Kaupan toimialakatsaus I/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
  3. Kaupan alan työllisten määrän kasvu tasaantui vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Mira Kuussaari (09) 1734 3538
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan alan talousnäkymät säilyivät myönteisenä alkuvuonna. Myynti on jatkunut melko suotuisana, eikä kaupan liikevaihdon kehitys ole merkittävästi muuttunut viimevuoden lopusta. Suomen talous näyttäisi kasvulukujen mukaan olevan hyvässä vauhdissa. Bkt kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennakkotietojen mukaan yli viisi prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja kaupan osuus tästä volyymin kasvusta oli yli seitsemän prosenttia. Yleiset suhdannenäkymät ovat positiiviset ja elpymisen odotetaan jatkuvan, mutta loivempana kuin tähän mennessä.

Kaikilla kaupan toimialoilla liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa vuoden takaisesta. Huhtikuulta saatujen ennakkotietojen mukaan vähittäiskauppa pinkaisi vahvaan kasvuun huhtikuussa, silti vähittäiskaupassa vallitsee epävarmuus tulevaisuutta kohtaan. Tulevan hallituksen avoinna olevat veroratkaisut, kuluttajien varovaisuus tehdä investointeja kestokulutustavaroihin ja elintarvikkeiden sekä polttonesteiden jatkuva kallistuminen luovat epävarmuutta.

Kuluvan vuoden maaliskuussa työllisyystilanne oli lähellä vuoden takaista tasoa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä työllisten määrä oli 19 tuhatta suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli hieman alle 9 prosenttia, mikä oli reilu puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tietojen mukaan kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman maaliskuussa. Maaliskuussa luottamus oli kuitenkin vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä aikavälillä keskimäärin. Kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan säilyivät maaliskuussa ennallaan ja säästämisen osalta hyvin valoisina. Kuluttajista 41 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton, vastaavasti vuosi sitten 16 prosentilla oli auton ostoaikeita.

Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi EU-keskiarvoa parempi. Vähittäiskaupan yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa jo usean vuoden ajan korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Euroalueella vähittäiskaupan luottamus saavutti huippunsa joulukuussa ja laski sitten takaisin ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka indikaattori onkin selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan Suomessa kaupan suhdannetilanne on kohentunut alkuvuoden aikana lähes keskimääräiseksi. Myynti on kasvanut melko nopeasti ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Henkilöstön määrä pysyi odotetusti ennallaan. Odotukset lähikuukausille ovat yhä myönteiset, vaikka kasvun odotetaan hidastuvan lähikuukausina. Henkilöstön odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman. Kustannusten nousu on johtanut hintapaineisiin ja paineet hintojen nousuun koetaan merkittäviksi.

 Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011