Avioliiton suosio on hitaasti kasvanut

  1. Avioliiton suosio aleni 1970-luvulla
  2. Väestöön suhteutettuna avioituvuus on melko vähäistä
  3. Avioliitto solmitaan entistä vanhempana
  4. Avioituneiden naisten ja miesten ikäero on pysynyt ennallaan
  5. Kaikki eivät mene naimisiin
  6. Valtaosa solmii vain yhden avioliiton
  7. Avioitumisen vilkastumisen syyt selvittämättä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Timo Nikander on yliaktuaari Tilastokeskuksen Henkilötilastot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 2/2010.

Avioituminen Suomessa on vilkastunut 2000-luvun kuluessa. Avioitumisikä on noussut, ja valtaosa solmii elämänsä aikana vain yhden avioliiton.

Vuonna 2009 Suomessa solmittiin 29 800 avioliittoa, mutta vuotta aiemmin vihille meni 31 000 paria. Tätä enemmän avioliittoja solmittiin viimeksi vuonna 1976, jolloin vihille asteli 32 000 paria. Nykyisin avioliittoja solmitaan määrällisesti suunnilleen saman verran kuin 1930-luvun puolivälin tienoilla. Vuonna 1936 solmittiin lähes tarkalleen yhtä monta avioliittoa kuin vuonna 2009 (kuvio 1).

Kuvaan artikkelissani avioitumista pitkällä aikavälillä ja avioitumiseen liittyviä muutospiirteitä viime vuosikymmenten aikana.

Kuvio 1. Solmittujen avioliittojen määrä vuosina 1751-2009.

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus.

Avioliiton suosio aleni 1970-luvulla

Vuonna 1936 avioituminen oli suhteellisesti paljon vilkkaampaa kuin vuonna 2009 (kuvio 2). Jos vuoden 1936 avioituvuuslukuja suhteutetaan vuoden 2009 väestöön, olisi vuonna 2009 solmittu yhteensä 31 400 avioliittoa.

Kuvio 2. Avioituvuus ikäryhmittäin vuosina 1936 ja 2009.

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus.

Avioliittoja on solmittu määrällisesti eniten sotien jälkeen 1940-luvulla ja seuraavan kerran 1960-luvulla, kun sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat tulivat avioitumisikään. Tuolloin avoliitossa eläminen oli vielä hyvin harvinaista, joten seurusteluvaiheen jälkeen mentiin suoraan naimisiin. Vuonna 1967 solmittiin 41 000 avioliittoa. Tämän jälkeen määrä väheni 1980-luvun loppuun mennessä hieman alle 25 000:een. (Kuvio 1.)

1990-luvulla vuosittain solmittujen avioliittojen määrä pysyi melko vakaana vaihdellen 23 000 ja 25 000 avioliiton välillä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.9.2010