Taidealalla ennätysmäärä työttömiä

  1. Suuria ammattikohtaisia eroja
  2. Useat toimenpiteet lisänneet työttömien määrää

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Ekholm toimii suunnittelijana Tilastokeskuksen kulttuuritilastoissa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 1/2010.

Taideammateissa oli viime vuonna 4 270 työtöntä työnhakijaa. Joissakin ammateissa työttömien määrä jopa kaksinkertaistui.
_____________

Työttömien työnhakijoiden määrä taideammateissa lisääntyi viime vuonna yli 30 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna. Taidealan ammatteihin on tässä laskettu arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit, kirjailijat, kuvataiteilijat, muotoilijat, valokuvaajat, elokuvaajat, näyttämötaiteilijat, muusikot, ohjaajat, näyttämömestarit sekä eräät muut taide- ja viihdealan ammatit.

Taidealan työttömyys on noussut myös muualla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa työttömiä taiteilijoita oli jo vuoden 2008 lopussa 63 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, ja alan työttömyysprosentti oli kaksinkertainen muuhun ammattityövoimaan verrattuna.

Suuria ammattikohtaisia eroja

Työllisyyden kehitys sekä taantuman vaikutus on hyvin erilaista eri ammattialoilla. Lama-aikana 1990-95 Suomen koko työllinen työvoima pieneni noin 17 prosentilla. Työllisten taiteilijoiden kokonaismäärä putosi vain vajaat 3 prosenttia mutta työllisten arkkitehtien määrä lähes 25 prosenttia.

Työttömien arkkitehtien, taittajien, naamioijien ja kevyen musiikin laulajien joukko on kasvanut 60-70 prosentilla vuodesta 2008 vuoteen 2009. Eräissä pienissä taideammateissa prosentuaalinen kasvu on suurempikin. Määrällinen kasvu on suurin graafisilla suunnittelijoilla, 376:sta 515:een. Kasvusta huolimatta työttömiä arkkitehteja on niukasti kolmannes 1990-luvun lamavuosista. Myös muusikoiden työllisyys on selvästi parempi kuin 1990-luvulla, mutta työttömien kuvataiteilijoiden, ohjaajien ja näyttämömestarien määrä on kaksinkertaistunut.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.5.2010