Suomalaisten tietoturvahuolet

  1. Maksukorttitiedot ja lasten netin käyttö ovat suurimmat huolen aiheet
  2. Joka kymmenes on huolissaan roskapostista
  3. Miehet ovat huolettomampia netin käyttäjiä kuin naiset
  4. Tietoturvapelot vaikuttavat internetin käyttöön
  5. Tietoturvauhat toteutuvat harvoin
  6. Tietoturvaongelmiin on varauduttu hyvin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Rauli Kohvakka on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2010.

Tietoturvauhat vaikuttavat internetin käyttöön. Käyttäjät pelkäävät eniten maksukorttihuijauksia ja lasten pääsyä sopimattomille verkkosivuille.

Lähes yhdeksän kymmenestä suomalaisesta käyttää internetiä. Kolme neljästä käyttää nettiä päivittäin ja joka toinen useita kertoja päivässä. Internetin käytön jokapäiväistyessä myös tietoturvauhat koskevat yhä useampia.

Maksukorttitiedot ja lasten netin käyttö ovat suurimmat huolen aiheet

Uusimman väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat eniten huolestuneita netissä annettujen luotto- ja pankkikorttitietojen väärinkäytöstä ja lasten pääsystä sopimattomille nettisivuille (taulukko 1).

Taulukko 1. Naisten ja miesten tietoturvaa koskevat huolenaiheet vuonna 2010. Prosenttia 12 kuukauden aikana internetiä käyttäneistä 16–74-vuotiaista.

  Erittäin huolestunut Jonkin verran huolestunut Ei lainkaan huolestunut
Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet
%
Internetissä annettujen luotto- ja pankkikorttitietojen väärinkäyttö 20 23 17 46 48 44 33 28 38
Lasten pääsy sopimattomille internetsivuille tai joutuminen tekemisiin vaarallisten henkilöiden kanssa 19 23 14 31 30 32 46 41 50
Internetiin laitettujen henkilökohtaisten tietojen ja kuvien väärinkäyttö 17 21 14 47 48 46 35 30 40
Sähköpostiurkinnan tai valesivustojen avulla tehtävät huijaukset 14 16 13 47 50 44 38 33 42
Roskaposti 13 14 12 41 45 38 44 40 48
Virukset tai muut haittaohjelmat 9 9 9 62 67 56 29 23 34

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 -tutkimus.

Viidesosa internetiä 12 kuukauden aikana käyttäneistä on erittäin huolestunut maksukorttitiedoistaan: ihmiset pelkäävät väärinkäytön mahdollisia taloudellisia seurauksia.Verkko-ostamisen yleistyessä maksukorttitietojen väärinkäyttämisen pelot lisääntyvät. Yhtä moni on erittäin huolissaan siitä, että lapset käyvät heidän tietokoneensa välityksellä sopimattomilla sivustoilla tai joutuvat netin kautta tekemisiin vaarallisten henkilöiden kanssa.

Verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median suosion lisääntyessä verkkoon laitetaan muiden nähtäväksi esimerkiksi omia valokuvia. Henkilöön liittyvän materiaalin väärinkäytöstä on erittäin huolestunut 17 prosenttia suomalaisista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011