Rakentamisen toimialakatsaus IV/2009

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymin lasku hidastuu
  3. Rakennusyritysten liikevaihto laskee edelleen kaksinumeroisin luvuin
  4. Rakentamisen kustannusten lasku kääntymässä takaisin kasvuksi?
  5. Rakennusalan työttömien määrä kasvu hidastui loka-joulukuussa 2009
  6. Rakennusalan suhdannenäkymät toipuvat
  7. Fokus: Rakennustuotanto heräilee asuntorakentamisen johdolla
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969
Sähköposti:
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Vuoden 2009 lopun ja 2010 alun myönnettyjen rakennuslupien määrän kasvu ja EK:n suhdanneindikaattorin lukujen kehitys luo myönteistä perustaa paranevalle kehitykselle rakentamisen sektorilla. Asuinrakentamisen myönteinen kehitys näkyy myös aloitusten vahvana kasvuna. Muiden rakentamista kuvaavien lukujen valossa ei näytä vielä kovinkaan valoisalta, mutta yritysten liikevaihto ja työllisyys reagoivat tuotannon muutokseen tyypillisesti pienellä viiveellä.

Näyttää siltä, että rakentamisen sektori vajosi lamaan asuinrakentamisen hiipumisen perässä ja nyt sieltä myös oltaisiin nousemassa asuinrakentamisen viriämisen myötä. Sen sijaan muun kuin asuinrakentamisen luvat ja aloitukset ovat jatkaneet reilun viidenneksen laskuaan.

Talonrakentamisen käynnissä oleva tuotanto ei ole vielä lähtenyt toipumaan, mutta tuotannon väheneminen on alkanut hidastua. Tosin vuoden takaiset vertailuluvut olivat jo laskussa joten käynnissä oleva tuotanto laskee jo toista vuotta. Rakennuskustannusten viime kuukausien aikana tapahtunut lasku antaa viitteitä siitä, että kehityksen jatkuessa saman kaltaisena rakennuskustannukset kääntyvät pian kasvuun.

Tuotannon laskiessa myös rakennusyritysten työllistämien rakennusmiesten määrä on laskenut, kuten myös rakennusyritysten liikevaihto. Talonrakentamisen osalta työllisyystilanne on synkentynyt vuoden loppua kohti, sen sijaan maa- ja vesirakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan osalta työllisyystilanne ei ole enää loppuvuonna heikentynyt. Rakennusalan työttömien määrä alkoi kasvaa voimakkaasti jo vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, jolloin rakennusalan työttömiä oli 14 200. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä rakennusalan työttömiä oli noin 18 800 eli työttömien määrä oli kasvanut kolmanneksella vuoden takaisesta. Samaan aikaan rakentamisen työllisten määrä on laskenut 6 prosenttia eli tämän verran henkilöitä on siirtynyt työvoiman ulkopuolelle tai toisille toimialoille. Rakentamisen toimialan muutokset ovat lähes kokonaan talonrakentamisen toimialalta tulevia muutoksia.

Yleisen talouden kehittymisen kannalta usein parhaita ennakoijia ovat olleet kuluttajat. Kuluttajabarometrin osoittama kuluttajien luottamus talouteen on kasvanut viime kuukausina ja tältä pohjalta olisi lupa odottaa talouden kääntymistä kasvuun, mikä johtaa yleensä myös rakennusinvestointien piristymiseen. Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen tulevasta työttömyyskehityksestä ovat edelleen synkät, mutta näkemykset oman ja Suomen talouden kehittymisestä olivat valoisat.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.3.2010