Joka viides eurooppalaisnuori on työtön – mistä eväitä työllistymiseen?

  1. Globaali taantuma kouraisi etenkin nuoria
  2. Koulutus ja työelämä integroitava
  3. Urasuunnitteluun puhtia
  4. Työttömyysturva edellyttää aloitekykyä
  5. Koulutuksen ja työelämän sovittaminen haaste myös Suomessa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Vesa Puoskari on Pariisissa asuva vapaa toimittaja ja Tieto&trendit-lehden vakituinen avustaja. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 2/2011.

Työmarkkinoille siirtyminen koulutuksen jälkeen kestää useissa maissa vuosia. Kuinka nuorten työllistymistä voitaisiin edistää?
__________________

Parhaiten nuoret pääsevät työelämään kiinni Saksassa ja Hollannissa, arvioi OECD:n työllisyyteen keskittyneen pääosaston ekonomisti Glenda Quintini.

"Saksassa nuorisotyöttömyys ei ole kasvanut merkittävästi myöskään taloustaantuman aikana. Työajan tilapäinen lyhentäminen on auttanut yrityksiä, eikä niiden ole tarvinnut sanoa ihmisiä irti".

Nuorten työelämään siirtymisen tyypillisin este on työkokemuksen puute. Saksassa koulutusjärjestelmä on Quintinin mukaan kuitenkin sovitettu paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin kuin muissa maissa.

"Esimerkiksi ammattikoulutuksessa osa opinnoista tapahtuu luokissa ja osa työpaikoilla, mikä on auttanut nuoria työpaikan saannissa. Myös Itävallassa ja Sveitsissä nuorten työtilanne on hyvä, sillä ammattikoulutus- ja oppisopimusjärjestelmä toimii niissä erinomaisesti", Quintini kertoo.

Globaali taantuma kouraisi etenkin nuoria

Vahvan talouskasvun vuosina 2005–2007 keskimäärin 8 prosenttia koulutuksensa päättäneistä 15–29-vuotiaista nuorista ei ollut löytänyt kahden vuoden sisällä vakituista työpaikkaa. Globaali taloustaantuma iski rajusti etenkin nuorimpiin työntekijöihin. Vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla 15–24-vuotiaiden keskuudessa työttömyys kasvoi 6 prosenttiyksiköllä, kaksi kertaa enemmän kuin aikuisilla (2,5 %).

Tukalin nuorten tilanne oli taloustaantumasta pahasti kärsineissä Irlannissa ja Espanjassa, jossa nuorisotyöttömyys kipusi 40 prosenttiin.

"Espanjassa työmarkkinat ovat jakautuneet kahtia. Pysyvissä työsuhteissa on vanhempi väki, kun määräaikaisia sopimuksia tarjotaan nuorille ja uudessa työssä aloittaville. Näistä työsuhteista on helpoin päästä eroon, joten ne myös katosivat ensimmäisenä taloustaantuman alkaessa. Toisaalta tilanteen parantuessa myös väkeä palkataan helpommin tilapäisiin työsuhteisiin", miettii Quintini.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.4.2011