Rakentamisen toimialakatsaus IV/2010

  1. Asuinrakentaminen edelleen kasvussa
  2. Vuonna 2010 aloitettiin yli 34 000 asunnon rakentaminen
  3. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kääntyi kasvuun
  4. Rakennuskustannusten kasvu jatkuu tasaisena
  5. Asuinrakentamisen volyymi voimakkaassa kasvussa
  6. Talonrakentamisen työllisyystilanne on parantunut
  7. Korjausrakentamisen työtuntien kasvu tasasi vuoden 2009 rakentamisen taantumaa
  8. Kuluttajien luottamus omasta taloudesta on pysynyt ennallaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kaj Isaksson (09) 1734 3633
Sähköposti:
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Asuinrakentaminen edelleen kasvussa

Rakennusyritysten toiminta oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä edelleen kasvussa. Vuoden 2008 lopusta alkanut rakennusyritysten laskukausi päättyi vuoden 2010 alussa. Vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rakennusyritysten liikevaihto oli 8 prosenttia miinuksella, mutta toisella neljänneksellä liikevaihdon muutosprosentti nousi positiiviseksi. Kolmannella neljänneksellä kasvu hiukan hidastui, mutta viimeisellä neljänneksellä rakennusyritysten liikevaihdon kasvu oli jo 9,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kaikki rakentamisen päätoimialat olivat kasvussa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.

Vuonna 2010 uudisrakentamisen volyymi oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 13,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 2009. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi supistui vielä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta saman vuoden huhtikuusta lähtien volyymi on ollut kasvussa. Uudisrakentamisen volyymi kasvoi loka-joulukuussa peräti 29,2 prosenttia vuoden takaisesta. Asuinrakentaminen oli vuoden viimeisellä neljänneksellä edelleen voimakkaassa kasvussa. Loppuvuonna kasvua oli liki 50 prosenttia. Rivi- ja ketjutalojen rakentamisen volyymi yli kaksinkertaistui ja asuinkerrostalojen rakentamisen volyymi kasvoi 63,3 prosenttia vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä. Asuinrakentamisen volyymi nousi taantumaa edeltäviä vuosia korkeammaksi. Myös muun kuin asuinrakentamisen volyymi oli kasvussa; liike- ja toimistorakentamisen volyymi kasvoi 11,5 prosenttia ja vuoden 2008 lopusta alkaneen pitkän laskukauden jälkeen teollisuus- ja varastorakennusten volyymi kääntyi 7,4 prosentin kasvuun.

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärien kasvu kääntyi vuoden lopussa laskuun. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkien rakennuslupien määrä laski 9 prosenttia. Asuinrakennusten lupakuutiot olivat kuitenkin edelleen kasvussa. Loppuvuonna kasvua oli 7 prosenttia. Lupien kuutiomäärä väheni eniten julkisissa palvelurakennuksissa: 58 prosenttia. Tämä tulee näkyymään seuraavan vuoden rakentamisen aloitus- ja valmistumismäärien kasvun tasaantumisena.

Rakennustuotannon ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 aloitettujen rakennusten aloituskuutiot olivat 38 miljoonaa kuutiota. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli viidennes. Aloituskuutioiden kasvu hiukan tasaantui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvua kertyi 11 prosenttia. Asuinkerrostalojen aloituskuutioiden kasvu jatkui vahvana, mutta rivi- ja ketjutalojen sekä erillisten pientalojen aloituskuutioiden kasvu hidastui.

Vuoden 2009 taloudellinen taantuma näkyi vielä vuoden 2010 rakennusten valmistumisluvuissa. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 valmistuneiden rakennusten rakennuskuutiot olivat 16 prosenttia pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liike- ja toimistorakennuksia valmistui vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Asuinrakentamisen kuutiomäärät kasvoivat kuitenkin viimeisellä neljänneksellä 46 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2011