Teollisuuden toimialakatsaus II/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa vahvempaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Liikevaihto ja tuottajahinnat edelleen nousussa
  4. Teollisuuden avoimien työpaikkojen määrä väheni
  5. Teollisuuden näkymät aikaisempaa vaisummat
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Suhdannetilanne ja näkymät

Epävarmuus niin maailmantalouden kuin Suomenkin talouden kehityksestä on suuri. Talouden kasvuennusteita sekä tälle vuodelle että ensi vuodelle on heikennetty. Talouspolitiikan elvytysvarat alkavat olla maailmalla vähissä. Kaikesta huolimatta Suomessa teollisuuden suhdannetilanne säilyi kohtalaisen hyvänä vuoden 2011 toisella puoliskolla.

Teollisuuden tuotanto (C, TOL 2008) on kasvanut vuoden 2010 alusta. Kasvu jatkui myös vuoden 2011 toisella neljänneksellä, jolloin tuotanto oli 4,6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myös kausitasoitettu tuotanto kasvoi vajaat 11 prosenttia vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihdon kasvuvauhti tosin hidastui niin kotimaan myynnin kuin viennin suhteen.

Tilastokeskuksen julkaisema teollisuuden uudet tilaukset jatkoi kasvuaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Kasvuvauhti on hidastunut ja heinäkuussa teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vain runsaat 3 prosenttia vuoden takaisesta.

Suhdannenousun odotukset ovat vaimentuneet kesän aikana. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) elokuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomen teollisuuden lyhyen aikavälin näkymät ovat jonkin verran aikaisempaa vaisummat.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.9.2011