Kulttuurin tuotanto keskittyy pääkaupunkiseudulle

  1. Varsinais-Suomi kakkosalue kulttuurin taloudessa
  2. Perinteinen joukkotiedotus ratkaisevassa roolissa
  3. Pk-seutu omassa sarjassaan intensiteettivertailussa
  4. Työllisyysintensiteetit kaikkialla korkeampia
  5. Keskittymisen vääjäämättömyys ja aluepolitiikka

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja:Aku Alanen on yliaktuaari Tilastokeskuksen taloudelliset olot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 2/2010.

Kulttuurialojen rooli aluetaloudessa vaihtelee voimakkaasti. Keskittyminen on voimakasta niin koko maan tasolla kuin myös maakuntien sisällä.
_____________

Kulttuurin aluetaloudellista roolia voidaan mitata monilla mittareilla. Useimmiten alueiden vertailussa käytetään asukaslukuun suhteutettuja mittareita. Toisen näkökulman tarjoaa intensiteettivertailu, jossa mitataan kulttuurialojen suhteellista osuutta joko arvonlisäyksestä tai työllisyydestä alueittain.

Tärkeätä olisi verrata myös kotitalouksien kulttuuripalveluihin käyttämiä menoja alueellisesti. Kotitaloustiedustelussa olevat kulttuuristen palvelujen aluetiedot ovat kuitenkin pienempien maakuntien osalta puutteelliset monissa kulttuuripalveluissa. Siltä osin kuin tietoja on, voi sanoa, että alue-erot ovat huomattavasti pienemmät kulttuurin kulutuksessa kuin tuotannossa. Vuosituhannen vaihteessa tehdyssä EU-maiden vertailussa alue-erot kulttuurin kotitalouskulutuksessa olivat Suomessa silti keskimääräistä suuremmat. Sen jälkeen ei vastaavaa vertailua ole tehty.

Pääkaupunkiseudulla on kulttuurin tuotannossa hyvin dominoiva rooli, huomattavasti suurempi kuin vastaava rooli koko kansantaloudessa (Taulukko 1). Yli puolet kulttuurialojen tuottamasta arvonlisäyksestä syntyy pääkaupunkiseudulla. Vaikka osuus on suuri, tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Monilla tietointensiivisillä palvelualoilla toiminnan alueellinen keskittyminen pääkaupunkiseudulle on vieläkin suurempaa.

Kulttuurialan työllisten kohdalla keskittyminen pääkaupunkiseudulle ei ole läheskään niin suurta kuin arvonlisäyksessä (Taulukot 2 ja 3). Pääkaupunkiseudullahan sijaitsevat nimenomaan jalostusarvoltaan isot toimipaikat.

Taulukko 1. Pääkaupunkiseudun osuus kansantaloudessa ja kulttuurin taloudessa 2007, %

Koko kansantalouden arvonlisäyksestä 30,9
Koko kansantalouden työllisistä 25,5
Kulttuurialojen arvonlisäyksestä 52,0
Kulttuurialojen työllisistä 45,3
Suomen väkiluvusta 19,0

Taulukko 2. Pääkaupunkiseudun osuus yli puolet arvonlisäyksestä 2007, % (keskittyneimmät kulttuuritoimialojen ryhmät)

Radio ja televisio 78,9
Elokuvien tuotanto, jakelu ja esittäminen 73,1
Äänitteet 70,7
Kirjojen kustantaminen ja kauppa 69,2
Taidekorkeakoulut ja kulttuurihallinto 66,4
Mainonta 65,9
Kulttuuritapahtumien järjestäminen
ja siihen liittyvä toiminta
65,6
Huvipuistot, pelit sekä muu viihde ja virkistys 64,2
Arkkitehti- ja taideteollisuussuunnittelu 53,1
Soitinten valmistus ja kauppa 51,4
Sanoma- ja aikakauslehdet ja uutistoimistot 50,4

Taulukko 3. Pääkaupunkiseudun osuus kulttuurin työllisistä 2007, %

Toimialaryhmät  
Radio ja televisio 72,8
Taidekorkeakoul. ja kulttuurihallinto 65,7
Elokuvien tuotanto, jakelu ja esittäminen 57,8
Kirjojen kustantaminen ja kauppa 56,9
Mainonta 55,9
Äänitteet 54,8
Kulttuuritapahtumien järjestäminen
ja siihen liittyvä toiminta
50,4
Arkkitehti- ja taideteollisuussuunnittelu 48,2
Huvipuistot, pelit sekä muu viihde ja virkistys 44,1
Sanoma- ja aikakauslehdet ja uutistoimistot 43,7
Taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminta 41,5
Soitinten valmistus ja kauppa 38,4
Taide- ja antiikkiliikkeet 35,5
Valokuvaus 32,7
Viihde-elektroniikan valmistus ja kauppa 32,5
Muu painaminen ja siihen liittyvä toiminta 29,2
Kirjastot, arkistot ja museot yms 27,0

Varsinais-Suomi kakkosalue kulttuurin taloudessa

Varsinais-Suomi on pääkaupunkiseudun lisäksi ainoa alue, jossa maakunnan kulttuurin sekä arvonlisäys- että työllisyysosuus ovat suurempia kuin alueen osuus kansantaloudesta. Voi siis sanoa, että pääkaupunkiseutu ja Varsinais-Suomi ovat ainoina alueina maassamme erikoistuneet kulttuurin tuotantoon. Varsinais-Suomen kulttuurisessa roolissa kaikkein tärkein ala on painotuotanto, jonka kulttuuripitoisuudesta voidaan toki aina keskustella.

Kulttuurin ja joukkoviestinnän kaikkien toimialojen arvonlisäys asukasta kohden oli suurinta pääkaupunkiseudulla, runsaat 2 500 euroa. Seuraavina olivat Ahvenanmaa (noin 1 000 euroa) ja Varsinais-Suomi (noin 940 euroa). Ahvenanmaan sijoitus johtuu rahapelitoiminnan suuresta koosta.

Kaikki muut maakunnat jäivät vuonna 2007 alle koko maan keskiarvon, joka oli runsaat 930 euroa. Pienintä asukaskohtainen arvonlisäys kulttuurissa oli Kainuussa (runsaat 300 euroa).

Alueelliset erot pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden kesken ovat suhteellisen pieniä sekä arvonlisäyksessä että työllisyydessä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.4.2010