Yritystoimintojen siirroista ulkomaille valtaosa konsernin sisäisiä

  1. Tietotekniikka ja t&k -toiminnot visusti omissa käsissä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 2/2010.

Monikansalliset yritykset optimoivat asemaansa markkinoilla keskittämällä sekä ydinliike- että tukitoimintojensa tuotantoa parhaat toimintaedellytykset tarjoaviin maihin.
____________

Yritykset kansainvälistyvät monin eri tavoin. Yksi keskeinen toimintamalli on liiketoimintojen siirrot ja keskittäminen niihin maihin, joissa voidaan toimia yrityksen näkökulmasta tehokkaasti. Yritysten toimintojen siirtyminen ulkomaille on valtaosaltaan toimintojen siirtoja konsernin sisällä ulkomaisille tytäryhtiöille eikä varsinaista ulkoistamista konsernin ulkopuoliselle yritykselle.

EU-maissa tehdyn tutkimuksen mukaan ydinliike- tai tukitoimintojaan ulkomaille siirtäneistä yrityksistä itse asiassa noin 70-80 prosenttia oli siirtänyt niitä ulkomailla toimivalle tytäryritykselle ja vain 40 prosenttia oli aidosti ulkoistanut toimintojaan konsernin ulkopuolella toimivalle yritykselle. Tukitoimintoihin kuuluvat muun muassa tietotekniikka- ja hallintopalvelut, logistiikka, markkinointi ja myynti sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnot (t&k).

Tietotekniikkatoimintojen ulkoistaminen ja konsernin sisäiset siirrot ulkomaille 2001-2006, osuus näitä toimintoja ulkomaille ulkoistaneista tai siirtäneistä yli 100 henkilön yrityksistä

Lähde: Eurostat, Statistics in Focus 73/2009: Features of International Sourcing in Europe 2001-2006.

Tietotekniikka ja t&k -toiminnot visusti omissa käsissä

Toimintojen siirtyminen tyypillisesti ulkomaiselle tytäryhtiölle eikä ulkopuoliselle yritykselle kertoo monikansallisten yritysten vahvasta kansainvälisestä integraatiosta ja sitoutumisesta globaalitalouteen. Etenkin yritystoiminnan kannalta strategisten palveluiden ja tuotteiden tuotannon säilyttäminen konsernin sisällä on varsin luonteva valinta. Tällöin riski tietotaidon valumisesta tätä kautta konsernin ulkopuolelle on minimaalinen ja tuotantoprosessin hallinta säilyy omissa käsissä.

Yritystoiminnan strategisiin toimintoihin voidaan perustellusti lukea esimerkiksi t&k-toiminta sekä tietotekniikkapalvelut. Oheinen kuva kertoo tietotekniikkatoimintojen ulkoistamisesta ja siirtämisestä ulkomaille. Kaikissa maissa valtaosa tietotekniikkatoimintojen siirtymisestä ulkomaille tapahtui nimenomaan konsernin sisällä. Tyypillisesti noin 80 prosenttia yrityksistä oli siirtänyt näitä toimintoja tytäryrityksille ulkomaille, Saksassa jopa 97 prosenttia.

Tanskalaisissa ja ruotsalaisissa yrityksissä tietotekniikkatoimintojen siirrot konserniyritykselle ulkomaille olivat harvinaisempia ja ostot ulkopuolisilta yleisempiä kuin muissa maissa. Suomi edusti suunnilleen keskivertomaata tietotekniikkatoimintojen konsernin sisäisissä siirroissa sekä ulkoistamisessa ulkomaille.

Myös yritystoiminnalle strategisesti tärkeiden t&k-toimintojen tilanne näytti pääpiirteittäin samalta kuin tietotekniikkapalveluissa. Toiminnot pidetään pääosin oman konsernin sisällä: esimerkiksi Suomesta t&k-toimintojaan ulkomaille siirtäneistä yrityksistä 86 prosenttia teki sen konsernin sisällä ja konsernin ulkopuolelle toimintoja siirsi ainoastaan 24 prosenttia. Toisaalta myös muiden tukitoimintojen, kuten hallinto- tai myynti- ja markkinointipalvelujen, kohdalla tilanne on paljolti samankaltainen.

____________

Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille (International Sourcing 2007) -kyselyyn osallistui toistakymmentä EU-maata. Osittain EU:n rahoittaman kyselyn tavoitteena oli kartoittaa mm. ilmiön yleisyyttä, kohdemaita, syitä, vaikutuksia ja esteitä yli 100 hengen yrityksissä. Ulkoistamista ja toimintojen siirtämistä kysyttiin erikseen ydinliiketoimintojen sekä tukitoimintojen osalta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.4.2010