Teollisuuden toimialakatsaus II/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotanto kasvoi sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät
  5. Teollisuusyritysten näkymät aiempaa paremmat
  6. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät

Suomen talous on lähtenyt vientivetoisesti varsin hyvään kasvuun. Tämän on mahdollistanut Suomen kannalta tärkeiden vientimaiden nopea toipuminen finanssikriisistä. Kiinan ja Venäjän taloudet ovat lähteneet vahvaan kasvuun. Samoin Saksan talous on elpynyt kriisin jälkeen. Myös maailmantalouden keskeisen toimijan Yhdysvaltojen talous on kasvanut.

Maailmantalouden tilannetta luonnehditaan kuitenkin kaksijakoiseksi. Toisaalta kasvun ennakoidaan jatkuvan ja jopa vahvistuvan. Toisaalta pelätään ns. kaksoistaantumaa. Taloudet ovat velkaantuneet osin kantokykyään enemmän. Mm. Kreikan ja Irlannin taloustilanteiden ja velkamäärien pelätään aiheuttavan ongelmia paitsi kyseisille maille, myös laajemmin.

Talouden suhdanne-ennusteita tekevät laitokset ovat nostaneet kuluvan vuoden ennusteita sitä mukaa kun vuosi on edennyt. Vielä kesällä useimmat arviot BKT:n vuosikasvusta olivat 1,5 prosentin tuntumassa, mutta tuoreimmissa ennusteissa uskotaan n. 3 prosentin kasvuun.

Suomessa suuri osa teollisuustoimialoista näyttää toipuvan viime vuoden syöksystä. Metsäteollisuuden alkuvuoden hyvä kehitys vahvistui toisella neljänneksellä kaikilla osa-alueille. Metsäteollisuuden tilaukset, tuotanto, liikevaihto ja vienti ovat hyvässä vedossa, samoin toimialan hinnat ovat pitkästä aikaan nousussa. Metalliteollisuuskin on, elektroniikkateollisuutta lukuun ottamatta, toipunut lamasta varsin hyvin. Sen sijaan elintarviketeollisuuden tuotanto ja liikevaihto on vähentynyt jo toista vuotta, vaikka elintarvikkeiden arvonlisäveroa laskettiin vuoden 2009 lopussa.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) elokuussa julkaisema suhdannebarometri osoittaa suhdannenäkymien paranemisesta. Uudet tilaukset ovat kasvussa ja tuotannon määrät ovat nousseet. Työttömyys ei ole kasvanut pelätylle, yli 10 prosentin tasolle ja työllisyyden odotetaan parantuvan ensi vuonna.

Suomen teollisuuden suhdannetilanne näyttää tämänhetkisten tilastolukujen perusteella valoisalta. Tämä johtuu osittain siitä, että vuoden 2009 kehitys oli ennätysmäisen heikko. Vaikka teollisuustuotanto on toipunut, nykyiselläkin vahvalla kasvuvauhdilla kestää useita vuosia ennen kuin taantumaa edeltänyt tuotannon taso saavutetaan.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2010