen, kasvuyritysten osuus toimialalla oli varsin vaatimaton, vain muutama prosentti toimialan henkilöstöstä tai liikevaihdosta. On huomattava, että teollinen toiminta ja sen kasvattaminen edellyttävät yleensä huomattavia investointeja muihin toimialoihin verrattuna.

Työllisyyden kannalta merkittävät palvelualat tarjoavat kuitenkin hyvän alustan kasvuyrityksille. Useilla liike-elämää palvelevilla aloilla sekä kaupassa ja rakentamisessa kasvuyritysten osuus toimialojen henkilöstöstä ja liikevaihdosta oli vuonna 2009 yli 5 prosenttia.

Myös yhdeksi tulevaisuuden kasvualaksi povatussa kaivostoiminnassa kasvuyritykset työllistivät reilun kymmenesosan toimialan henkilöstöstä. Tosin yritysten määrä toimialalla on varsin pieni.

Yli puolet kasvuyrityksistä kaupassa ja palveluissa

Monet talouden dynaamisimmat alat tuottavat ja kehittävät uusia palveluita. Ei liene valtava yllätys, että noin kolmannes kasvuyrityksistä sijoittuu lähinnä yrityspalveluita tuottaville toimialoille. Myös kaupan osuus kasvuyritysten määrästä ja henkilöstöstä on huomattava–noin viidennes (Kuvio 2).

Kuvio 2. Kasvuyritysten jakauma toimialoittain 2009

Lähde: Yritysrekisteri. Tilastokeskus

Vaikka teollisuudessa kasvuyritysten suhteellinen merkitys on vähäinen, edustaa teollisuus kuitenkin noin 15 prosenttia kasvuyritysten kokonaismäärästä sekä henkilöstöstä. Rakentamisen ja informaatiosektorin osuudet ovat vastaavasti reilut 10 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.11.2011