Muotoilupalvelujen tarjonta on alueellisesti keskittynyttä

  1. Palvelut ja koulutus muutamassa paikassa
  2. Graafisessa muotoilussa yhteydet toimivat sähköisestikin
  3. Myös sisustussuunnittelussa Varsinais-Suomi on kakkosena
  4. Päijät-Häme iso tekijä teollisessa muotoilussa
  5. Sijainti, koulutus ja tuotanto-rakenne Lahden seudun valtteja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Aku Alanen on yliaktuaari Tilastokeskuksen taloudelliset olot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 1/2010.

Muotoilupalveluja tarjoavat yritykset ovat keskittyneet paljolti pääkaupunkiseudulle ja muutamaan suureen kaupunkiin. Muotoilupääkaupunkiin kuuluva Päijät-Häme on myös tärkeä alue, vuosi 2008 oli kuitenkin sille vaikea.
_____________

Muotoilupalvelut tehdään pääosin muiden alojen yrityksille. Kotitalouksien kysyntää on esimerkiksi vaatetusalalla tai sisustusalalla, mutta se on suhteellisen vähäistä. Julkinen ja kolmas sektori toki ostavat jo enemmän lähinnä graafisia ja sisustuspalveluja.

Muotoilupalvelu on nykyään pääosin sellaista toimintaa, että sitä voidaan tehdä lähes missä vain. Kontaktit voidaan hoitaa paljolti internetin kautta, mutta tapaamisiakin tarvitaan. Tyypillisesti tehdään 2 - 4 asiakaskäyntiä riippuen toimeksiannon suuruudesta. Ensimmäisellä käynnillä sovitaan toimeksiannosta, viimeisellä esitellään tulos. Jos kontakti on luonteeltaan pysyvä, käyntejä voi olla vähemmänkin ja ne voi hoitaa, vaikkei muotoilijan oma työ- tai asuinpaikka olisikaan aivan lähellä asiakasta. Joskus, jos kyse on vanhoista yhteyksistä ja maine tiedetään, selvitään täysin ilman käyntejäkin.

Missä muotoilun toiminnoissa vaaditaan paikallista osaamista ja mitkä asiat voidaan hoitaa vaikka Helsingistä käsin? Yksiselitteistä vastausta ei ole. Paljon riippuu tilanteesta. Isommalla yrityksellä on jo ehkä oma muotoilija tai inhouse-muotoiluyksikkö, mikä muuttaa tilannetta. Graafisella puolella työ voidaan ostaa mistä vain riippuen asian luonteesta.

Palvelut ja koulutus muutamassa paikassa

Useimmissa maissa muotoilupalvelut, varsinkin erityistaitoja vaativat, ovat keskittyneet maiden suurimpiin tai suurimpaan kaupunkiin. Suomessa Uudenmaan, käytännössä paljolti Helsingin, osuus on kaikissa muotoilun kolmessa lajissa - pinnan, tilan ja esineiden muotoilussa - reilusti yli puolet koko maan palveluista, kun osuutta mitataan työvoimalla. Liikevaihdolla mitaten se on lähes 60 prosenttia.

Samantyyppistä alueellista keskittymistä on monilla muillakin tieto- ja taitointensiivisillä palvelualoilla. Muotoilualan eri oppilaitoksia on runsaasti pääkaupunkiseudulla, ja hyvin suuri osa palvelujen ostajista myös sijaitsee täällä.

2000-luvulla on tapahtunut hieman ristiriitaista kehitystä sikäli, että Uudenmaan liikevaihto- ja toimipaikkaosuus kaikista muotoilupalvelualoista on hieman kasvanut, mutta työllisyysosuus on taas laskenut. Valitettavasti muotoilun alakohtaista pidempää tilastollista aikasarjavertailua ei ole vielä mahdollista saada.

Tärkeä rooli muotoilun alueellisessa kehityksessä on tietysti ollut myös alan koulutuksella. Se on 2000-luvulla laajentunut ja kattaa lähes koko maan. Yliopistotasolla koulutusta annetaan Lapin yliopistossa ja Helsingissä Taideteollisessa korkeakoulussa. Amk-tasolla taas on kymmenissä oppilaitoksissa erityyppistä muotoilun opetusta. Lisäksi on myös toisen asteen ammatillista opetusta.

Jos opiskelupaikkakunnalla on mahdollista löytää töitä tai perustaa oma yritys, ensisijaisesti opiskelijat jäävät sinne. Myöhemmin sitten usein siirrytään etelän neljään keskukseen. Toki osa valmistuneista haluaa heti lähteä muualle, pääosin pääkaupunkiseudulle.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.2.2010